Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Nigerian ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa


*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Nigeria

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Nigeriaan (NG) 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat3119.808-99,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 019.802..
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön019.802..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 316431,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön000
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön316431,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty13.91311.62019,7
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty424-82,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty13.90911.59619,9
3. Poltto- ja voiteluaineet943.013-100,0
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 90..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 043.013-100,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet043.013-100,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet24.67523.2616,1
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)21.89921.0354,1
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)2.7762.22724,7
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet1.1641.230-5,3
51. Henkilöautot24714965,9
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot241301-19,7
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö237293-19,0
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö48-48,7
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet676780-13,3
6. Kulutustavarat895464,5
61. Kestokulutustavarat2711142,3
62. Puolikestokulutustavarat503351,9
63. Kertakulutustavarat121022,8
Kaikki ryhmät39.88198.986-59,7

Lähde: Tulli

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Nigeriasta (NG) Suomeen vuoden 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat363709-48,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 260644-59,6
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön160576-72,2
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön1006748,5
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1036558,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön2938-23,7
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön7427174,9
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty90151475,2
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty292511-42,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty6094..
3. Poltto- ja voiteluaineet014..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 014..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet014..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet362269,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)291954,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)83169,2
6. Kulutustavarat3015104,8
61. Kestokulutustavarat00657,1
62. Puolikestokulutustavarat12931,3
63. Kertakulutustavarat186215,1
7. Muut tavarat232017,4
Kaikki ryhmät1.3541.2934,7

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Nigeriasta Suomeen ja Suomen vientiä Nigeriaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot