Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Nigeriasta ja Suomen vienti Nigeriaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET41767,9 1.34685,3 19.80219,5 64440,5
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut41767,9 1.34685,3 19.80264440,5
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA50,0 60,4 90,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet560,4 9
C TEOLLISUUSTUOTTEET19031,0 33.48599,9 18211,5 81.50680,4 88855,8 42.119100,0
C 10 Elintarvikkeet9014,6 1591237,8 15520012,5 92
C 11 Juomat5330,2 5230,2 1
C 13 Tekstiilit40,6 3420,1 411
C 14 Vaatteet81,3 760,4 17120,7 7
C 15 Nahka ja nahkatuotteet10,2 1410,1 25
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet21
C 17 Paperi ja paperituotteet9.3946.3048.414
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus43.013
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet50,8 1.315171,1 4.50561838,8 3.476
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet9.4062.1203.095
C 22 Kumi- ja muovituotteet40,7 232120,1 31
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet20,3 3210,0 3422
C 24 Perusmetallit25916
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet10,2 15362770
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet355,7 1.139181,2 842291,8 1.185
C 27 Sähkölaitteet10,2 7.29030,2 21.293130,8 22.277
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat315,1 1.90730,2 1.17820,1 1.821
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut1.7551.2621.258
C 30 Muut kulkuneuvot1984
C 31 Huonekalut24620
C 32 Muut tehdasvalmisteet71,1 51550,3 5990,6 303
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT20,0 221,4 342,1
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut2221,4 342,1
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,1 110,0 70,0 110,0
J 58 Kustannuspalvelut10,1 361
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut8110
S MUUT PALVELUT
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ61510033.5031001.577100101.3151001.59210042.140100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Nigeriasta Suomeen ja Suomen vientiä Nigeriaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot