Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Nigeriasta ja Suomen vienti Nigeriaan tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET44633,4 96883,3
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut44633,4 96883,3
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA90,0 60,5
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet960,5
C TEOLLISUUSTUOTTEET84863,5 38.05499,9 14712,7 59.876100,0
C 10 Elintarvikkeet18513,8 92988,4 28
C 11 Juomat30,2
C 13 Tekstiilit1110,1
C 14 Vaatteet110,8 750,4 16
C 15 Nahka ja nahkatuotteet10,1 253
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet1
C 17 Paperi ja paperituotteet8.1025.148
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus43.013
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet61646,2 2.923171,5 4.065
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet2.3171.791
C 22 Kumi- ja muovituotteet20,1 3119
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet2210,1 12
C 24 Perusmetallit61
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet40615
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet181,4 623171,5 731
C 27 Sähkölaitteet40,3 21.48220,2 2.296
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat10,1 1.31310,1 959
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut9971.121
C 30 Muut kulkuneuvot48
C 31 Huonekalut101
C 32 Muut tehdasvalmisteet70,5 4850,4 46
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT201,5 221,9
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut201,5 221,9
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT110,0 60,0
J 58 Kustannuspalvelut15
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut101
S MUUT PALVELUT
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ1.335100,0 38.0751.162100,0 59.882

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Nigeriasta Suomeen ja Suomen vientiä Nigeriaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot