Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Nigerian ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti vuosina 2019 - 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Nigeria

Nigeria

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Nigeriaan (NG) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat1630,2 380,1 2030,6 19.88419,6 320,1
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 19.80219,5
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön19.80219,5
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1630,2 380,1 2030,6 820,1 320,1
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön810,1 1490,4
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön820,1 380,1 540,2 820,1 320,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty13.37514,5 13.33025,3 11.27733,7 13.39113,2 15.22336,1
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty150,0 20,0 110,0 460,0 50,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty13.36014,5 13.32825,3 11.26633,6 13.34513,2 15.21836,1
3. Poltto- ja voiteluaineet60.83365,9 12.65324,0 50,0 43.01342,5 90,0
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 20,0 240,0 50,0 90,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 60.83065,9 12.62924,0 43.01342,5
321. Moottoripolttoaineet60.83065,9 12.62924,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet43.01342,5
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet12.90414,0 22.24342,2 10.78332,2 23.67523,4 25.51960,6
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)8.5139,2 13.03924,7 6.89620,6 21.19020,9 22.48553,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)4.3914,8 9.20317,5 3.88611,6 2.4852,5 3.0337,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet2.0652,2 1.0942,1 1.7795,3 1.2901,3 1.2663,0
51. Henkilöautot890,1 500,1 1410,4 1510,1 2650,6
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot1.4791,6 7621,4 8932,7 3380,3 2650,6
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö1.4781,6 7611,4 8882,7 3310,3 2600,6
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö10,0 10,0 50,0 80,0 40,0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet4960,5 2820,5 7442,2 8010,8 7361,7
6. Kulutustavarat3.0273,3 3.3456,3 9.46028,2 610,1 920,2
61. Kestokulutustavarat60,0 40,0 230,1 150,0 290,1
62. Puolikestokulutustavarat90,0 160,0 690,2 330,0 510,1
63. Kertakulutustavarat3.0113,3 3.3256,3 9.36728,0 130,0 120,0
Kaikki ryhmät92.366100,0 52.701100,0 33.506100,0 101.315100,0 42.140100,0

Lähde: Tulli

Nigeria

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Nigeriasta (NG) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat 23076,1 12066,2 50783,3 77148,9 44628,0
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 20467,6 9653,1 47978,7 69944,3 33621,1
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 14648,3 3117,0 40366,3 61939,3 22614,2
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 5819,2 6536,0 7512,4 805,1 1096,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 268,5 2413,1 284,6 724,6 1106,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 62,1 84,6 122,0 422,7 332,1
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 206,5 168,6 162,6 301,9 774,8
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 10,2 84,2 81,3 73246,4 1.04365,5
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 31,6 10,1 72846,2 43427,3
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 10,2 52,6 71,2 40,2 60938,3
3. Poltto- ja voiteluaineet 140,9
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 140,9
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 140,9
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 5819,2 3519,4 396,4 231,5 442,7
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 113,7 2916,2 335,4 211,3 362,3
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 4715,5 63,2 61,0 30,2 80,5
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 82,7 203,2
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 82,7 203,2
6. Kulutustavarat 51,7 179,2 244,0 151,0 342,1
61. Kestokulutustavarat 10,1
62. Puolikestokulutustavarat 41,3 21,2 183,0 90,6 140,9
63. Kertakulutustavarat 10,3 147,8 60,9 60,4 191,2
7. Muut tavarat 31,6 111,7 211,3 261,6
Kaikki ryhmät 303100,0 181100,0 608100,0 1.577100,0 1.592100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Nigeriasta Suomeen ja Suomen vientiä Nigeriaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot