Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Irlannista ja Suomen vienti Irlantiin toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/8 - 2023/12


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/82023/92023/102023/112023/12
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS110,0 50,0 50,0 110,0 180,0 2
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 60,0 80,0 80,0 30,0 60,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 70,0 20,0 30,0 10,0 1
A 03 Kalastus ja vesiviljely 50,0 30,0 20,0 10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA40,0 10,0 10,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 30,0 10,0 10,0
C TEOLLISUUS3.2656,1 12.1581.9095,3 13.2003.9777,9 15.9223.6437,1 20.5993.4457,4 14.009
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 150,0 761 170,0 554 1550,3 312 90,0 1.208 3410,7 2.700
C 11 Juomien valmistus 4180,8 1 4471,2 2 4981,0 9021,7 3900,8 238
C 13 Tekstiilien valmistus 50,0 70,0 36 60,0 688 50,0 539 840,2 296
C 14 Vaatteiden valmistus 40,0 8 30,0 8 40,0 13 40,0 59 40,0 9
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 1 1 10,0 2 5 3
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 708 1.333 1.357 3.135 30,0 1.819
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 260,0 2.076 90,0 1.503 470,1 1.550 140,0 2.181 100,0 1.264
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 10,0 10,0 165 20,0 20,0 239 30,0 1
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 720,1 1.723 160,0 955 1270,3 1.257 1210,2 910 420,1 1.052
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1570,3 1.294 2070,6 1.566 1730,3 1.720 2280,4 1.889 3450,7 1.479
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 64 10,0 17 56 35 30,0 47
C 24 Metallien jalostus 580,1 661 812 615 492 420,1 376
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 2640,5 319 1450,4 252 3050,6 299 3090,6 260 720,2 226
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 1350,3 555 370,1 375 1.0482,1 326 3290,6 426 8061,7 342
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 2670,5 2.476 3150,9 3.469 2100,4 1.301 4951,0 1.920 1240,3 1.525
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 5050,9 1.125 2330,6 1.818 3650,7 6.111 3040,6 6.661 2730,6 2.108
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 10 340,1 4 100,0 6 760,1 64 110,0 1
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 40,0 220,1 110,0 73 100,0 40,0
C 31 Huonekalujen valmistus 10,0 175 450,1 94 20,0 74 20,0 353 40,0 418
C 32 Muu valmistus 810,2 135 530,1 125 820,2 132 640,1 176 980,2 101
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 5111,0 9 130,0 3460,7 1 4040,8 4 2400,5 1
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO20,0 10,0 180,0 20,0 10,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 20,0 10,0 180,0 20,0 10,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO10,0 60,0 10,0 1
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 10,0 1 60,0 10,0 1 10,0 1 10,0 1
F RAKENTAMINEN460,1 86560,2 73580,1 1300,1 52540,1 8
F 41 Talonrakentaminen 1 1 2 1
F 42 Maa- ja vesirakentaminen 1 1 1
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 460,1 86 560,2 72 580,1 300,1 49 250,1 6
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS37.60670,6 1.48522.15861,8 1.16033.80167,0 2.40823.30745,2 2.16229.81263,8 987
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 7921,5 158 2490,7 200 6311,3 654 9271,8 159 7531,6 42
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 36.24968,1 1.033 21.36259,6 723 32.37064,1 1.540 21.49641,7 1.608 28.53361,0 645
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 5651,1 295 5461,5 237 8001,6 215 8841,7 395 5251,1 301
H KULJETUS JA VARASTOINTI40,0 10,0 110,0 180,0 5
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 60,0 2 40,0 1 60,0 1 50,0 2 50,0 1
H 51 Ilmaliikenne 30,0 100,0 120,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 1 10,0
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA20,0 20,0 1700,1 10,0 60,0
I 55 Majoitus 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0
I 56 Ravitsemistoiminta 1 680,1 50,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ4190,8 5184961,4 1134210,8 2687.47114,5 1082790,6 33
J 58 Kustannustoiminta 350,1 460,1 10,0
J 61 Televiestintä 2720,5 8 2190,6 2060,4 7.22714,0 3 1840,4 1
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 1290,2 441 2130,6 82 1580,3 263 1750,3 93 710,2 30
J 63 Tietopalvelutoiminta 160,0 290,1 550,1 230,0 230,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA140,0 10,0 1110,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 140,0 50,0 10,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA20,0 40,0 30,0 10,0 10,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta 20,0 40,0 30,0 10,0 10,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1980,4 3302850,8 1992580,5 1622060,4 451100,2 182
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 1 1 50,0
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 540,1 300 1230,3 136 750,1 103 590,1 22 270,1 130
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 850,2 28 700,2 62 860,2 58 530,1 19 300,1 51
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 590,1 920,3 970,2 950,2 440,1
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 3 30,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA4.4148,3 3.61810,1 3.7747,5 1.2635.62910,9 333.4467,4 11
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 30,0 1 20,0 6 990,2 32 860,2 10
N 78 Työllistämistoiminta 10,0 20,0 20,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 10,0 10,0 10,0
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 20,0 20,0 10,0 10,0 20,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 4.4108,3 3.61110,1 3.7707,5 5.52810,7 3.3577,2
P KOULUTUS1230,2 470,1 250,0 2570,5 1590,1
P 85 Koulutus 1230,2 470,1 250,0 2570,5 1 590,1
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT160,0 260,1 170,0 2090,4 1170,0
Q 86 Terveyspalvelut 160,0 260,1 170,0 2090,4 1 170,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS30,0 420,0 310,0 13140,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 20,0 10,0 10,0 10,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0
S MUU PALVELUTOIMINTA120,0 90,0 110,0 30,0 30,0
S 94 Järjestöjen toiminta 20,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 20,0 10,0 10,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 100,0 70,0 100,0 20,0 20,0
X Toimiala tuntematon7.11213,4 1067.24420,2 1018.03815,9 14410.79920,9 1609.48620,3 142
A-X KAIKKI RYHMÄT 53.256100,0 14.732100,0 35.869100,0 14.850100,0 50.460100,0 20.183100,0 51.561100,0 23.164100,0 46.754100,0 15.379100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Irlannista Suomeen ja Suomen vientiä Irlantiin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot