Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Irlannista ja Suomen vienti Irlantiin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS110,0 280,0 60,0 180,0 480,0 360,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut20,0 18590,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu240,0 1
A 03 Kalastus ja vesiviljely210,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA40,0 10,0 10,0 10,0 140,0
B 07 Metallimalmien louhinta40,0 1
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta70,0
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta10,0
C TEOLLISUUS110.30219,9 123.26843,1 63.6479,4 277.27939,4 43.9396,8 198.88085,7 42.3697,3 196.15485,9
C 10 Elintarvikkeiden valmistus2.0530,4 7.1731.5430,2 5.9832.1160,3 7.5941.6880,3 8.412
C 11 Juomien valmistus4.9690,9 224.4990,7 215.4310,8 325.2750,9 250
C 13 Tekstiilien valmistus2020,0 1.8802570,0 10.4502020,0 14.9391490,0 4.348
C 14 Vaatteiden valmistus5340,0 178210,0 145400,0 396
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus260,0 373510,0 3210,0 33
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)11.89815.00710,0 18.03430,0 20.036
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1710,0 28.5793410,1 33.1206590,1 36.1533800,1 30.010
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen4180,1 1.650680,0 251890,0 181170,0 409
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus6130,1 9.6431.1310,2 12.3371.0910,2 10.4671.1300,2 14.582
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus1.8240,3 10.7491.3030,2 12.4852.3250,4 15.6492.6900,5 20.329
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus1.6300,3 8741900,0 5681.1190,2 44070,0 582
C 24 Metallien jalostus3.1924220,1 6.6416980,1 12.8536140,1 6.756
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)3.5340,6 2.0374.7350,7 1.3106.2741,0 3.2543.3070,6 3.711
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus1.6980,3 4.3651.3200,2 3.7486.4451,0 4.4537.5291,3 4.385
C 27 Sähkölaitteiden valmistus2.1850,4 10.0942.7030,4 13.9313.4890,5 25.8213.5110,6 36.046
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus4.7420,9 25.4574.4430,7 32.2994.1020,6 41.0405.8201,0 39.237
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus3.1980,5 5521750,0 575
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus1.3500,2 43780,1 76
C 31 Huonekalujen valmistus240,0 770620,0 1.4352820,0 3.586710,0 2.621
C 32 Muu valmistus2950,1 3.3252670,0 2.7252640,0 2.4175920,1 2.549
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1.7870,3 3112.1760,3 1985650,1 4323.5100,6 98
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO1020,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto1020,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO1.2670,2 1480,0 10,0 290,0 10,0 130,0 20,0
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu130,0 100,0 10,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto140,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys1.2260,2 2210,0 90,0 170,0 5
E 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut60,0
F RAKENTAMINEN1.6000,3 190,0 5850,1 1070,0 2530,0 1340,1 3940,1 2300,1
F 41 Talonrakentaminen280,0 14230,0 16
F 42 Maa- ja vesirakentaminen1.3220,2 3520,1 93
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta2500,0 52100,0 1072030,0 1293640,1 213
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS323.29258,3 52.21918,2 442.76165,7 33.7904,8 467.26572,1 21.0489,1 390.44367,7 17.9637,9
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus6.2241,1 5476.6431,0 1628.2691,3 1.6947.6441,3 2.791
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)309.13655,7 50.753429.06963,7 27.569451.58969,7 13.945375.34665,0 11.792
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)7.9331,4 9187.0911,1 6.0497.4071,1 5.4097.4521,3 3.381
H KULJETUS JA VARASTOINTI1250,0 103.65536,2 2140,0 1450,0 800,0 340,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus710,0 1680,0 1360,0 8650,0 34
H 50 Vesiliikenne30,0 40,0
H 51 Ilmaliikenne103.642290,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta510,0 1430,0 90,0 170,0 2
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta11
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA530,0 30,0 710,0 150,0 1110,0 310,0 1020,0 50,0
I 55 Majoitus2720,0 11150,0 2
I 56 Ravitsemistoiminta530,0 2710,0 81090,0 22870,0 3
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ54.5539,8 3.4661,2 62.0809,2 4.0650,6 47.5637,3 1.2290,5 12.0422,1 1.9380,8
J 58 Kustannustoiminta1.5860,3 191.2870,2 6580,1 48990,0 25
J 60 Radio- ja televisiotoiminta260,0 1
J 61 Televiestintä50.2909,1 57.7208,6 6945.5627,0 429.9521,7 25
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta1.8890,3 3.3852.8640,4 3.4211.0200,2 1.0131.6050,3 1.704
J 63 Tietopalvelutoiminta2090,0 3790,1 3760,1
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA1750,0 580,0 4320,1 1600,0 70,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)1400,0 130,0 3990,1 31610,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA230,0 2220,0 1620,0 10,0 1080,0 110,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta230,0 2220,0 1620,0 11080,0 11
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA11.5902,1 1.8790,7 12.5221,9 2.9260,4 7.6751,2 3.1151,3 2.2550,4 2.1050,9
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut340,0 370,0 400,0 30,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi1010,0 421050,0 23120,0 12
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi2070,0 196850,0 1.2661150,0 2.4227490,1 1.541
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen380,0 1.663180,0 1.5733690,1 6247810,1 541
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus11.2762,0 12.2691,8 236.9941,1 197120,1 2
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle130,0 2850,0 3490,0 1430,0 9
M 75 Eläinlääkintäpalvelut230,0 300,0 210,0 20,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA39.6287,1 2760,1 47.5577,1 1240,0 53.4538,2 1.6820,7 54.5379,5 7.6763,4
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta8710,2 2551.2240,2 1104370,1 252590,0 76
N 78 Työllistämistoiminta1390,0 70,0 1
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut12410,0 2270,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut110,0 30,0 10,0 40,0 1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito20,0 10,0 20,0 22170,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle38.7057,0 46.2296,9 52.9748,2 54.2559,4
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS140,0 210,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus14210,0
P KOULUTUS880,0 80,0 740,0 90,0 2030,0 120,0 8160,1 30,0
P 85 Koulutus880,0 8740,0 92030,0 128160,1 3
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT7.4161,3 20,0 5.3160,8 1.5450,2 50,0 5030,1 40,0
Q 86 Terveyspalvelut7.3851,3 5.2890,8 1.5260,2 5020,1 3
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut160,0 180,0 160,0 10,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut150,0 210,0 5140,0 10,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS720,0 1840,0 930,0 600,0 250,0 670,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta41170,0 1111120,0 2
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
R 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut120,0 340,0 150,0 280,0
S MUU PALVELUTOIMINTA300,0 110,0 450,0 150,0 260,0 30,0 610,0
S 94 Järjestöjen toiminta3360,0 440,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus10,0 1060,0 2
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut20,0 10,0 530,0
X Toimiala tuntematon4.6420,8 1.4010,5 38.2195,7 9780,1 25.3933,9 1.2570,5 72.92912,6 1.5290,7
A-X KAIKKI RYHMÄT 554.871100,0 286.277 673.720100,0 703.014 648.291100,0 232.195 577.023100,0 228.347

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Irlannista Suomeen ja Suomen vientiä Irlantiin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot