Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Irlannista ja Suomen vienti Irlantiin tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/9 -2024/1


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET410,1 5583,8 170,0 180,1 10,0 1.0694,6 100,0 1.59110,2 130,0 5663,7
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut30,0 30,0 30,0 1.56023
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet558181.06931543
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut380,1 140,0 10,0 70,0 130,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA40,0 2.0294,0 440,1 70,0 420,1
B 07 Metallimalmit2.0254,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet40,0 40,0 440,1 70,0 420,1
C TEOLLISUUSTUOTTEET28.50679,5 14.22295,6 40.38580,0 19.84898,3 40.94779,6 21.96694,8 37.69680,2 13.83488,9 33.79172,6 14.53595,4
C 10 Elintarvikkeet1.1803,3 5561.4312,8 3111.6443,2 1.2051.2022,6 1.1297761,7 1.409
C 11 Juomat1.6234,5 1.6683,3 22.4604,8 491.2502,7 2492.1394,6 258
C 13 Tekstiilit1190,3 1662330,5 7001110,2 644690,1 336690,1 1.338
C 14 Vaatteet390,1 13350,1 13390,1 65510,1 8320,1 33
C 15 Nahka ja nahkatuotteet370,1 6410,1 13520,1 63620,1 12420,1 6
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet50,0 1.21260,0 1.69620,0 2.79820,0 2.11520,0 742
C 17 Paperi ja paperituotteet280,1 1.512110,0 1.906300,1 2.234100,0 1.50850,0 2.269
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus110,0 310,0 10,0 1
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet3.4869,7 1.1434.0278,0 1.3705.26710,2 9343.7718,0 1.1903.8408,2 872
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet7.53221,0 11418.36436,4 1.2898.19215,9 5816.53635,2 69.76721,0 70
C 22 Kumi- ja muovituotteet3390,9 9112700,5 8892730,5 1.1314761,0 8821930,4 1.046
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet280,1 23510,1 64320,1 58240,1 65540,1 90
C 24 Perusmetallit380,1 976650,1 762120,0 726160,0 504100,0 559
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet1820,5 1961810,4 2504140,8 2482140,5 1702020,4 227
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet8.59424,0 9348.11616,1 88715.45830,0 1.5499.00719,2 8489.04619,4 655
C 27 Sähkölaitteet6661,9 3.4984911,0 5.4941.0062,0 6.1644150,9 1.5456491,4 1.360
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat1.4484,0 1.1361.7373,4 1.8252.1274,1 2.5011.6113,4 1.9891.4103,0 3.238
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut2690,8 1.2171240,2 1.5141710,3 806370,1 5666831,5 128
C 30 Muut kulkuneuvot3350,7 3990,8 2250,5 35771,2 23
C 31 Huonekalut860,2 212340,1 13340,0 456420250,1 118
C 32 Muut tehdasvalmisteet2.8087,8 3963.1666,3 7303.2536,3 2722.7185,8 2934.2719,2 94
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT60,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut60,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT3110,9 40,0 1750,3 2011,0 1710,3 30,0 1220,3 50,0 1320,3 40,0
J 58 Kustannuspalvelut30,0 3380,1 201130,0 3270,1 220,0 4
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut3080,9 11370,3 1590,3 940,2 31300,3
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ35.85910014.87310050.47110020.19710051.45010023.16910047.01010015.56010046.56610015.236100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Irlannista Suomeen ja Suomen vientiä Irlantiin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot