Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Irlannista ja Suomen vienti Irlantiin toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS20,0 280,0 110,0 60,0 220,0 140,0 30,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut90,0 160,0 180,0 170,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu20,0 70,0 100,0 40,0 1
A 03 Kalastus ja vesiviljely10,0 40,0 110,0 40,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA10,0 20,0 100,0 10,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta10,0 40,0 10,0
C TEOLLISUUS13.3049,6 53.62186,3 9.7056,1 50.94887,6 8.2946,3 41.05583,3 11.0667,4 50.53086,0
C 10 Elintarvikkeiden valmistus5740,4 1.1583920,2 1.4682160,2 1.5655060,3 4.220
C 11 Juomien valmistus1.1410,8 21.0820,7 61.2611,0 31.7911,2 239
C 13 Tekstiilien valmistus190,0 939180,0 949170,0 936950,1 1.523
C 14 Vaatteiden valmistus90,0 27490,0 18110,0 22120,0 81
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus87810,0 10
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)4.4346.3302.96230,0 6.311
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1150,1 8.800730,0 10.5641210,1 5.652700,0 4.995
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen10,0 260,0 230,0 16570,0 240
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus1950,1 3.2103970,3 4.6352480,2 3.5182900,2 3.219
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus5430,4 7.2498260,5 3.7265760,4 4.2667460,5 5.088
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus7030,0 18610,0 18930,0 137
C 24 Metallien jalostus2840,2 2.0201730,1 7821150,1 2.472420,0 1.483
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)1.0760,8 1.0479120,6 1.0356320,5 8446860,5 786
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus3.8872,8 1.1171.1270,7 1.0423320,3 1.1322.1831,5 1.094
C 27 Sähkölaitteiden valmistus9600,7 9.6978840,6 10.9718380,6 10.6318290,6 4.746
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus1.9551,4 10.8321.4210,9 7.7701.5021,1 5.7559420,6 14.880
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus180,0 35290,0 130500,0 21980,1 71
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus2390,2 2860,1 1270,0 250,0 73
C 31 Huonekalujen valmistus60,0 72690,0 733480,0 31770,0 846
C 32 Muu valmistus760,1 1.456330,0 3132390,2 3712450,2 409
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1.1400,8 588470,5 135330,4 219900,7 6
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO60,0 40,0 710,1 210,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto60,0 40,0 710,1 210,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO20,0 10,0 30,0 70,0 10,0 10,0
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys20,0 140,0 290,0 130,0 2
F RAKENTAMINEN440,0 30,0 810,1 70,0 1270,1 1590,3 1420,1 610,1
F 41 Talonrakentaminen3724
F 42 Maa- ja vesirakentaminen9112
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta440,0 800,1 1270,1 1571130,1 55
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS102.85174,4 4.5917,4 113.93171,8 4.0597,0 86.74166,0 3.7557,6 86.91958,4 5.5579,5
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus1.7741,3 6662.0811,3 6991.4781,1 5712.3111,6 855
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)99.26971,8 3.124110.00269,3 2.50383.67563,7 2.37282.39955,4 3.792
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1.8081,3 8011.8471,2 8571.5881,2 8122.2091,5 910
H KULJETUS JA VARASTOINTI240,0 70,0 250,0 210,0 120,0 10,0 190,0 60,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus180,0 6190,0 21130,0 3160,0 5
H 51 Ilmaliikenne60,0 220,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta90,0 60,0 110,0 1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA140,0 20,0 50,0 20,0 60,0 20,0 770,1
I 55 Majoitus20,0 140,0 60,0 140,0
I 56 Ravitsemistoiminta120,0 110,0 21730,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ1.3020,9 6201,0 1.2940,8 1990,3 1.2751,0 7111,4 8.1715,5 4090,7
J 58 Kustannustoiminta90,0 520,0 4420,0 15470,0
J 61 Televiestintä8930,6 48820,6 95600,4 87.6165,1 4
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta2770,2 5883130,2 1716110,5 5594040,3 387
J 63 Tietopalvelutoiminta1230,1 950,1 560,0 1010,1
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA980,1 20,0 440,0 40,0 170,0 20,0 20,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)970,1 410,0 210,0 10,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA640,0 30,0 80,0 70,0 300,0 50,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta640,0 380,0 7300,0 50,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA3720,3 4070,7 6490,4 6941,2 6610,5 6161,2 5740,4 3880,7
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut10,0 20,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi70,0 46150,0 1
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi740,1 2052840,2 5612310,2 5201610,1 255
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen1940,1 1981910,1 1212280,2 941690,1 128
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus1030,1 11720,1 12020,2 2350,2
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle5130,0 3
M 75 Eläinlääkintäpalvelut10,0 10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA10.2737,4 1.9433,1 17.57211,1 1.7803,1 13.84310,5 2.6455,4 12.8498,6 1.3072,2
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta690,0 210,0 2440,0 11850,1 48
N 78 Työllistämistoiminta10,0 10,0 130,0 20,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut10,0 10,0 30,0 20,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut30,0 110,0
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito20,0 40,0 60,0 40,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle10.2057,4 17.56511,1 13.82910,5 12.6558,5
P KOULUTUS800,1 1890,1 10,0 2050,2 3410,2 10,0
P 85 Koulutus800,1 1890,1 12050,2 3410,2 1
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT930,1 1100,1 20,0 560,0 2430,2 10,0
Q 86 Terveyspalvelut930,1 1100,1 2560,0 2430,2 1
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS10,0 350,1 110,0 110,0 70,0 70,0 60,0 140,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta10,0 40,0 250,0 20,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut50,0 80,0 60,0 90,0
S MUU PALVELUTOIMINTA160,0 280,0 170,0
S 94 Järjestöjen toiminta10,0 20,0 10,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus10,0 10,0 230,0 20,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut150,0 230,0 140,0
X Toimiala tuntematon9.6067,0 4010,6 14.9669,4 3730,6 20.03415,2 3090,6 28.32319,0 4450,8
A-X KAIKKI RYHMÄT 138.169100,0 62.140 158.627100,0 58.174 131.452100,0 49.307 148.775100,0 58.726

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Irlannista Suomeen ja Suomen vientiä Irlantiin
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot