Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

NAFTA: Kanada, Meksiko, Yhdysvallat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen NAFTAsta ja Suomen vienti NAFTAAn toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/9 - 2024/1


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
NAFTA: Kanada, Meksiko, Yhdysvallat
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS1540,0 51360,0 1251450,0 87900,0 431680,0 8
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1090,0 1160,0 970,0 790,0 1140,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 380,0 5 40,0 40,0 31 10,0 8
A 03 Kalastus ja vesiviljely 70,0 160,0 440,0 100,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1.1770,3 4.3153.2120,9 4.1175.7531,2 2.0311.7880,5 6.8193.3830,8 6.806
B 07 Metallimalmien louhinta 4.084 3.816 1.753 6.694 6.701
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 10,0 590,0 110,0 940,0 80,0
C TEOLLISUUS185.61748,5 591.726121.86034,5 631.610185.40938,4 2.382.502139.32636,0 466.378146.78035,9 514.723
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 1.6950,4 1.474 1.9510,6 2.924 1.1600,2 1.210 1.6810,4 2.067 1.6690,4 2.093
C 11 Juomien valmistus 5420,1 199 6480,2 166 7520,2 123 2840,1 275 3170,1 243
C 13 Tekstiilien valmistus 600,0 714 60,0 443 960,0 722 630,0 670 310,0 368
C 14 Vaatteiden valmistus 80,0 656 40,0 384 50,0 690 70,0 694 30,0 627
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 107 77 30 31 40,0 81
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 990,0 2.452 1650,0 3.960 1940,0 3.812 1800,0 2.639 140,0 4.589
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 27.5667,2 79.674 2.8800,8 101.851 1.6940,4 55.674 18.9034,9 70.971 27.4696,7 116.480
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 4050,1 29 3690,1 145 2710,1 118 2400,1 150 2140,1 144
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 6.2951,6 12.267 11.3223,2 20.077 11.0162,3 25.292 6.4241,7 19.789 9.3452,3 19.999
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2.9640,8 12.275 2.9090,8 10.148 3.0890,6 10.102 2.9110,8 7.623 3.1460,8 10.652
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2950,1 4.830 3250,1 5.365 2340,0 4.478 2870,1 5.728 5120,1 5.726
C 24 Metallien jalostus 14.5233,8 33.562 30.7038,7 34.560 35.0287,3 30.712 33.6308,7 35.732 26.3426,4 34.960
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 8480,2 10.889 1.0480,3 13.380 8000,2 11.011 5700,1 9.817 1.7230,4 15.984
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 14.0153,7 62.961 13.9283,9 49.053 13.5562,8 49.696 11.2252,9 57.830 10.9752,7 40.871
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 2.1900,6 33.114 2.4540,7 39.687 3.6130,7 40.828 2.2140,6 27.839 3.0500,7 30.585
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 9.4842,5 141.476 9.6482,7 146.464 10.2092,1 143.509 6.8131,8 91.727 8.5022,1 131.616
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 9.0592,4 16.864 15.9874,5 16.071 20.7204,3 2.838 15.6764,0 3.676 8.1562,0
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1.7010,4 1.384 1.3890,4 2.173 9640,2 1.895.395 3.3170,9 3.318 1.6590,4
C 31 Huonekalujen valmistus 40,0 2.776 550,0 2.337 1010,0 2.236 1290,0 2.263 1630,0 2.181
C 32 Muu valmistus 1.1470,3 5.991 2.3430,7 7.321 1.0610,2 5.538 7460,2 4.360 1.7940,4 4.715
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 11.0702,9 21.971 12.8783,6 17.302 10.4422,2 6.504 15.5304,0 9.800 25.0476,1 4.645
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO1.1010,3 790,0 32.9126,8 130,0 1400,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 1.1010,3 790,0 32.9126,8 130,0 1400,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO1.2750,3 2.1748910,3 2.3071.4900,3 1.7868080,2 1.7922650,1 1.754
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 10,0 10,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 1.2750,3 2.174 8910,3 2.307 1.4900,3 1.786 8080,2 1.792 2650,1 1.754
F RAKENTAMINEN5460,1 1869600,3 535540,1 2248440,2 5694510,1 188
F 41 Talonrakentaminen 6 80,0 28
F 42 Maa- ja vesirakentaminen 1 2650,1
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 2560,1 186 4740,1 47 3260,1 224 7430,2 569 1780,0 160
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS119.94831,3 117.634130.51336,9 38.753160.32633,2 80.593151.39739,1 53.869175.43842,9 73.214
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 10.8342,8 154 9.6072,7 165 9.3051,9 66 12.6023,3 26 13.1963,2 70
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 104.50627,3 116.412 116.46833,0 37.117 144.68630,0 78.707 133.25634,4 52.575 156.87338,4 72.064
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 4.6091,2 1.068 4.4391,3 1.470 6.3351,3 1.820 5.5391,4 1.268 5.3681,3 1.081
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.2950,3 3794230,1 2.2245320,1 4037.4761,9 1.4114790,1 173
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 40,0 130,0 40,0 1 370,0 20,0 3
H 51 Ilmaliikenne 7450,2 53 1920,1 66 2530,1 30 7.3421,9 1.029 38
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 5450,1 323 2140,1 2.154 2690,1 361 960,0 378 3620,1 124
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta 7
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA800,0 64040,1 1780,0 21300,0 31350,0 4
I 55 Majoitus 90,0 5 20,0 30,0 1 30,0 3 30,0 4
I 56 Ravitsemistoiminta 710,0 1 4020,1 1750,0 1280,0 1320,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ15.9434,2 3.60440.20111,4 3.38435.2457,3 6.51237.3529,6 4.44729.2767,2 4.001
J 58 Kustannustoiminta 1680,0 972 1570,0 428 1560,0 2.805 1320,0 776 1150,0 1.641
J 61 Televiestintä 1780,0 5 60,0 12 920,0 16 560,0 16 400,0 5
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 5.5491,4 2.483 1.0400,3 2.703 1.3560,3 3.463 1.7240,4 3.622 1.1440,3 2.216
J 63 Tietopalvelutoiminta 10.0262,6 38.97311,0 33.6357,0 35.4169,1
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA290,0 380,0 113600,1 92240,0 750,0 1
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 290,0 80,0 3600,1 210,0 50,0 1
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA90,0 19860,0 118570,0 22260,0 2920,0 30
L 68 Kiinteistöalan toiminta 90,0 19 860,0 118 570,0 22 260,0 29 20,0 30
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA4.1001,1 18.2285.8111,6 6.9853.7620,8 22.0734.6661,2 4.2515.5291,4 6.234
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 10,0 10,0 10,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 430,0 60 160,0 66 420,0 105 1370,0 179 280,0 98
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 1.8300,5 16.368 3.2030,9 5.188 1.3080,3 10.773 2.0320,5 1.359 3.0640,7 3.823
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 1.8400,5 1.650 2.2270,6 1.636 1.9330,4 11.033 2.0290,5 2.385 1.9760,5 2.169
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 3240,1 2 2420,1 5 3930,1 2 3110,1 16 3380,1 2
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 580,0 148 610,0 88 750,0 161 1500,0 312 1220,0 142
M 75 Eläinlääkintäpalvelut 40,0 610,0 2 110,0 70,0 10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA5240,1 312130,1 971740,0 35290,1 202250,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 270,0 7 70,0 4 150,0 80,0 240,0 4
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 70,0 10,0 190,0 90,0 10,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 2640,1 1040,0 7 1230,0 1 3730,1 20 1250,0 9
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 2240,1 790,0 80,0 1280,0 550,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 10,0 210,0 90,0 110,0 200,0
P KOULUTUS1.6590,4 1495220,1 197150,1 301.1220,3 45190,1 35
P 85 Koulutus 1.6590,4 149 5220,1 19 7150,1 30 1.1220,3 4 5190,1 35
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT4700,1 53130,1 42840,1 113600,1 205550,1
Q 86 Terveyspalvelut 4620,1 5 3120,1 4 2790,1 11 3480,1 20 5490,1
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 90,0 10,0 50,0 120,0 60,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS1030,0 4741680,0 4465220,1 557470,0 551410,0 62
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 200,0 15 250,0 3 210,0 61 120,0 15 620,0 7
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 730,0 890,0 1160,0 350,0 780,0
S MUU PALVELUTOIMINTA6340,2 2340,1 1350,0 1660,0 1590,0
S 94 Järjestöjen toiminta 5570,1 34 100,0 70,0 90,0 5 50,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 300,0 6 200,0 9 180,0 6 310,0 17 40,0 7
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 480,0 2030,1 1100,0 1260,0 1500,0
X Toimiala tuntematon42.29811,1 51.50443.85112,4 65.62149.61410,3 52.53027.7057,2 62.64642.45510,4 67.629
A-X KAIKKI RYHMÄT 382.731100,0 790.576100,0 353.289100,0 755.897100,0 482.479100,0 2.549.474100,0 387.467100,0 602.435100,0 409.029100,0 674.929100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia NAFTAsta Suomeen ja Suomen vientiä NAFTAAn
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot