Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

NAFTA: Kanada, Meksiko, Yhdysvallat
in English

NAFTAn ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa


*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

NAFTA

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti NAFTAAn (G-NAFTA) 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat27.64738.131-27,5
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1.6092.215-27,4
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön35341,8
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön1.5742.180-27,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 26.03835.917-27,5
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön7832.608-70,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön25.25533.309-24,2
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty2.295.3002.658.613-13,7
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty151.81774.063105,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty2.143.4832.584.550-17,1
3. Poltto- ja voiteluaineet1.022.7191.133.159-9,7
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 2.5893.849-32,7
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 1.020.1301.129.310-9,7
321. Moottoripolttoaineet1.003.6621.103.259-9,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet16.46826.051-36,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet2.970.1103.083.465-3,7
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)2.343.0542.406.250-2,6
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)627.056677.215-7,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet2.351.5401.385.67969,7
51. Henkilöautot654270142,3
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot2.110.2031.197.17876,3
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö2.042.0861.105.93084,6
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö68.11791.248-25,3
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet240.683188.23127,9
6. Kulutustavarat710.023440.41361,2
61. Kestokulutustavarat71.62158.33422,8
62. Puolikestokulutustavarat60.64862.949-3,7
63. Kertakulutustavarat577.755319.13081,0
7. Muut tavarat22.58612.69877,9
Kaikki ryhmät9.399.9248.752.1587,4

Lähde: Tulli

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti NAFTAsta (G-NAFTA) Suomeen vuoden 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat71.83579.936-10,1
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 22.93333.784-32,1
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön12.36117.546-29,6
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön10.57316.238-34,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 48.90246.1516,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön84063831,6
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön48.06245.5145,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty1.205.6621.665.468-27,6
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty260.278551.637-52,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty945.3841.113.832-15,1
3. Poltto- ja voiteluaineet1.384.5251.096.84326,2
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 932.293821.02113,6
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 452.232275.82264,0
321. Moottoripolttoaineet432569,6
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet452.189275.79764,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet1.057.2211.004.8145,2
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)826.666738.69711,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)230.554266.118-13,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet468.601481.150-2,6
51. Henkilöautot136.980140.976-2,8
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot76.70874.8372,5
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö36.6819.495286,3
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö40.02865.342-38,7
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet254.913265.337-3,9
6. Kulutustavarat299.767289.5893,5
61. Kestokulutustavarat97.12989.3068,8
62. Puolikestokulutustavarat49.82555.813-10,7
63. Kertakulutustavarat152.813144.4705,8
7. Muut tavarat22.16435.987-38,4
Kaikki ryhmät4.509.7754.653.787-3,1

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia NAFTAsta Suomeen ja Suomen vientiä NAFTAAn
Maaryhmien alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot