Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)

NAFTA: Kanada, Meksiko, Yhdysvallat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen NAFTAsta ja Suomen vienti NAFTAAn tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-marraskuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
NAFTA: Kanada, Meksiko, Yhdysvallat
2023 tammi-marraskuu2022 tammi-marraskuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET18.2820,4 4.8150,1 26.9150,6 14.3240,2
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut17.8210,4 4.76926.3220,6 14.262
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet1550,0 451400,0 62
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut3060,0 4520,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1.543.25734,2 148.4381,6 1.350.82229,0 64.3220,7
B 05 Kivihiili ja ruskohiili223.5525,0 493.01610,6
B 06 Raakaöljy ja maakaasu1.085.98924,1 327.9177,0
B 07 Metallimalmit205.5264,6 143.833486.08510,4 59.253
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet28.1890,6 4.60543.8050,9 5.069
C TEOLLISUUSTUOTTEET2.881.09363,9 9.231.68598,2 3.200.32868,8 8.661.87299,0
C 10 Elintarvikkeet41.3940,9 22.16243.6540,9 33.963
C 11 Juomat23.4650,5 5.04422.4370,5 5.705
C 12 Tupakkatuotteet10,0
C 13 Tekstiilit11.9630,3 37.31211.0150,2 29.832
C 14 Vaatteet6.7100,1 11.2915.7840,1 7.980
C 15 Nahka ja nahkatuotteet3.0070,1 6.3643.9940,1 3.541
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet3.7920,1 98.8475.8850,1 95.576
C 17 Paperi ja paperituotteet12.3720,3 899.26618.4630,4 1.165.568
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut60,0 560,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus102.3462,3 1.019.859300.0436,4 1.129.230
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet712.29715,8 310.334802.22417,2 391.379
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet149.1163,3 765.304141.6453,0 387.892
C 22 Kumi- ja muovituotteet78.2721,7 162.53983.1791,8 161.036
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet17.5040,4 44.53021.8050,5 53.042
C 24 Perusmetallit42.8591,0 404.03563.3261,4 591.684
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet54.9641,2 149.57964.7521,4 144.190
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet483.84010,7 665.023423.8359,1 711.043
C 27 Sähkölaitteet128.1542,8 622.319145.3493,1 678.298
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat345.8537,7 1.307.284377.7918,1 1.181.727
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut229.6895,1 134.813246.8735,3 139.644
C 30 Muut kulkuneuvot205.7194,6 2.022.052199.7764,3 1.093.274
C 31 Huonekalut2.2680,1 31.0364.5130,1 32.695
C 32 Muut tehdasvalmisteet225.5035,0 512.689214.0934,6 625.471
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT32.7110,7 8870,0 29.8060,6 4220,0
E 37 Viemäröintipalvelut; jätevesiliete
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut32.7110,7 88729.8060,6 422
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT12.7360,3 11.5040,1 10.8330,2 8.6950,1
J 58 Kustannuspalvelut5.7020,1 9.2505.7580,1 5.965
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut7.0340,2 2.2555.0740,1 2.730
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT170,0 30,0 480,0 30,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut160,0 3350,0 3
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut10,0 130,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT2.5220,1 2.3820,0 2.8820,1 1.6240,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut1.6010,0 1.9289950,0 1.541
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut9220,0 4541.8870,0 83
S MUUT PALVELUT
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ4.508.523100,0 9.399.7154.653.787100,0 8.752.158

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia NAFTAsta Suomeen ja Suomen vientiä NAFTAAn
Maaryhmien alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot