Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

NAFTA: Kanada, Meksiko, Yhdysvallat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen NAFTAsta ja Suomen vienti NAFTAAn toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
NAFTA: Kanada, Meksiko, Yhdysvallat
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS9570,1 1000,0 5950,0 230,0 3700,0 630,0 3700,0 2550,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut9080,1 4730,0 2710,0 2910,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu170,0 1170,0 19920,0 19100,0 32
A 03 Kalastus ja vesiviljely310,0 1150,0 70,0 690,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA12.0661,1 8550,0 5.9120,4 2.7440,1 7.9470,7 11.1080,5 10.7530,9 12.9670,3
B 07 Metallimalmien louhinta1.83410.66812.263
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta360,0 230,0 20,0 1640,0
C TEOLLISUUS513.87047,4 1.496.62779,7 708.54551,1 1.558.06474,0 599.19249,4 1.619.67375,8 446.59536,5 3.480.49089,1
C 10 Elintarvikkeiden valmistus6.4180,6 5.0447.7880,6 4.6818.8680,7 5.8794.7920,4 6.201
C 11 Juomien valmistus2.0310,2 4583.6320,3 5422.9920,2 4451.6840,1 564
C 13 Tekstiilien valmistus3280,0 4.5891910,0 4.2422070,0 2.9411650,0 1.835
C 14 Vaatteiden valmistus180,0 1.081170,0 1.614210,0 1.726160,0 1.768
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus60,0 16510,0 31010,0 33610,0 138
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)5210,0 17.3231480,0 26.3692840,0 8.4035390,0 10.411
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus11.2701,0 257.16419.9921,4 215.54973.8586,1 269.04523.4771,9 228.496
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen8890,1 1897950,1 2099540,1 4458800,1 413
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus53.3894,9 63.68346.7463,4 59.49824.6232,0 48.05428.7632,4 65.158
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus11.4371,1 45.6539.7420,7 66.5138.0450,7 35.6568.9080,7 27.872
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus1.7190,2 12.0681.5380,1 15.3011.1080,1 11.6738460,1 15.570
C 24 Metallien jalostus46.7644,3 107.028106.3547,7 86.50858.3674,8 82.52499.3618,1 101.005
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)3.0950,3 31.4363.0700,2 35.1572.4870,2 27.4492.4180,2 34.208
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus43.4834,0 152.99542.0133,0 152.37844.7703,7 149.82038.7083,2 156.579
C 27 Sähkölaitteiden valmistus9.6170,9 137.1238.2990,6 119.8607.1480,6 114.8898.2820,7 108.354
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus29.1042,7 364.73430.8642,2 407.76127.5442,3 366.88326.6692,2 381.700
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus49.5144,6 12.55160.2144,3 29.38641.7623,4 26.52552.3844,3 22.585
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus5.0520,5 3.7393.3160,2 6.9443.4610,3 6.3145.6700,5 1.900.886
C 31 Huonekalujen valmistus1650,0 6.4052600,0 6.9451180,0 9.8542850,0 6.836
C 32 Muu valmistus2.6730,2 10.5273.6080,3 15.7822.9650,2 20.9984.1500,3 17.219
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus39.9063,7 26.38652.8233,8 31.68950.1944,1 36.37438.8503,2 33.606
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO33.8933,1 2260,0 1.3990,1 33.0032,7
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto33.8933,1 2260,0 1.3990,1 33.0032,7
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO3.7020,3 1.9940,1 4.6620,3 3.8530,2 3.3610,3 5.6950,3 3.1900,3 5.8850,2
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu10,0 10,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys3.7020,3 1.9944.6620,3 3.8523.3600,3 5.6953.1890,3 5.885
F RAKENTAMINEN2.0720,2 4820,0 9.8300,7 3230,0 2.5870,2 5160,0 2.3580,2 8460,0
F 41 Talonrakentaminen326
F 42 Maa- ja vesirakentaminen2.0051.7361
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta1.3370,1 2301.6640,1 2911.6800,1 5161.5430,1 839
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS415.81938,4 47.6922,5 591.68842,7 160.2117,6 432.77935,7 198.7669,3 442.23636,2 173.2154,4
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus44.0674,1 24866.2264,8 42049.4814,1 44431.5142,6 257
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)357.61533,0 43.209512.25136,9 156.225369.83930,5 194.748394.41032,2 168.400
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)14.1361,3 4.23513.2111,0 3.56613.4591,1 3.57516.3131,3 4.559
H KULJETUS JA VARASTOINTI44.4934,1 1.9610,1 1.2760,1 4.6410,2 4.6150,4 5.2370,2 8.4300,7 4.0380,1
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus260,0 300,0 170,0 30540,0 1
H 51 Ilmaliikenne43.8024,0 1214150,0 3.0193.2650,3 1147.7860,6 1.125
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta6230,1 1.8298140,1 1.6101.3260,1 5.0845790,0 2.893
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA2270,0 3210,0 2470,0 290,0 3620,0 80,0 7120,1 50,0
I 55 Majoitus80,0 11230,0 26320,0 770,0 5
I 56 Ravitsemistoiminta2180,0 3102240,0 33300,0 17050,1
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ16.7491,5 14.0430,7 17.8931,3 8.9850,4 42.1813,5 11.9850,6 112.7979,2 14.3420,4
J 58 Kustannustoiminta3.6510,3 6.9782.2540,2 2.7594140,0 3.5234450,0 4.009
J 61 Televiestintä6240,1 496420,0 412930,0 661530,0 43
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta4.5090,4 6.8534.4790,3 5.9998.3020,7 8.1714.1200,3 9.788
J 63 Tietopalvelutoiminta7.7900,7 10.4230,8 33.1322,7 108.0248,8
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA1470,0 280,0 6200,0 2110,0 1280,0 60,0 3920,0 1110,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)1400,0 6120,0 960,0 3890,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA760,0 2220,0 1100,0 2220,0 1220,0 1000,0 1690,0 1700,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta760,0 2221100,0 2221220,0 1001690,0 170
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA10.3941,0 27.2821,5 11.7340,8 27.2621,3 10.6330,9 43.2372,0 14.2391,2 33.3090,9
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut50,0 40,0 130,0 20,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi2740,0 2321110,0 3061720,0 2811950,0 350
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi3.4960,3 10.8574.4470,3 21.7914.0690,3 21.6166.5430,5 17.320
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen5.2240,5 15.7885.9610,4 4.6375.3730,4 20.8296.1890,5 15.053
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus1.0830,1 109560,1 177520,1 109450,1 23
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle2400,0 3931960,0 5102230,0 5002870,0 560
M 75 Eläinlääkintäpalvelut710,0 1590,0 310,0 780,0 2
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA1.0440,1 2.4220,1 8700,1 8180,0 1.3390,1 1010,0 9170,1 1210,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta3540,0 1151910,0 171620,0 15310,0 5
N 78 Työllistämistoiminta180,0 3
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut30,0 270,0 1290,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut3860,0 313760,0 867810,1 286000,0 28
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito2420,0 2660,0 3630,0 2150,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle400,0 360,0 260,0 410,0
P KOULUTUS1.4560,1 620,0 2.2340,2 50,0 3.5320,3 1530,0 2.3590,2 530,0
P 85 Koulutus1.4560,1 622.2340,2 53.5320,3 1532.3590,2 53
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1.4290,1 2100,0 1.5600,1 2180,0 1.1570,1 300,0 9580,1 350,0
Q 86 Terveyspalvelut1.4170,1 2091.5450,1 2181.1400,1 309400,1 35
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut10,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut110,0 150,0 160,0 170,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS8420,1 4020,0 1.3380,1 1.1840,1 1.9740,2 6500,0 7370,1 1.0580,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta370,0 114270,0 49690,0 76580,0 80
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut4050,0 3760,0 5950,0 2400,0
S MUU PALVELUTOIMINTA3820,0 5400,0 8450,1 5350,0
S 94 Järjestöjen toiminta970,0 1220,0 65680,0 51260,0 5
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus720,0 161660,0 231050,0 10690,0 31
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut2130,0 3520,0 1720,0 4400,0
X Toimiala tuntematon11.9961,1 282.74415,1 13.8551,0 335.22415,9 83.1996,9 237.92111,1 121.1719,9 180.7974,6
A-X KAIKKI RYHMÄT 1.083.227100,0 1.877.572 1.387.218100,0 2.104.111 1.211.769100,0 2.135.421 1.223.235100,0 3.907.807

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia NAFTAsta Suomeen ja Suomen vientiä NAFTAAn
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot