Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

CIS-maat: Armenia, Azerbaidzan, Kazakstan, Kirgisian tasavalta, Moldova, Tadzikistan, Uzbekistan, Valko-Venäjä, Venäjä
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen CIS-maista ja Suomen vienti CIS-maihin toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-marraskuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
CIS-maat: Armenia, Azerbaidzan, Kazakstan, Kirgisian tasavalta, Moldova, Tadzikistan, Uzbekistan, Valko-Venäjä, Venäjä
2023 tammi-marraskuu2022 tammi-marraskuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS6160,0 4450,0 1.1380,0 2.6800,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut5700,0 8960,0 785
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu460,0 417
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA3220,0 7560,0 1.1280,0
B 07 Metallimalmien louhinta3030,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta4430,0 1.127
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta100,0
C TEOLLISUUS1.236.48289,8 613.16256,5 4.305.23970,6 1.629.66971,3
C 10 Elintarvikkeiden valmistus8410,1 29.16426.5740,4 52.393
C 11 Juomien valmistus600,0 9618390,0 3.355
C 13 Tekstiilien valmistus1.5711610,0 4.578
C 14 Vaatteiden valmistus2.7661590,0 2.788
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus1710,0 3375120,0 329
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)870,0 3.35145.7560,8 6.337
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1090,0 33.04943.1650,7 135.439
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen18470
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus45.0843,3 38.250283.4484,6 115.594
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus6230,0 15.84495.0311,6 85.341
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus8830,1 4.76121.2180,3 13.284
C 24 Metallien jalostus1.167.19684,8 205.2411.740.89328,5 522.400
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)2630,0 29.40822.7420,4 32.751
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus1.9540,1 19.9396.1330,1 25.166
C 27 Sähkölaitteiden valmistus1.7840,1 22.30784.3801,4 29.167
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus2980,0 168.1527.1370,1 429.493
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus10,0 6.8509870,0 32.873
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus1210,0 11910,0 308
C 31 Huonekalujen valmistus1.5103810,0 2.372
C 32 Muu valmistus7960,1 10.8675.5020,1 15.160
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1050,0 1.6933970,0 12.044
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO26.6811,9 471.9357,7
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto26.6811,9 471.9357,7
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO860,0 1720,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys86172
F RAKENTAMINEN490,0 5.6640,5 43.0750,7 3.2000,1
F 41 Talonrakentaminen1.672
F 42 Maa- ja vesirakentaminen12
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta20,0 3.9808250,0 1.771
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS93.3566,8 170.13815,7 1.221.09820,0 235.22710,3
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus2.5670,2 19.0625.9250,1 26.609
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)85.8856,2 118.0201.198.28719,6 174.522
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)4.9040,4 33.05616.8850,3 34.097
H KULJETUS JA VARASTOINTI15.4851,1 47.6364,4 10.1990,2
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus14.6641,1 7.5512.3090,0 3.407
H 50 Vesiliikenne1
H 51 Ilmaliikenne10,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta3250,0 40.0846.2760,1 29.034
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta212
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA480,0 910,0 1770,0 2950,0
I 55 Majoitus41110,0 237
I 56 Ravitsemistoiminta480,0 501660,0 58
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ10,0 8040,1 1.9280,0 2.5130,1
J 58 Kustannustoiminta8530,0 131
J 61 Televiestintä10,0 60,0 1
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta5252050,0 732
J 63 Tietopalvelutoiminta8630,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA150,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)150,0 33
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA80,0 2460,0 16.5660,3 5080,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta80,0 24616.5660,3 508
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA3.0090,2 7.3430,7 9.7120,2 16.8240,7
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi2.6460,2 5177.3130,1 2.588
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1320,0 3.0621.5700,0 11.279
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen2550,0 2.3582640,0 1.191
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus50,0 1.1054410,0 332
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle640,0 3551240,0 1.334
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA580,0 1.9680,2 1.1970,0 5500,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta340,0 1.6363650,0 427
N 78 Työllistämistoiminta72
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut1643
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut4790,0
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito200,0 2
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle50,0 3530,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS10,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus10,0
P KOULUTUS600,0 8280,1 120,0
P 85 Koulutus600,0 828120,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1730,0 90,0 3680,0
Q 86 Terveyspalvelut17390,0 368
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS70,0 1.9450,2 470,0 9560,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta64223
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta180,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut70,0 260,0
S MUU PALVELUTOIMINTA300,0 600,0 2.2270,1
S 94 Järjestöjen toiminta10,0 30,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus20,0 420,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut270,0 550,0
X Toimiala tuntematon4820,0 233.12521,5 20.4420,3 357.66415,6
*A-X KAIKKI RYHMÄT1.376.389100,0 1.084.5056.098.483100,0 2.286.765

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia CIS-maista Suomeen ja Suomen vientiä CIS-maihin
Maaryhmien alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot