Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

CIS-maat: Armenia, Azerbaidzan, Kazakstan, Kirgisian tasavalta, Moldova, Tadzikistan, Uzbekistan, Valko-Venäjä, Venäjä
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen CIS-maista ja Suomen vienti CIS-maihin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS7.0670,1 3.2780,1 4.6150,1 4.5640,1 1.1790,0 2.6800,1 6160,0 4580,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut4220,0 4580,0 9370,0 7855700,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu4792.150460,0 417
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA4.7780,1 6.7610,2 3.0180,0 6.2840,2 7560,0 1.1390,0 3220,0
B 07 Metallimalmien louhinta1.9530,0 3030,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta6.7617790,0 6.2794430,0 1.138
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta5100,0 1
C TEOLLISUUS4.672.57279,2 2.180.96067,2 6.161.27171,3 2.968.17073,9 4.471.64870,9 1.792.17771,1 1.323.29889,7 764.80561,0
C 10 Elintarvikkeiden valmistus32.3360,5 97.68336.9250,4 94.24326.6620,4 54.4819580,1 31.171
C 11 Juomien valmistus2.4040,0 8.1031.3990,0 6.7008390,0 3.575600,0 982
C 13 Tekstiilien valmistus9120,0 8.1961.2540,0 6.8691610,0 4.8211.752
C 14 Vaatteiden valmistus1.6410,0 2.9276630,0 2.3701590,0 3.0232.766
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus3930,0 6.7341290,0 5.4495120,0 3291710,0 337
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)110.7491,9 15.175131.0421,5 21.88145.7780,7 6.354870,0 3.351
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus279.5364,7 413.575273.1593,2 467.02643.1650,7 139.4091090,0 37.420
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen2050,0 1.97970,0 90070185
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus207.4393,5 218.479352.8614,1 250.474284.3094,5 118.82758.9274,0 40.205
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus78.4611,3 106.571103.8171,2 142.21995.3101,5 86.7366230,0 17.331
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus27.3130,5 22.32133.7770,4 30.65022.6860,4 13.7868840,1 5.079
C 24 Metallien jalostus1.062.58918,0 328.0111.579.85418,3 468.2241.818.38928,8 632.6301.237.14883,9 320.984
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)34.9230,6 53.92838.6320,4 75.02423.0300,4 36.2952630,0 31.339
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus11.9460,2 54.12112.4940,1 59.6326.3800,1 29.0711.9980,1 22.689
C 27 Sähkölaitteiden valmistus76.7721,3 90.78787.3311,0 97.17884.9451,3 34.8001.8290,1 23.075
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus8.0320,1 542.8037.6710,1 779.0547.1670,1 448.2113390,0 185.327
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus9910,0 34.10710,0 7.923
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus2670,0 3081210,0 1
C 31 Huonekalujen valmistus4040,0 4.1654520,0 5.2263810,0 2.7101.661
C 32 Muu valmistus4.1350,1 18.2676.1030,1 20.6985.7510,1 16.7078550,1 11.372
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1.4800,0 41.4863.1780,0 37.0594160,0 13.9491050,0 1.809
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO169.9442,9 663.0437,7 484.2437,7 26.6811,8
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto169.9442,9 663.9927,7 484.2437,7 26.6811,8
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO2190,0 6710,0 620,0 7010,0 1720,0 860,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys2190,0 671620,0 70117286
F RAKENTAMINEN18.1890,3 7.4960,2 19.3580,2 7.4240,2 43.0870,7 3.9930,2 490,0 6.0680,5
F 41 Talonrakentaminen3.2960,1 6692.6730,0 1.4691.780
F 42 Maa- ja vesirakentaminen10.7600,2 213.5690,2 6512
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta4.1340,1 6.8253.1160,0 5.8908250,0 2.36320,0 4.276
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS955.22916,2 528.26316,3 1.630.60618,9 407.76710,2 1.250.04819,8 264.30110,5 104.3977,1 180.85814,4
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus13.9630,2 36.66419.2210,2 39.1696.0410,1 29.7572.8880,2 19.589
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)920.46815,6 435.2561.576.42318,2 309.3861.226.83319,4 194.97296.4316,5 125.447
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)20.7980,4 56.34234.8600,4 59.21217.1740,3 39.5725.0780,3 35.822
H KULJETUS JA VARASTOINTI10.8820,2 28.1290,9 14.8880,2 11.3080,2 15.4851,1 48.9663,9
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus1.0530,0 2.7514.2480,0 1.6752.3090,0 3.99314.6641,0 8.116
H 50 Vesiliikenne50,0 1
H 51 Ilmaliikenne710,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta9.8270,2 24.77710.6340,1 21.3756.3940,1 33.2493250,0 40.850
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta677212
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA3330,0 5320,0 5010,0 5820,0 1770,0 2980,0 480,0 960,0
I 55 Majoitus2820,0 2153550,0 509110,0 23741
I 56 Ravitsemistoiminta510,0 3171460,0 741660,0 62480,0 56
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ2.7590,0 4.7350,1 6.0470,1 2.7720,1 1.9280,0 2.7950,1 10,0 8470,1
J 58 Kustannustoiminta1.1760,0 6332.5540,0 8530,0 131
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen4
J 60 Radio- ja televisiotoiminta
J 61 Televiestintä80,0 2440,0 4360,0 110,0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta1610,0 3.4652950,0 1.5272050,0 897525
J 63 Tietopalvelutoiminta3.1820,0 8630,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA150,0 4830,0 960,0 150,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)150,0 21533150,0
K 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA26.1790,4 230,0 30.9550,4 1680,0 16.5660,3 5130,0 80,0 2940,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta26.1790,4 2330.9550,4 16816.5660,3 51380,0 294
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA9.3410,2 55.6391,7 11.7880,1 19.1210,5 10.7380,2 19.2190,8 3.0350,2 8.1410,6
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut10,0 10
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi6.3970,1 2.3137.9100,1 1.4068.0660,1 2.6662.6610,2 940
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi2.2420,0 49.4552.7460,0 14.0881.5700,0 11.3271320,0 3.120
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen1580,0 1.3373130,0 1.8354420,0 2.5952660,0 2.576
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus3790,0 6000,0 55330,0 67550,0 1.201
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle1630,0 2.3812190,0 1.6401270,0 1.856640,0 360
M 75 Eläinlääkintäpalvelut10,0 10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA2.6620,0 9240,0 2.9660,0 7260,0 1.2240,0 6010,0 580,0 1.9680,2
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta9250,0 7461.3770,0 1973650,0 466340,0 1.636
N 78 Työllistämistoiminta72
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut13994316
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut2850,0 3740,0 5060,0
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito30,0 2200,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle1.3660,0 651.2050,0 4253530,0 50,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS20,0 10,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus20,0 10,0
P KOULUTUS350,0 2350,0 370,0 650,0 120,0 610,0 8280,1
P 85 Koulutus350,0 235370,0 65120,0 610,0 828
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT80,0 9000,0 70,0 90,0 3690,0 1730,0
Q 86 Terveyspalvelut80,0 90070,0 90,0 369173
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS1610,0 1900,0 500,0 9880,0 70,0 1.9480,2
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta590,0 212190,0 25425164
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta180,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut1020,0 1550,0 260,0 70,0
S MUU PALVELUTOIMINTA470,0 1.0680,0 990,0 1.4410,0 2680,0 2.2440,1 300,0
S 94 Järjestöjen toiminta930,0 10,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus20,0 2020,0 20,0 4
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut890,0 2630,0 270,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA10,0
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta10,0
X Toimiala tuntematon16.1870,3 422.41213,0 95.7471,1 570.21014,2 20.4550,3 391.15515,5 6820,0 237.62718,9
A-X KAIKKI RYHMÄT 5.896.631100,0 3.245.427 8.646.048100,0 4.014.750 6.308.592100,0 2.520.229 1.474.473100,0 1.254.075

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia CIS-maista Suomeen ja Suomen vientiä CIS-maihin
Maaryhmien vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot