Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)

CIS-maat: Armenia, Azerbaidzan, Kazakstan, Kirgisian tasavalta, Moldova, Tadzikistan, Uzbekistan, Valko-Venäjä, Venäjä
in English

Suomen vienti ja tuonti: CIS-maat (G-CIS) 2023 neljäs vuosineljännes

CIS-maat

CIS-maat

Taulukko: Suomen vienti CIS-maihin

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
0. Elintarvikkeet 12.9244,2 32.623
01. Liha ja lihatuotteet 00,0 4-98,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.8631,6 3.87225,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.0490,3 61072,0
04. Vilja ja viljatuotteet 1120,0 856-87,0
05. Hedelmät ja kasvikset 3600,1 22858,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4210,1 3956,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.2781,1 5.363-38,9
08. Rehuaineet 1450,0 16.355-99,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.6960,9 4.940-45,4
1. Juomat ja tupakka 5720,2 2.397
11. Juomat 5340,2 2.286-76,6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 380,0 112-66,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 120.52739,1 242.079
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 9240,3 2.656-65,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 00 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.0990,4 2.131-48,4
24. Puutavara ja korkki 00 313..
25. Paperimassa 7010,2 159340,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 00,0 610-100,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1240,0 405-69,5
28. Malmit ja metalliromu 117.63838,1 235.473-50,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 420,0 332-87,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.9640,6 26.967
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 128..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.9640,6 26.839-92,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1000,0 1.157
41. Eläinöljyt ja -rasvat 310,0 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat 690,0 1.118-93,9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 00 39..
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.9628,7 39.864
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.3370,8 4.056-42,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7820,3 3.999-80,4
53. Väri- ja parkitusaineet 2.4330,8 3.305-26,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.3351,7 8.275-35,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.3961,4 5.125-14,2
56. Lannoitteet, valmistetut 130,0 45-71,0
57. Muovit, valmistamattomat 1.5130,5 4.687-67,7
58. Muovit, valmistetut 1.7730,6 3.273-45,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.3802,7 7.09918,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 29.1769,5 55.049
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 600,0 123-51,2
62. Kumituotteet 1.9420,6 3.622-46,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 7430,2 66112,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8.5682,8 16.068-46,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9480,3 3.497-72,9
66. Kivennäisainetuotteet 1.4580,5 5.687-74,4
67. Rauta ja teräs 9730,3 3.933-75,3
68. Muut metallit 2.2430,7 109..
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.2414,0 21.349-42,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 90.79029,4 151.598
71. Voimakoneet ja moottorit 2.5330,8 10.527-75,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 26.1348,5 38.112-31,4
73. Metalliteollisuuskoneet 2.1630,7 2.273-4,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 33.22210,8 33.0030,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.2610,7 13.071-82,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.9551,0 9.388-68,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11.9003,9 25.044-52,5
78. Moottoriajoneuvot 9.6043,1 18.100-46,9
79. Muut kuljetusvälineet 170,0 2.081-99,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 25.4258,2 51.279
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6920,2 1.725-59,9
82. Huonekalut 5410,2 1.860-70,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 4150,1 685-39,4
84. Vaatteet 1.5550,5 2.672-41,8
85. Jalkineet 1.2910,4 83355,0
87. Kojeet,mittarit yms. 13.1804,3 30.155-56,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.1910,4 2.429-51,0
89. Muut valmiit tavarat 6.5602,1 10.920-39,9
Kaikki ryhmät yhteensä 308.439100,0 603.014-48,9

Lähde: Tulli

CIS-maat

Taulukko: Tuonti CIS-maista (G-CIS)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
0. Elintarvikkeet 1.5430,4 7.361
00. Elävät eläimet 00,0 1-50,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 00,0 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet 5160,2 158226,8
04. Vilja ja viljatuotteet 10,0 62-98,9
05. Hedelmät ja kasvikset 1840,1 248-25,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 240,0 28-14,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 00 2..
08. Rehuaineet 7950,2 6.838-88,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 220,0 24-9,3
1. Juomat ja tupakka 20,0 7
11. Juomat 20,0 7-64,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 273.62279,5 458.837
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 150,0 507-97,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 9500,3 51086,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 00 14..
24. Puutavara ja korkki 00 39..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 00,0 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 30,0 337-99,2
28. Malmit ja metalliromu 272.62079,2 455.553-40,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 340,0 1.877-98,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 18.8545,5 240.499
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 34.131..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 320,0 173.807-100,0
34. Kaasut 18.8225,5 32.561-42,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 44.39912,9 99.706
51. Orgaaniset kemialliset aineet 12.7623,7 22.302-42,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 28.4768,3 56.251-49,4
53. Väri- ja parkitusaineet 3700,1 23954,7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.4540,4 1.664-12,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 70,0 13-47,9
56. Lannoitteet, valmistetut 1.0020,3 16.160-93,8
57. Muovit, valmistamattomat 590,0 602-90,1
58. Muovit, valmistetut 530,0 927-94,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2160,1 1.548-86,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.6271,1 9.586
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 00 0..
62. Kumituotteet 3030,1 21044,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 00 1..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 130,0 114-88,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 460,0 277-83,5
66. Kivennäisainetuotteet 200,0 3.537-99,4
67. Rauta ja teräs 1.0170,3 3.634-72,0
68. Muut metallit 1.2550,4 541132,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9730,3 1.273-23,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9060,3 6.958
71. Voimakoneet ja moottorit 220,0 1..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1320,0 221-40,5
73. Metalliteollisuuskoneet 00 141..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 90,0 486-98,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 00,0 66-99,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 80,0 92-91,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2160,1 2.391-90,9
78. Moottoriajoneuvot 4960,1 3.422-85,5
79. Muut kuljetusvälineet 230,0 138-83,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.0460,3 2.168
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 10,0 324-99,7
82. Huonekalut 3320,1 83301,8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 10,0 4-78,9
84. Vaatteet 3020,1 22534,0
85. Jalkineet 870,0 106-17,4
87. Kojeet,mittarit yms. 160,0 55-70,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 10,0 18-94,0
89. Muut valmiit tavarat 3050,1 1.354-77,5
9. Muut tavarat 90,0 20
93. Erittelemätön 90,0 20-53,7
Kaikki ryhmät yhteensä 344.009100,0 825.136-58,3

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia CIS-maista Suomeen ja Suomen vientiä CIS-maihin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot