Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

CIS-maat: Armenia, Azerbaidzan, Kazakstan, Kirgisian tasavalta, Moldova, Tadzikistan, Uzbekistan, Valko-Venäjä, Venäjä
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen CIS-maista ja Suomen vienti CIS-maihin toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/9 - 2024/1


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
CIS-maat: Armenia, Azerbaidzan, Kazakstan, Kirgisian tasavalta, Moldova, Tadzikistan, Uzbekistan, Valko-Venäjä, Venäjä
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS690,1 440,0 13180,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 690,1 210,0 180,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 230,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA142912
C TEOLLISUUS96.40189,2 82.737127.39893,6 56.228103.76893,9 33.04286.63788,9 153.02677.40784,4 35.832
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 900,1 2.160 550,0 2.524 580,1 3.493 1180,1 2.007 210,0 1.815
C 11 Juomien valmistus 28 80 122 20 240,0 108
C 13 Tekstiilien valmistus 15 168 6 181 214
C 14 Vaatteiden valmistus 178 196 4 37
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 99 2
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 91
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 160,0 1.156 130,0 1.580 2.235 4.371 3.363
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 30 39
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 3.9203,6 3.587 11.6878,6 3.391 11.61510,5 2.814 13.84314,2 1.955 11.29912,3 3.319
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 120,0 1.162 2.109 450,0 918 1.486 797
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 210,0 478 210,0 576 720,1 204 10,0 318 56
C 24 Metallien jalostus 91.72684,9 55.579 114.80084,3 90 90.50481,9 144 69.95271,8 117.717 65.40771,3 12.762
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 2.328 20,0 2.126 170,0 3.814 1.987 2.631
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 970,1 2.932 1060,1 2.699 770,1 1.533 440,0 2.750 1140,1 2.014
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 270,0 666 1580,1 672 7730,7 1.186 230,0 768 2400,3 430
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 410,0 8.300 140,0 35.911 120,0 12.041 420,0 16.527 280,0 6.013
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1.164 970 842 1.073
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1
C 31 Huonekalujen valmistus 87 158 114 151 157
C 32 Muu valmistus 310,0 1.241 460,0 1.802 360,0 1.203 370,0 505 210,0 1.066
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 10,0 109 42 2 116 168
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO2.5122,7
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 2.5122,7
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO8115
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 81 15
F RAKENTAMINEN541.28024041617
F 41 Talonrakentaminen 54 162 108
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 1.118 240 308 17
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS11.33510,5 12.8538.3456,1 13.5576.5856,0 14.97710.54910,8 10.91111.60612,7 5.857
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 3190,3 1.495 1500,1 1.291 2450,2 1.140 2900,3 526 840,1 1.023
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 10.77110,0 9.081 7.8805,8 8.464 5.8865,3 11.072 10.08510,4 7.519 11.18512,2 3.276
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 2450,2 2.277 3150,2 3.801 4540,4 2.765 1740,2 2.865 3370,4 1.559
H KULJETUS JA VARASTOINTI2.641820,1 3.169190,0 1.8381.332270,0 1.470
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 848 1.767 1.098 565 173
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 1.793 820,1 1.401 190,0 740 768 270,0 1.297
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA170,0 57661
I 56 Ravitsemistoiminta 170,0 5 7 6 6 1
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ5154433
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 10 15 3
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA1574852
L 68 Kiinteistöalan toiminta 157 48 52
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1950,2 6481170,1 365280,0 956170,0 79910,0 362
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 1950,2 9 720,1 24 280,0 213 50,0 422 180
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 209 25 334 58 8
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 383 420,0 132 207 110,0 218 10,0 108
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 28 97 202 96 66
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 19 30,0 87 10,0 4
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA10,0 118540,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 41
N 78 Työllistämistoiminta 11 44 3
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 10,0 40,0
P KOULUTUS1590,0 1110,0
P 85 Koulutus 1 590,0 1 1 10,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS20,0 21910,0 12310,0 39
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 11
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 20,0 10,0 10,0
S MUU PALVELUTOIMINTA20,0 10,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 20,0 10,0
X Toimiala tuntematon710,1 17.179830,1 6.617740,1 4.7951970,2 4.0671110,1 4.664
A-X KAIKKI RYHMÄT 108.092100,0 116.152100,0 136.127100,0 81.445100,0 110.480100,0 56.272100,0 97.402100,0 170.723100,0 91.681100,0 48.302100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia CIS-maista Suomeen ja Suomen vientiä CIS-maihin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot