Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

CIS-maat: Armenia, Azerbaidzan, Kazakstan, Kirgisian tasavalta, Moldova, Tadzikistan, Uzbekistan, Valko-Venäjä, Venäjä
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: CIS-maat (G-CIS) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

CIS-maat

CIS-maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti CIS-maihin

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 13.4114,3 19.559
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 2850,1 23620,5
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 00,0 31-99,8
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2840,1 20538,5
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 13.1264,3 19.323-32,1
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 6780,2 3.286-79,4
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 12.4484,0 16.038-22,4
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 168.88854,8 332.252
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.0790,3 4.268-74,7
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 167.80954,4 327.984-48,8
3. Poltto- ja voiteluaineet 2.1070,7 27.815
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 2.1070,7 27.815-92,4
321. Moottoripolttoaineet 60,0 8-32,7
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 2.1010,7 27.807-92,4
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 92.14529,9 157.638
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 65.15021,1 111.294-41,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 26.9958,8 46.344-41,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 10.9483,5 23.883
51. Henkilöautot 1.1260,4 4.812-76,6
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 6.2992,0 9.371-32,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 1.6460,5 90282,4
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 4.6521,5 8.469-45,1
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 3.5231,1 9.700-63,7
6. Kulutustavarat 20.9406,8 41.719
61. Kestokulutustavarat 3.6111,2 5.805-37,8
62. Puolikestokulutustavarat 8.6292,8 10.666-19,1
63. Kertakulutustavarat 8.7002,8 25.248-65,5
7. Muut tavarat 00 148
Kaikki ryhmät 308.439100,0 603.014-48,9

Lähde: Tulli

CIS-maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti CIS-maista (G-CIS)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 1.5540,5 889
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 8330,2 47276,5
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 8040,2 396103,2
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 290,0 76-61,7
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 7210,2 41772,8
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 70,0 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 7140,2 41771,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 321.35193,4 574.977
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1980,1 2.998-93,4
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 321.15393,4 571.979-43,9
3. Poltto- ja voiteluaineet 18.8545,5 240.462
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 34.391..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 18.8545,5 206.070-90,9
321. Moottoripolttoaineet 00 18.844..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 18.8545,5 187.226-89,9
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 3450,1 2.201
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1890,1 1.102-82,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1560,0 1.099-85,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 8050,2 4.811
51. Henkilöautot 1080,0 40167,9
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 00 3.197..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 00 3.099..
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 00 98..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 6970,2 1.574-55,7
6. Kulutustavarat 1.0900,3 1.782
61. Kestokulutustavarat 160,0 111-85,4
62. Puolikestokulutustavarat 9150,3 1.516-39,6
63. Kertakulutustavarat 1590,0 1552,4
7. Muut tavarat 90,0 20
Kaikki ryhmät 344.009100,0 825.136-58,3

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia CIS-maista Suomeen ja Suomen vientiä CIS-maihin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot