Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Kanadasta ja Suomen vienti Kanadaan toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS3900,4 450,0 2500,2 10,0 1820,1 440,0 2800,2 680,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut3890,4 2490,2 1400,1 2800,2
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu10,0 20,0 410,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1.0671,1 460,0 1.2081,0 1.1860,3 3370,2 10.7034,6 2.5172,0 12.3916,7
B 07 Metallimalmien louhinta1.02210.66812.263
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta80,0 1180,1
C TEOLLISUUS42.90443,7 198.61376,1 78.28167,1 248.52958,8 54.41633,4 153.44266,3 89.24469,4 134.93272,8
C 10 Elintarvikkeiden valmistus2.5252,6 4991.8841,6 5062.9681,8 5251.0130,8 1.043
C 11 Juomien valmistus4600,5 975620,5 1551.2060,7 1832970,2 108
C 13 Tekstiilien valmistus61804510,0 94
C 14 Vaatteiden valmistus10,0 26217820,0 258190
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus821915977
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)870,1 730200,0 9921750,1 7741010,1 999
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus5590,6 5.8317180,6 7.581920,1 7.8951590,1 6.540
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen10,0 10260,0 910,0 75
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus21.85622,3 5.31919.83517,0 5.3107.9124,8 3.44011.7619,1 3.509
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus6780,7 17.2317210,6 30.5249040,6 8.3136980,5 4.412
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus40,0 356110,0 67680,0 5801.073
C 24 Metallien jalostus4.8254,9 1.21833.36628,6 2.78120.34512,5 4.28847.13736,6 1.657
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)500,1 7.2311130,1 7.1211170,1 4.9981810,1 6.272
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus2.0502,1 7.3321.5301,3 7.0111.4740,9 7.7661.7441,4 6.158
C 27 Sähkölaitteiden valmistus5740,6 12.8937070,6 14.6115580,3 12.3418180,6 16.133
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus3.5353,6 95.5073.6063,1 93.1113.8362,4 67.2344.5143,5 59.857
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus3.4773,5 60812.11010,4 17.50714.0538,6 19.32917.94413,9 14.336
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus1510,2 191430,1 40230,0 2446960,5 11
C 31 Huonekalujen valmistus1230,1 4072240,2 408950,1 6032260,2 241
C 32 Muu valmistus1210,1 2.2091150,1 2.015360,0 1.285280,0 582
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1.7791,8 2.7292.4372,1 1.4284960,3 3.4731.7561,4 2.705
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO10.36810,6 10,0 20,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto10.36810,6 10,0 20,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO370,0 1950,1 3810,3 4230,1 6380,3 4070,3 5180,3
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys370,0 1953810,3 4226384070,3 518
F RAKENTAMINEN2600,3 200,0 7.9946,9 430,0 3080,2 880,0 2070,2 1270,1
F 42 Maa- ja vesirakentaminen451221
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta2050,2 201140,1 431660,1 881200,1 126
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS39.18139,9 24.7469,5 25.11821,5 134.33631,8 101.28062,1 28.70912,4 14.75911,5 22.40312,1
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus2.2362,3 619900,8 471.0690,7 51.2361,0 7
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)33.90734,5 24.13521.92718,8 133.82197.13659,5 28.25710.5938,2 21.790
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)3.0383,1 5492.2011,9 4673.0741,9 4482.9302,3 606
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.6271,7 150,0 1150,1 1950,0 2.2561,4 160,0 420,0 170,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus20,0
H 51 Ilmaliikenne1.5751,6 930,1 2.2201,4 1120,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta470,0 15210,0 195360,0 4400,0 17
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA40,0 110,0 10,0 470,0
I 55 Majoitus20,0 100,0 10,0
I 56 Ravitsemistoiminta10,0 10,0 10,0 470,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ7240,7 8630,3 1.1101,0 7100,2 5440,3 5920,3 2260,2 1.4620,8
J 58 Kustannustoiminta10,0 1427190,6 109270,0 106340,0 149
J 61 Televiestintä1030,1 22290,0 1250,0 40,0 10
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta4500,5 6873350,3 5634380,3 429990,1 1.265
J 63 Tietopalvelutoiminta1120,1 150,0 550,0 880,1
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA10,0 50,0 30,0 10,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)10,0 10,0 10,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA10,0 280,0 20,0 170,0 10,0 20,0 740,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta10,0 2820,0 17120,0 74
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA3850,4 9980,4 6770,6 6060,1 5650,3 1.2080,5 5390,4 1.1780,6
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut10,0 10,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi30,0 330,0 970,0 109
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi3010,3 1613700,3 4573810,2 1.0534360,3 753
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen710,1 7912570,2 901760,1 116680,1 386
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus60,0 1450,0 10,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle40,0 4210,0 5010,0 29350,0 29
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA310,0 140,0 920,1 7090,2 2580,2 420,0 320,0 810,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta410,0 180,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut90,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut240,0 870,1 2400,1 230,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle60,0 30,0
P KOULUTUS1460,1 50,0 3360,3 10,0 1.1100,7 1490,1 1450,1
P 85 Koulutus1460,1 53360,3 11.1100,7 1491450,1
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT270,0 10,0 360,0 270,0 60,0 360,0 60,0
Q 86 Terveyspalvelut190,0 240,0 160,0 6230,0 6
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut80,0 120,0 120,0 130,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS4670,5 520,0 3540,3 150,0 1.1660,7 60,0 1030,1 40,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta40,0 4610,0 1164
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut780,1 520,0 250,0 20,0
S MUU PALVELUTOIMINTA30,0 20,0 60,0 40,0
S 94 Järjestöjen toiminta
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus20,0 60,0 1
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut10,0 20,0 40,0
X Toimiala tuntematon4870,5 35.28313,5 6510,6 35.8768,5 6250,4 35.86115,5 18.23514,2 12.0406,5
A-X KAIKKI RYHMÄT 98.204100,0 260.958 116.631100,0 422.657 163.130100,0 231.591 128.650100,0 185.318

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kanadasta Suomeen ja Suomen vientiä Kanadaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot