Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Kanadasta ja Suomen vienti Kanadaan tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/9 -2024/1


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET3692,4 30,0 5511,7 780,1 2500,4 10,0 1670,5 2260,5 360,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut3572,3 35311,7 782320,4 11330,4 1960,4 36
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut130,1 200,1 180,0 340,1 300,1
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA50,0 4.1226,4 9.77930,8 3.8185,1 35.85859,6 1.8053,1 19.22352,9 6.72212,8 29.76264,8 3.9564,9
B 05 Kivihiili ja ruskohiili9.73530,7 18.47430,7 18.05449,7 3.5797,8
B 07 Metallimalmit4.0843.81617.34328,8 1.7531.1333,1 6.69426.17657,0 3.923
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet50,0 39440,1 3400,1 51360,1 2770,0 33
C TEOLLISUUSTUOTTEET15.05296,9 59.82493,5 21.30667,1 71.28594,8 23.77639,5 55.46796,7 16.43445,3 45.88187,2 15.75134,3 76.29795,0
C 10 Elintarvikkeet3932,5 1431.0603,3 7376411,1 1025561,5 1921.1772,6 131
C 11 Juomat1090,7 1771320,4 692260,4 143430,1 165340,1 137
C 13 Tekstiilit210,1 3931550,5 126450,1 287200,1 2861620,4 240
C 14 Vaatteet3122,0 641820,6 1782160,4 1071120,3 1031670,4 63
C 15 Nahka ja nahkatuotteet150,1 50150,0 92120,0 48100,0 54230,0 62
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet50,0 30510,0 66660,0 523440,1 45480,0 699
C 17 Paperi ja paperituotteet3292,1 2.9525991,9 3.1984770,8 1.7012260,6 1.6813260,7 3.223
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus330,2 2520,8 360,1 230,1 280,1
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet3.55122,9 1.4584.97615,7 6546.06710,1 1.2442.8597,9 1.2405.31811,6 3.157
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet4172,7 5876252,0 2.5114950,8 3.4221.2093,3 6.5225481,2 4.548
C 22 Kumi- ja muovituotteet5613,6 2.6613591,1 1.8163600,6 1.5872640,7 1.0512480,5 3.738
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet2311,5 4281110,3 2851720,3 224330,1 727590,1 576
C 24 Perusmetallit1621,0 7.401100,0 6.556180,0 9.0842030,6 6.04980,0 5.925
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet6033,9 1.1336332,0 2.4055941,0 2.3154271,2 1.8294421,0 2.337
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet1.81211,7 6.5092.9469,3 3.5704.6387,7 2.4272.3276,4 4.5291.7403,8 5.330
C 27 Sähkölaitteet3972,6 4.0315411,7 6.9337441,2 6.0005231,4 5.8299172,0 4.503
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat2.26514,6 10.4261.7385,5 24.5263.0245,0 15.9591.2613,5 10.7111.4683,2 34.148
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut3.43322,1 15.9634.94915,6 14.9914.9158,2 4.9165.43415,0 1.2881.2252,7 1.749
C 30 Muut kulkuneuvot330,2 3311.5154,8 7894960,8 83040,8 101.4413,1 13
C 31 Huonekalut180,1 189460,1 2091320,2 1071750,5 801210,3 85
C 32 Muut tehdasvalmisteet3542,3 4.6214581,4 9774630,8 5.2653781,0 3.0802900,6 5.631
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT3591,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut3591,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT270,2 390,1 360,1 340,0 1480,2 650,1 200,1 270,1 490,1 400,0
J 58 Kustannuspalvelut180,1 33240,1 261450,2 38180,0 19160,0 32
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut100,1 6120,0 730,0 2720,0 8330,1 8
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT70,0 10,0 30,0 20,0 80,0 30,0 20,0 30,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut130,0 730,0 1
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut70,0 2122
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ15.53510063.98910031.74510075.21810060.11910057.34610036.30910052.63210045.90810080.332100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kanadasta Suomeen ja Suomen vientiä Kanadaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot