Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Kanadasta ja Suomen vienti Kanadaan tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET5.0745,2 1100,0 1.4991,3 230,0 3.4492,1 4430,2 9670,8 790,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut5.0085,1 1101.4271,2 233.3952,1 4438960,7 79
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut660,1 720,1 530,0 710,1
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA35.82936,5 590,0 32.66428,0 121.70928,8 105.37164,6 10.7094,6 64.86050,4 12.3456,7
B 05 Kivihiili ja ruskohiili14.27814,5 32.44027,8 19.40911,9 46.26336,0
B 07 Metallimalmit20.93421,3 121.55985.92352,7 10.66818.47714,4 12.263
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet6170,6 592240,2 149390,0 411190,1 81
C TEOLLISUUSTUOTTEET56.56757,6 260.61199,9 81.44469,8 300.78871,2 52.83232,4 220.33295,1 61.97548,2 172.75693,2
C 10 Elintarvikkeet2.0392,1 5232.8112,4 5361.9771,2 4932.2641,8 1.031
C 11 Juomat5660,6 3256570,6 7521.2850,8 4334020,3 377
C 13 Tekstiilit5380,5 4537020,6 7623660,2 7262200,2 698
C 14 Vaatteet4340,4 3413400,3 1931.0320,6 2115100,4 388
C 15 Nahka ja nahkatuotteet420,0 254290,0 474490,0 316370,0 194
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet1270,1 74460,0 1.024140,0 848510,0 1.643
C 17 Paperi ja paperituotteet4080,4 5.8471.7121,5 7.5561.1240,7 7.9251.3031,0 6.579
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut5
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus2840,3 23.63612.78111,0 47.705750,0 3120,2 1
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet24.44724,9 5.85426.40022,6 4.77110.9996,7 3.54013.89310,8 3.138
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet1.1891,2 31.9121.1371,0 36.8291.4070,9 35.2822.3301,8 12.499
C 22 Kumi- ja muovituotteet4830,5 16.5939140,8 30.5021.1060,7 8.2589840,8 4.453
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet3330,3 3914770,4 7523860,2 7443160,2 1.235
C 24 Perusmetallit1.5211,5 21.9971.6081,4 12.6702840,2 31.9032320,2 21.689
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet1.0611,1 8.3651.9381,7 8.0001.5641,0 4.9011.6531,3 6.548
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet6.8016,9 13.2618.1537,0 10.4556.3653,9 12.0979.9037,7 10.604
C 27 Sähkölaitteet1.5931,6 16.9141.8071,5 19.5212.1151,3 14.7471.8031,4 18.762
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat6.1956,3 84.3785.5194,7 84.3886.3993,9 60.4496.5105,1 51.197
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut4.4094,5 7.88810.6099,1 20.97512.0757,4 24.74415.29911,9 21.195
C 30 Muut kulkuneuvot2.7732,8 1.3262.1221,8 2.2673.0201,9 1.4242.3021,8 806
C 31 Huonekalut1990,2 4793400,3 6001630,1 7173530,3 396
C 32 Muut tehdasvalmisteet1.1241,1 19.1301.3801,2 10.0541.0250,6 10.5721.2991,0 9.322
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT20,0 3810,3 10,0 20,0 3590,3
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut20,0 3810,3 10,0 23590,3
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT4910,5 1400,1 4000,3 1260,0 1.2210,7 1000,0 2040,2 1260,1
J 58 Kustannuspalvelut4210,4 813510,3 991.1900,7 741870,1 84
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut700,1 59490,0 27310,0 26170,0 43
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT60,0 390,0 180,0 100,0 120,0 50,0 60,0 120,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut20,0 3660,0 1010,0 460,0 7
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut40,0 2120,0 110,0 15
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ98.204100260.958100116.631100422.657100163.130100231.591100128.650100185.318100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kanadasta Suomeen ja Suomen vientiä Kanadaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot