Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Kanada (CA) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Kanada

Kanada

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Kanadaan (CA)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 1.4080,8 1.115
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 60,0 2301,2
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 10,0 1-13,1
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 50,0 0..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1.4010,8 1.11325,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 200,0 3565,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.3820,7 1.11024,4
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 49.15026,5 59.770
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 12.3826,7 37..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 36.76819,9 59.733-38,4
3. Poltto- ja voiteluaineet 620,0 0
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 560,0 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 60,0 0..
321. Moottoripolttoaineet 00,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 60,0 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 84.17345,5 159.765
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 66.28335,8 135.950-51,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 17.8909,7 23.815-24,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 31.36316,9 58.204
51. Henkilöautot 00 30..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 22.54312,2 54.045-58,3
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 9.0634,9 13.822-34,4
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 13.4807,3 40.223-66,5
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 8.8204,8 4.129113,6
6. Kulutustavarat 18.63110,1 28.332
61. Kestokulutustavarat 4.8322,6 3.86425,0
62. Puolikestokulutustavarat 1.3310,7 1.763-24,5
63. Kertakulutustavarat 12.4686,7 22.704-45,1
7. Muut tavarat 4080,2 572
Kaikki ryhmät 185.195100,0 307.758-39,8

Lähde: Tulli

Kanada

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Kanadasta (CA)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 2.3871,9 4.712
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 6620,5 3.202-79,3
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 4230,3 2.864-85,2
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2390,2 337-29,3
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1.7251,3 1.51014,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 1160,1 57104,2
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.6091,3 1.45410,7
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 36.18228,2 52.373
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 19.03614,9 25.293-24,7
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 17.14613,4 27.080-36,7
3. Poltto- ja voiteluaineet 46.70136,4 83.248
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 46.27236,1 82.719-44,1
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 4290,3 529-19,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 4290,3 529-19,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 18.60514,5 17.964
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 13.00710,1 9.81432,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 5.5974,4 8.150-31,3
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 17.39813,6 20.106
51. Henkilöautot 1070,1 843-87,3
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 3.7602,9 723419,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 30,0 39-91,4
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 3.7562,9 684448,8
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 13.53110,6 18.541-27,0
6. Kulutustavarat 5.9194,6 4.963
61. Kestokulutustavarat 1060,1 295-64,1
62. Puolikestokulutustavarat 1.0040,8 1.398-28,2
63. Kertakulutustavarat 4.8093,8 3.27047,1
7. Muut tavarat 9820,8 337
Kaikki ryhmät 128.173100,0 183.704-30,2

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kanadasta Suomeen ja Suomen vientiä Kanadaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot