Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Italiasta ja Suomen vienti Italiaan toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/8 - 2023/12


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/82023/92023/102023/112023/12
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS2950,2 425590,3 192750,1 432550,1 814020,2 9
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 990,1 4550,3 1680,1 1770,1 2860,2
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 1100,1 36 420,0 11 620,0 28 440,0 68 570,0 5
A 03 Kalastus ja vesiviljely 860,1 610,0 460,0 330,0 590,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA830,0 34370,0 50260,0 53250,0 46550,0 50
B 07 Metallimalmien louhinta 2
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 660,0 180,0 110,0 330,0
C TEOLLISUUS58.92635,5 123.35869.71238,8 136.72673.18334,8 138.95874.41939,3 142.39966.67638,9 127.099
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 2.6841,6 3.213 4.7722,7 3.029 3.2361,5 2.734 3.1391,7 2.606 2.6701,6 1.623
C 11 Juomien valmistus 2.4651,5 5 2.4001,3 87 2.1791,0 98 2.1721,1 16 1.7581,0
C 13 Tekstiilien valmistus 6630,4 109 6760,4 172 7220,3 373 9550,5 426 6440,4 99
C 14 Vaatteiden valmistus 1.5410,9 537 1.4180,8 1.125 1.0270,5 1.643 1.0630,6 402 4990,3 423
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 3410,2 13 5790,3 46 5520,3 14 6780,4 11 5530,3 11
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 2000,1 2.741 1620,1 5.001 2680,1 5.739 1830,1 5.994 2540,1 3.035
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 1.1500,7 33.952 9530,5 29.306 7770,4 30.939 7760,4 28.209 9160,5 32.309
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 670,0 13 1040,1 5 690,0 16 1260,1 7 1070,1 274
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 2.5981,6 3.374 4.1732,3 4.902 6.4933,1 3.785 5.2402,8 4.685 6.4133,7 2.264
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2.4331,5 1.474 3.7462,1 2.551 4.0141,9 2.396 3.2161,7 2.125 2.5271,5 2.255
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 9470,6 653 1.9121,1 1.211 1.1190,5 862 1.5000,8 802 2.0991,2 503
C 24 Metallien jalostus 6950,4 38.479 1.3590,8 40.879 1.3800,7 54.394 1.3340,7 40.210 1.2620,7 49.312
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 5.7123,4 1.687 7.1164,0 1.788 5.7452,7 2.311 6.0373,2 2.210 3.9952,3 1.213
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 3900,2 3.592 8690,5 3.492 6610,3 2.963 1.1200,6 4.816 7820,5 6.308
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 7.2294,4 11.199 6.8123,8 24.196 8.2263,9 17.155 7.5684,0 15.029 14.8498,7 13.158
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 22.88813,8 19.856 21.79112,1 15.935 26.45512,6 10.137 26.47814,0 31.643 20.26511,8 11.887
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 3.4742,1 520 4.3032,4 713 5.8272,8 1.402 5.2722,8 1.087 2.9811,7 258
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 8210,5 20 2.6561,5 75 5690,3 299 4100,2 491 3570,2 148
C 31 Huonekalujen valmistus 2930,2 213 4870,3 178 5190,2 111 4590,2 154 1.1960,7 163
C 32 Muu valmistus 6670,4 198 9370,5 336 8460,4 383 1.2380,7 249 8530,5 284
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 1.0970,7 1.008 1.1980,7 273 1.4960,7 639 1.4230,8 463 9510,6 315
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO3.8952,3 1.0210,6 11.0015,2 2.0711,1 1.2500,7
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 3.8952,3 1.0210,6 11.0015,2 2.0711,1 1.2500,7
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO1130,1 3031250,1 4651640,1 71630,1 76950,1 168
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 40,0 50,0 20,0 30,0 40,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 950,1 303 1120,1 465 1560,1 7 1470,1 76 500,0 168
F RAKENTAMINEN1.9351,2 3271.2270,7 3041.4170,7 3871.1250,6 3922.0381,2 226
F 41 Talonrakentaminen 7 11 12 15 6
F 42 Maa- ja vesirakentaminen 10 67 6 14 2
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 1.5510,9 310 9440,5 226 1.2000,6 369 9090,5 363 1.2390,7 219
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS92.85456,0 16.55599.06455,2 33.459116.08055,2 30.691103.63254,8 26.70790.87153,0 18.482
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 7.6984,6 307 8.5674,8 640 13.2836,3 1.264 8.8214,7 415 11.1026,5 388
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 72.37643,6 15.244 78.10643,5 31.499 88.43042,1 28.481 81.51143,1 24.963 68.88440,2 14.819
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 12.7817,7 1.005 12.3916,9 1.321 14.3676,8 945 13.3017,0 1.329 10.8856,4 3.275
H KULJETUS JA VARASTOINTI4430,3 103600,2 286120,3 184030,2 36840,4 23
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 70,0 100,0 60,0 60,0 1540,1 5
H 51 Ilmaliikenne 500,0 70,0 10,0 80,0 2870,2
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 3540,2 8 3110,2 23 5900,3 16 3670,2 1 2190,1 1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA880,1 10730,0 11740,0 51010,1 23040,2
I 55 Majoitus 490,0 9 350,0 310,0 4 470,0 1 580,0
I 56 Ravitsemistoiminta 390,0 1 390,0 11 430,0 1 530,0 1 2460,1
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ3890,2 1532280,1 2504420,2 1433110,2 3626020,4 492
J 58 Kustannustoiminta 10,0 16 10,0 36 22 123 570,0 47
J 61 Televiestintä 540,0 240,0 310,0 9 17 400,0 8
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 1310,1 117 1390,1 208 1810,1 105 1730,1 219 2920,2 437
J 63 Tietopalvelutoiminta 1390,1 160,0 1880,1 920,0 1530,1
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA5560,3 81160,1 20980,0 442720,1 282170,1 39
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 5200,3 770,0 670,0 2560,1 1830,1
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA530,0 2750,0 4670,0 3560,0 4660,0 9
L 68 Kiinteistöalan toiminta 530,0 2 750,0 4 670,0 3 560,0 4 660,0 9
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA2.1161,3 3782.3901,3 5221.5650,7 9231.3110,7 1.3721.5330,9 1.971
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 80,0 70,0 70,0 130,0 170,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 4300,3 25 2380,1 33 1960,1 55 930,0 27 1760,1 3
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 1.3880,8 257 1.8721,0 364 9940,5 522 1.0160,5 1.175 9970,6 1.850
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 2360,1 79 2380,1 105 3390,2 323 1470,1 141 1500,1 88
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 1 4 3 4 640,0 1
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 440,0 16 260,0 17 200,0 19 280,0 24 1140,1 30
M 75 Eläinlääkintäpalvelut 90,0 100,0 100,0 140,0 160,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA3170,2 114340,2 3.3033990,2 5153420,2 3.7435920,3 17
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 180,0 300,0 620,0 34 100,0 20 970,1 11
N 78 Työllistämistoiminta 210,0 380,0 1 280,0 1 150,0 220,0 3
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 250,0 240,0 270,0 160,0 190,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 740,0 2 530,0 2 990,0 3 920,0 2 750,0 3
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 680,0 780,0 410,0 870,0 950,1
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 1120,1 2110,1 1400,1 1230,1 2850,2
P KOULUTUS610,0 350,0 430,0 350,0 8600,0 1
P 85 Koulutus 610,0 350,0 430,0 350,0 8 600,0 1
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT240,0 2220,0 2230,0 3220,0 71150,1 2
Q 86 Terveyspalvelut 90,0 1 50,0 2 70,0 3 50,0 7 880,1 2
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 70,0 80,0 60,0 90,0 180,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 80,0 1 90,0 90,0 70,0 100,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS3770,2 62780,2 1714800,2 613230,2 457300,4 90
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 560,0 2 340,0 2 280,0 2 410,0 4 490,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 3030,2 2150,1 4320,2 2320,1 6620,4
S MUU PALVELUTOIMINTA2620,2 2280,1 2450,1 1790,1 2500,1
S 94 Järjestöjen toiminta 150,0 1 440,0 150,0 280,0 300,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 740,0 5 570,0 1 480,0 3 390,0 5 520,0 2
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 1740,1 1270,1 1820,1 1120,1 1680,1
X Toimiala tuntematon2.8101,7 5003.1911,8 5493.5941,7 8913.2651,7 5774.4152,6 615
A-X KAIKKI RYHMÄT 165.932100,0 141.707100,0 179.461100,0 175.899100,0 210.226100,0 172.766100,0 189.160100,0 175.866100,0 171.311100,0 149.298100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Italiasta Suomeen ja Suomen vientiä Italiaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot