Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Italia (IT) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Italia

Italia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Italiaan (IT)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 9.1471,8 10.648
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 4.8211,0 5.287-8,8
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 4.8211,0 5.287-8,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 4.3260,9 5.362-19,3
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 2.0840,4 3.620-42,4
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2.2420,4 1.74228,7
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 325.03065,0 396.791
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 4.2990,9 5.301-18,9
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 320.73064,2 391.490-18,1
3. Poltto- ja voiteluaineet 940,0 648
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 820,0 5063,9
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 120,0 598-98,0
321. Moottoripolttoaineet 00,0 78-99,9
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 120,0 520-97,7
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 126.82025,4 161.259
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 92.62918,5 122.726-24,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 34.1926,8 38.533-11,3
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 21.6484,3 27.319
51. Henkilöautot 4390,1 476-7,8
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 4.2690,9 22.185-80,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 3.0090,6 20.471-85,3
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 1.2600,3 1.714-26,5
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 16.9403,4 4.658263,7
6. Kulutustavarat 15.3013,1 14.467
61. Kestokulutustavarat 1.0150,2 9585,9
62. Puolikestokulutustavarat 5.8851,2 5.00617,6
63. Kertakulutustavarat 8.4021,7 8.503-1,2
7. Muut tavarat 1.7740,4 1.028
Kaikki ryhmät 499.815100,0 612.160-18,4

Lähde: Tulli

Italia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Italiasta (IT)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 80.28014,1 80.140
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 10.9501,9 10.985-0,3
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 3010,1 304-1,0
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 10.6501,9 10.681-0,3
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 69.33012,2 69.1550,3
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 5990,1 891-32,8
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 68.73112,1 68.2650,7
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 156.03027,4 191.517
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.4280,3 10.605-86,5
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 154.60327,1 180.913-14,5
3. Poltto- ja voiteluaineet 1.5610,3 1.220
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00,0 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 1.5610,3 1.22027,9
321. Moottoripolttoaineet 460,0 50-7,8
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 1.5140,3 1.17029,4
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 208.35036,6 219.979
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 113.78820,0 118.999-4,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 94.56116,6 100.980-6,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 54.6929,6 67.771
51. Henkilöautot 8.7431,5 4.88179,1
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 4.8320,8 10.120-52,3
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 3.0240,5 8.487-64,4
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 1.8090,3 1.63410,7
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 41.1177,2 52.770-22,1
6. Kulutustavarat 68.37312,0 65.775
61. Kestokulutustavarat 17.1963,0 17.460-1,5
62. Puolikestokulutustavarat 22.3923,9 22.775-1,7
63. Kertakulutustavarat 28.7855,1 25.53912,7
7. Muut tavarat 3890,1 133
Kaikki ryhmät 569.674100,0 626.536-9,1

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Italiasta Suomeen ja Suomen vientiä Italiaan




Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot