Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Italiasta ja Suomen vienti Italiaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET50.7582,5 17.9550,6 40.6371,7 36.0811,5 39.6311,7 19.5200,9
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut50.1702,5 8.88239.3231,7 9.69938.3321,7 5.881
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet5710,0 1.2161.2850,1 1.2061.2880,1 1.702
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut160,0 7.857280,0 25.176110,0 11.937
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1.9690,1 1.5020,1 2.3700,1 1.1940,0 1.2090,1 8140,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet1.9690,1 1.5022.3700,1 1.1941.2090,1 814
C TEOLLISUUSTUOTTEET1.791.59789,0 2.861.20297,3 2.168.21792,3 2.343.55596,4 2.236.42597,9 2.094.90998,7
C 10 Elintarvikkeet144.2857,2 31.217184.9327,9 36.972203.9278,9 43.033
C 11 Juomat58.2002,9 11964.5892,7 11864.5212,8 519
C 13 Tekstiilit36.1651,8 3.98639.3681,7 3.73634.0151,5 4.727
C 14 Vaatteet21.2291,1 3.05125.5701,1 6.42040.3801,8 5.979
C 15 Nahka ja nahkatuotteet19.0510,9 2.09722.4301,0 2.85125.6611,1 3.239
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet3.7250,2 71.0684.8220,2 83.7275.8860,3 68.933
C 17 Paperi ja paperituotteet17.6720,9 354.71617.8230,8 506.66418.0730,8 427.173
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut340,0 130,0 830,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus10.7640,5 9235.8590,2 3.8446.5620,3 696
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet153.7257,6 130.187167.1867,1 133.042165.3537,2 106.316
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet49.9012,5 12.13553.0032,3 21.72754.3392,4 35.743
C 22 Kumi- ja muovituotteet96.2714,8 34.644114.0754,9 31.874112.5924,9 28.939
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet37.0691,8 10.23038.5541,6 11.95540.0101,8 11.980
C 24 Perusmetallit150.1487,5 652.067205.2868,7 783.656174.7027,6 706.130
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet83.3894,1 19.648113.2614,8 25.952111.7044,9 28.244
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet41.2492,0 88.90144.1241,9 80.14139.1851,7 70.364
C 27 Sähkölaitteet172.1178,5 173.951228.5339,7 247.046237.06210,4 221.103
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat441.54221,9 264.173553.28323,6 280.425639.57728,0 300.516
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut172.8128,6 8.868189.7488,1 16.640161.2317,1 13.816
C 30 Muut kulkuneuvot13.7030,7 987.37517.1070,7 54.17517.5780,8 4.273
C 31 Huonekalut31.8671,6 1.48935.7571,5 2.37735.1101,5 2.734
C 32 Muut tehdasvalmisteet36.6801,8 10.35843.1791,8 10.46148.8722,1 10.453
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT2.9400,1 2.9430,1 12.1160,5 3.7300,2 3.1260,1 3.7520,2
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut2.9400,1 2.94312.1160,5 3.7303.1260,1 3.752
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT3.0720,2 1.2780,0 2.7210,1 6540,0 3.7680,2 6210,0
J 58 Kustannuspalvelut2.5670,1 2482.5010,1 1963.6470,2 407
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut5050,0 1.0292200,0 4581210,0 213
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT70,0 40,0 70,0 40,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut70,0 474
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ2.013.7651002.940.0671002.348.8991002.430.9781002.285.2751002.123.059100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Italiasta Suomeen ja Suomen vientiä Italiaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot