Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

Asean Free Trade Area (AFTA) alue: Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodza, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Vietnam
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Asean Free Trade Area (AFTA) alueelta ja Suomen vienti Asean Free Trade Area (AFTA) alueelle toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-marraskuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
Asean Free Trade Area (AFTA) alue: Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodza, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Vietnam
2023 tammi-marraskuu2022 tammi-marraskuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS410,0 6630,0 810,0 950,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut240,0 570,0 19
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu40,0 108
A 03 Kalastus ja vesiviljely130,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA420,0 10.2870,6 3160,0 5120,0
B 07 Metallimalmien louhinta9.9172710,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta80,0 450,0 512
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
C TEOLLISUUS687.55538,2 1.316.90180,1 895.24539,2 1.187.58183,3
C 10 Elintarvikkeiden valmistus15.9740,9 47.90813.0390,6 28.890
C 11 Juomien valmistus1260,0 203170,0 246
C 13 Tekstiilien valmistus4.6020,3 727.0850,3 257
C 14 Vaatteiden valmistus14.7440,8 4.97117.9490,8 4.675
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus16.0640,9 12320.7150,9 243
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)2560,0 28.9513430,0 42.095
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus4670,0 137.4854380,0 158.607
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen3.6310,2 24.2154.0320,2 11.482
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus5.8200,3 111.41323.3841,0 112.574
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus33.1341,8 8.397100.5564,4 9.154
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus1.8240,1 5.7308.0070,4 7.734
C 24 Metallien jalostus19.1191,1 56.6875.9140,3 57.475
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)53.1123,0 22.55166.8262,9 15.163
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus188.46710,5 163.104326.13014,3 353.644
C 27 Sähkölaitteiden valmistus33.8981,9 83.23339.5701,7 60.610
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus24.1201,3 545.17728.1231,2 285.751
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus15.7970,9 63621.9031,0 315
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus6.9160,4 14410.0870,4 2.799
C 31 Huonekalujen valmistus1980,0 7.6811450,0 6.870
C 32 Muu valmistus4.2050,2 5.3523.2200,1 3.537
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus13.6310,8 39.8846.4390,3 5.966
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO3440,0 6.2270,3
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto3440,0 6.2270,3
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO2390,0 6.0460,4 510,0 4.5940,3
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys2390,0 6.046510,0 4.594
F RAKENTAMINEN79.9164,4 3.5010,2 91.4434,0 2.4140,2
F 41 Talonrakentaminen5
F 42 Maa- ja vesirakentaminen3.276
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta5550,0 2211.0420,0 261
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS847.02247,1 233.42414,2 1.033.83545,2 156.77411,0
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus41.1082,3 24245.9612,0 105
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)528.51129,4 231.961687.17530,1 155.205
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)277.40415,4 1.221300.69813,2 1.464
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.3990,1 6490,0 2.5480,1
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus50,0 2440,0 1
H 50 Vesiliikenne
H 51 Ilmaliikenne6690,0 2003500,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta4870,0 3381.5950,1 112
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta136
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA2.6650,1 4.4300,2 330,0
I 55 Majoitus50,0 20,0
I 56 Ravitsemistoiminta2.6600,1 4.4280,2 33
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ154.5618,6 10.4250,6 182.5108,0 11.3370,8
J 58 Kustannustoiminta4170,0 7581.3480,1 318
J 61 Televiestintä44.1362,5 6248.6042,1 7
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta5.5520,3 9.3788.6330,4 10.601
J 63 Tietopalvelutoiminta104.4215,8 123.9185,4
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA6380,0 1580,0 270,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)6370,0 250,0 6
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA6350,0 10,0 940,0 350,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta6350,0 1940,0 35
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA6.9900,4 14.5810,9 9.4610,4 20.6361,4
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut10,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi2320,0 4364540,0 181
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi2.9500,2 13.0263.8050,2 16.297
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen3.7330,2 9984.7370,2 4.061
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus150,0 2170,0 6
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle590,0 1234450,0 91
M 75 Eläinlääkintäpalvelut10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA7890,0 3780,0 1.9990,1 1.3420,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta1660,0 72610,0
N 78 Työllistämistoiminta390,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut800,0 110,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut2320,0 442980,0 1.149
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito40,0 240,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle3070,0 2.0520,1
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS3040,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus3040,0
P KOULUTUS4430,0 2480,0 10,0
P 85 Koulutus4430,0 2480,0 1
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT2.0930,1 110,0 1.7340,1 130,0
Q 86 Terveyspalvelut2.0850,1 111.7340,1 13
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut80,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS4170,0 4560,0 4320,0 7560,1
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta240,0 5
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta10,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut3900,0 4030,0
S MUU PALVELUTOIMINTA6780,0 6790,0 140,0
S 94 Järjestöjen toiminta90,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus3890,0 22130,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut2800,0 4660,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon12.6810,7 46.7912,8 55.1032,4 39.5442,8
*A-X KAIKKI RYHMÄT1.799.196100,0 1.644.2772.286.311100,0 1.426.103

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Asean Free Trade Area (AFTA) alueelta Suomeen ja Suomen vientiä Asean Free Trade Area (AFTA) alueelle
Maaryhmien alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot