Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)

Asean Free Trade Area (AFTA) alue: Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodza, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Vietnam
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Asean Free Trade Area (AFTA) alueelta ja Suomen vienti Asean Free Trade Area (AFTA) alueelle tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
Asean Free Trade Area (AFTA) alue: Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodza, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Vietnam
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET68.7122,8 130.4978,4 18.5480,9 214.81712,1
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut68.2212,7 130.41118.1180,8 214.700
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet30,0 8630,0 116
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut4880,0 4270,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA6.2900,3 3770,0 90,0 6490,0
B 05 Kivihiili ja ruskohiili6.2270,3
B 06 Raakaöljy ja maakaasu
B 07 Metallimalmit
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet630,0 37790,0 649
C TEOLLISUUSTUOTTEET2.392.67396,1 1.410.12590,7 2.132.20199,0 1.546.79587,3
C 10 Elintarvikkeet117.5874,7 33.836104.6634,9 53.392
C 11 Juomat5530,0 4925210,0 377
C 12 Tupakkatuotteet
C 13 Tekstiilit15.8050,6 11.63910.9820,5 11.665
C 14 Vaatteet157.6276,3 1.466137.0076,4 2.497
C 15 Nahka ja nahkatuotteet128.3325,2 1.225115.9035,4 1.562
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet6.8680,3 61.4014.0670,2 34.660
C 17 Paperi ja paperituotteet3.0520,1 171.0392.6630,1 159.085
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus158.0886,4 19152.0697,1 27
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet124.3745,0 138.774101.8274,7 134.522
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet15.6610,6 36.3179.1510,4 40.903
C 22 Kumi- ja muovituotteet91.2243,7 12.35966.3163,1 11.061
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet41.4711,7 8.93821.7791,0 6.856
C 24 Perusmetallit17.6840,7 50.52422.8691,1 55.951
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet231.1709,3 52.140153.2277,1 102.094
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet861.44034,6 404.847651.55330,3 239.344
C 27 Sähkölaitteet110.0664,4 105.394131.2076,1 164.510
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat167.5666,7 288.798106.3074,9 470.597
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut17.6630,7 8.47819.6290,9 5.978
C 30 Muut kulkuneuvot22.8490,9 5.227234.54210,9 32.931
C 31 Huonekalut25.3401,0 7.79212.9750,6 7.906
C 32 Muut tehdasvalmisteet77.8853,1 12.37672.9433,4 10.877
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT40,0 6.3120,4 1.0550,0 7.9000,4
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut40,0 6.3121.0550,0 7.900
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT2.1560,1 3.6070,2 5700,0 2.1760,1
J 58 Kustannuspalvelut1.4910,1 3.4043440,0 1.766
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut6660,0 2022260,0 410
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT480,0 10,0 450,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut1
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut480,0 450,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT60,0 70,0 360,0 210,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut50,0 6360,0 19
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut10,0 11
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ2.018.8351001.312.6001002.489.0101001.553.8811002.153.5121001.772.357100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Asean Free Trade Area (AFTA) alueelta Suomeen ja Suomen vientiä Asean Free Trade Area (AFTA) alueelle
Maaryhmien vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot