Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

Asean Free Trade Area (AFTA) alue: Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodza, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Vietnam
in English

Asean Free Trade Area (AFTA) alueen ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Asean Free Trade Area (AFTA) alue

Asean Free Trade Area (AFTA) alue

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Asean Free Trade Area (AFTA) alueelle tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 3.0002,8 3.716-19,3
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 3480,3 764-54,4
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 00,0 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 3480,3 764-54,4
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 2.6522,5 2.952-10,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 2.2562,1 2.0639,4
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 3960,4 889-55,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 35.79633,4 40.854-12,4
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.7921,7 162..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 34.00431,7 40.691-16,4
3. Poltto- ja voiteluaineet 100,0 61-83,4
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 100,0 61-83,4
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 100,0 61-83,4
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 66.42361,9 75.503-12,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 37.78435,2 60.582-37,6
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 28.63926,7 14.92191,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 5870,5 250135,2
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 5870,5 250135,2
6. Kulutustavarat 1.4161,3 1.908-25,8
61. Kestokulutustavarat 770,1 133-42,4
62. Puolikestokulutustavarat 7850,7 7465,1
63. Kertakulutustavarat 5550,5 1.029-46,0
7. Muut tavarat 00 0..
Kaikki ryhmät 107.233100,0 122.292-12,3

Lähde: Tulli

Asean Free Trade Area (AFTA) alue

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Asean Free Trade Area (AFTA) alueelta (G-AFTA) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 6.9604,9 10.715-35,0
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1.0530,7 1.200-12,3
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 510,0 214-76,3
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.0020,7 9871,6
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 5.9074,1 9.515-37,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 220,0 23-7,4
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 5.8854,1 9.491-38,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 18.83613,2 44.102-57,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.4041,0 1.425-1,5
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 17.43212,2 42.677-59,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 1.0110,7 14.861-93,2
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 1.0110,7 14.861-93,2
321. Moottoripolttoaineet 00,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 1.0110,7 14.861-93,2
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 81.26456,9 71.42013,8
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 75.15352,6 59.21426,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 6.1124,3 12.207-49,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 5.7614,0 4.84119,0
51. Henkilöautot 50,0 35-85,8
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 2.5821,8 1.65156,4
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 1.6591,2 767116,2
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 9230,6 8844,5
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 3.1742,2 3.1550,6
6. Kulutustavarat 28.83320,2 37.724-23,6
61. Kestokulutustavarat 4.3683,1 3.96210,2
62. Puolikestokulutustavarat 20.64914,5 28.817-28,3
63. Kertakulutustavarat 3.8162,7 4.945-22,8
7. Muut tavarat 1060,1 7541,0
Kaikki ryhmät 142.772100,0 183.738-22,3

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Asean Free Trade Area (AFTA) alueelta Suomeen ja Suomen vientiä Asean Free Trade Area (AFTA) alueelle
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot