Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

Asean Free Trade Area (AFTA) alue: Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodza, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Vietnam
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Asean Free Trade Area (AFTA) alue (G-AFTA) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Asean Free Trade Area (AFTA) alue

Asean Free Trade Area (AFTA) alue

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Asean Free Trade Area (AFTA) alueelle

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 8.2072,0 8.021
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1.1480,3 1.349-14,9
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 00,0 018,7
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.1480,3 1.348-14,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 7.0591,7 6.6735,8
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 5.2531,3 4.75710,4
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.8050,4 1.915-5,7
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 107.05125,8 135.822
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 13.9333,4 20.238-31,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 93.11822,4 115.584-19,4
3. Poltto- ja voiteluaineet 410,0 21
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 17..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 410,0 4897,8
321. Moottoripolttoaineet 00,0 0400,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 410,0 4897,9
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 282.51268,1 257.140
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 160.86438,8 198.932-19,1
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 121.64929,3 58.208109,0
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 11.1012,7 451
51. Henkilöautot 840,0 0..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 3.9420,9 18..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 3.9420,9 0..
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 00 18..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 7.0741,7 433..
6. Kulutustavarat 6.0341,5 4.848
61. Kestokulutustavarat 8310,2 41898,8
62. Puolikestokulutustavarat 2.4810,6 1.62752,5
63. Kertakulutustavarat 2.7220,7 2.804-2,9
7. Muut tavarat 240,0 58
Kaikki ryhmät 414.970100,0 406.3622,1

Lähde: Tulli

Asean Free Trade Area (AFTA) alue

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Asean Free Trade Area (AFTA) alueelta (G-AFTA)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 24.3933,7 31.321
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 2.8080,4 2.921-3,9
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 2730,0 2623,9
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2.5350,4 2.659-4,7
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 21.5853,3 28.400-24,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 580,0 219-73,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 21.5273,3 28.181-23,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 71.69410,8 119.998
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 4.7140,7 9.143-48,4
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 66.98110,1 110.855-39,6
3. Poltto- ja voiteluaineet 9.9891,5 41.253
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 9.9891,5 41.253-75,8
321. Moottoripolttoaineet 00,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 9.9891,5 41.253-75,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 241.05736,4 290.842
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 225.12334,0 251.744-10,6
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 15.9332,4 39.098-59,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 227.93134,4 15.710
51. Henkilöautot 710,0 256-72,2
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 211.89532,0 3.116..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 210.73631,8 1.135..
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 1.1590,2 1.980-41,5
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 15.9652,4 12.33929,4
6. Kulutustavarat 86.93913,1 124.273
61. Kestokulutustavarat 16.5992,5 18.541-10,5
62. Puolikestokulutustavarat 59.6799,0 90.436-34,0
63. Kertakulutustavarat 10.6611,6 15.296-30,3
7. Muut tavarat 2920,0 331
Kaikki ryhmät 662.295100,0 623.7086,2

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Asean Free Trade Area (AFTA) alueelta Suomeen ja Suomen vientiä Asean Free Trade Area (AFTA) alueelle
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot