Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Argentiinasta ja Suomen vienti Argentiinaan toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-lokakuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS50,1 1040,2 3240,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut50,1
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu104
C TEOLLISUUS3.79740,7 43.04087,0 4.84834,3 333.12196,0
C 10 Elintarvikkeiden valmistus2.61628,0 3.79126,9
C 11 Juomien valmistus7167,7 6914,9
C 13 Tekstiilien valmistus250,3
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)113149
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus7.03510.915
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen1
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus1221,3 3.20410,0 3.913
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus170,2 5362
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus82110
C 24 Metallien jalostus1.2463.552
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)252492
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus3.8151080,8 4.457
C 27 Sähkölaitteiden valmistus60,1 6.11580,1 4.503
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus640,7 16.328820,6 18.221
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus20,0 1620,0 7
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus73
C 31 Huonekalujen valmistus41
C 32 Muu valmistus20,0 373355
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus33320,0 262
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO10,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto10,0
F RAKENTAMINEN30,0 10,0 10,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta310,0 1
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS5.33357,1 2110,4 9.10564,5 7260,2
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus1041,1 9336,6 4
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)4.90152,5 2077.86355,7 719
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)3283,5 33082,2 3
H KULJETUS JA VARASTOINTI10,0 210,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
H 51 Ilmaliikenne10,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta21
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA270,2
I 56 Ravitsemistoiminta270,2
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ10,0 250,1 60,0 480,0
J 58 Kustannustoiminta10,0 12
J 61 Televiestintä4
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta1360,0 43
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA60,1 2820,6 150,1 1290,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi20,0 40,0
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi10,0 2643
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen30,0 229110,1 84
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus1
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle28
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA700,8 2140,4 150,1 1620,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut610,7 61
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle90,1 150,1
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P KOULUTUS170,1
P 85 Koulutus170,1
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS60,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
S MUU PALVELUTOIMINTA100,0
S 94 Järjestöjen toiminta1
X Toimiala tuntematon1231,3 5.56711,3 810,6 12.6553,6
*A-X KAIKKI RYHMÄT9.337100,0 49.47414.115100,0 347.164

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Argentiinasta Suomeen ja Suomen vientiä Argentiinaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot