Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Argentiinasta ja Suomen vienti Argentiinaan tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET1.86820,0 2.24015,9
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut1.86620,0 2.24015,9
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut20,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA10,0
B 05 Kivihiili ja ruskohiili
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet1
C TEOLLISUUSTUOTTEET7.45579,8 49.35799,8 11.81583,7 347.059100,0
C 10 Elintarvikkeet3.41036,5 5.52039,1
C 11 Juomat2.80730,1 3.21422,8
C 13 Tekstiilit270,3 1.11840,0 599
C 14 Vaatteet190,2 220,2 2
C 15 Nahka ja nahkatuotteet620,7 21130,8 1
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet112149
C 17 Paperi ja paperituotteet20,0 7.30110,0 13.115
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus210,2 283.612
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet4344,7 5.9261.50810,7 10.880
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet1631,7 2.0551621,1 1.658
C 22 Kumi- ja muovituotteet500,5 561790,6 915
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet30,0 9460,0 87
C 24 Perusmetallit680,7 1.2033.394
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet1461,6 4871401,0 697
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet670,7 3.1221341,0 4.254
C 27 Sähkölaitteet170,2 8.8111340,9 9.045
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat870,9 13.1932902,1 14.264
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut550,6 3564082,9 1.632
C 30 Muut kulkuneuvot10,0 2
C 31 Huonekalut10,0 230,2 40
C 32 Muut tehdasvalmisteet350,4 5.016350,3 2.713
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,0 1170,2 10,0 1050,0
J 58 Kustannuspalvelut1010,0 16
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut10,0 10710,0 90
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ9.337100,0 49.47414.115100,0 347.164

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Argentiinasta Suomeen ja Suomen vientiä Argentiinaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot