Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Argentiinasta ja Suomen vienti Argentiinaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS1130,2 2020,2 3290,1 50,0 1040,2
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut50,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu113202104
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA50,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta5
C TEOLLISUUS2.71120,8 63.53785,0 2.71819,2 75.92081,2 6.34835,3 374.71396,1 7.22251,2 51.76487,9
C 10 Elintarvikkeiden valmistus1.52411,7 1.79112,7 105.05328,1 3.18122,5
C 11 Juomien valmistus9217,1 7575,3 128034,5 8566,1
C 13 Tekstiilien valmistus20,0 66250,2
C 14 Vaatteiden valmistus
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus10,0
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)4848149113
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus12.02011.06612.5607.589
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen1
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus10,0 4.9714.315420,2 4.7121220,9 4.148
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus6141106170,1 99
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus6115111085
C 24 Metallien jalostus1.8041.3794.3022.71119,2 1.246
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)49443610,0 494260
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus200,2 5.874670,5 3.9361080,6 4.8584.322
C 27 Sähkölaitteiden valmistus200,1 4.80840,0 5.754140,1 5.30480,1 6.855
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus1020,8 30.714420,3 27.222950,5 21.632710,5 22.120
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus20,0 830,0 17
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus77
C 31 Huonekalujen valmistus3041
C 32 Muu valmistus667335520,0 389
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus75320120,0 262366
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO10,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto10,0
F RAKENTAMINEN160,1 110,0 110,0 10,0 10,0 30,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta160,1 111110,0 13
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS10.26078,5 2.8833,9 11.33380,1 1.4741,6 11.45263,7 7270,2 6.66747,2 2130,4
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus1921,5 27795,5 79625,3 41491,1
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)9.33971,5 2.8779.86869,7 1.46510.14456,4 7196.14743,5 208
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)7305,6 47175,1 23461,9 43712,6 5
H KULJETUS JA VARASTOINTI10,0 260,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
H 50 Vesiliikenne
H 51 Ilmaliikenne10,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta26
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA10,0 10,0 270,1
I 56 Ravitsemistoiminta10,0 10,0 270,1
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ3510,5 160,0 60,0 1370,0 20,0 250,0
J 58 Kustannustoiminta10,0 12
J 61 Televiestintä4
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta41660,0 13313
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA100,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)6
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA60,0 2200,3 40,0 1.0651,1 190,1 1330,0 80,1 2820,5
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi50,0 130,0 50,0 40,0
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi309444810,0 26
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen10,0 185120110,1 8530,0 229
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus1
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle5230,0 28
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA10,0 100,1 150,1 1880,0 700,5 2140,4
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut61610,4
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle10,0 90,1 150,1 90,1
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P KOULUTUS220,2 50,0 170,1
P 85 Koulutus220,2 50,0 170,1
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS70,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
S MUU PALVELUTOIMINTA380,1 10,0 60,0 100,0
S 94 Järjestöjen toiminta1
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus9
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon460,4 7.55110,1 550,4 14.83815,9 980,5 13.5773,5 1381,0 6.23210,6
A-X KAIKKI RYHMÄT 13.063100,0 74.720 14.154100,0 93.526 17.983100,0 389.805 14.114100,0 58.873

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Argentiinasta Suomeen ja Suomen vientiä Argentiinaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot