Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Serbiasta ja Suomen vienti Serbiaan toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS180,1 120,0 100,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu181210
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA4752,7 3522,4 1461,1 90,0 1530,6
C TEOLLISUUS5.64332,4 14.36578,6 4.91732,9 16.73356,1 4.43433,1 14.02560,3 5.35319,3 18.23183,8
C 10 Elintarvikkeiden valmistus9785,6 48015,4 7725,8 87432,7
C 13 Tekstiilien valmistus2048
C 14 Vaatteiden valmistus1120,6 1860,6 2600,5 790,3 139
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus4862,8 3422,3 970,7 170,1
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)106131111130
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus320,2 2.7542.73110,0 1.75780,0 3.894
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen20,0 110,1
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus40,0 517130,1 17360,0 30770,0 341
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus1630,9 1881380,9 2151911,4 121590,6 133
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus250,1 277240,2 658420,3 1.042210,1 971
C 24 Metallien jalostus30,0 9381.08030,0 90130,0 1.013
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)220,1 9210,0 483580,4 33200,1 93
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus90,1 31310,0 43150,0 41580,0 491
C 27 Sähkölaitteiden valmistus4682,7 2.3593432,3 2.3002802,1 1.4194841,7 4.829
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus2691,5 6.3582131,4 7.4023522,6 6.997860,3 3.078
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus2.94516,9 612.93719,7 62.53318,9 33.65913,2
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus1050,6 117507675
C 31 Huonekalujen valmistus140,1 2215810,0 7440,2 64
C 32 Muu valmistus50,0 132150,1 274140,1 143140,1 92
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus10,0 3720,0 4480,1 7210,0 2.875
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO10,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys1
F RAKENTAMINEN160,1 10,0 140,0 130,0 240,1
F 41 Talonrakentaminen15
F 42 Maa- ja vesirakentaminen20
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta159130,0 5
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS10.70661,5 7814,3 9.02560,5 7.51425,2 7.79458,2 4.46419,2 7.57227,4 2.1319,8
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus1.95311,2 501.3258,9 4.4191.2079,0 3.6211.0723,9 1.696
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)7.26441,7 5826.15841,3 3.0234.88936,5 8405.19118,8 433
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1.4898,5 1491.54210,3 711.69812,7 31.3094,7 2
H KULJETUS JA VARASTOINTI570,3 20,0 3061,0 80,1 820,4 90,0 570,3
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus57988257
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta20,0 20980,1 90,0 1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA60,0 180,1
I 56 Ravitsemistoiminta60,0 180,1
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ10,0 380,2 10,0 150,1 100,1 280,1 400,1 180,1
J 58 Kustannustoiminta3319400,1
J 61 Televiestintä6
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta346100,1 918
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA100,1
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)100,1
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA150,1 1.3727,5 620,4 1.7836,0 70,0 240,1 120,0 440,2
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi30,0 1.362600,4 1.75070,0 1830,0 26
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen110,1 920610,0 18
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle20,0 14180,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA70,0 90,1 60,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta490,1
P KOULUTUS30,0 10,0 40,0
P 85 Koulutus30,0 140,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT2371,4 4423,0 30,0 4123,1 2641,0
Q 86 Terveyspalvelut2371,4 4423,0 34123,1 2641,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS590,3 30,0 230,1
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut590,3 30,0
S MUU PALVELUTOIMINTA120,1 430,3 160,1 120,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut120,1 430,3 160,1 120,0
X Toimiala tuntematon390,2 1.5738,6 410,3 3.36111,3 5504,1 4.60219,8 14.22251,4 1.2115,6
A-X KAIKKI RYHMÄT 17.422100,0 18.270 14.927100,0 29.808 13.398100,0 23.258 27.668100,0 21.764

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Serbiasta Suomeen ja Suomen vientiä Serbiaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot