Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Serbiasta ja Suomen vienti Serbiaan tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET20,0 10,0 30,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut20,0 10,0 30,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA13.82250,0
B 07 Metallimalmit13.82250,0
C TEOLLISUUSTUOTTEET17.40799,9 18.25299,9 14.91599,9 29.803100,0 13.38599,9 23.18499,7 13.83750,0 21.75299,9
C 10 Elintarvikkeet2.02511,6 41.50010,0 1.48011,0 861.5425,6 242
C 11 Juomat60,0 9180,1
C 13 Tekstiilit2451,4 56430,3 591120,8 198930,3 2
C 14 Vaatteet4992,9 513232,2 373462,6 312831,0 168
C 15 Nahka ja nahkatuotteet8374,8 21.0076,7 57755,8 1771.4235,1 8
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet130,1 106180,1 131210,2 123200,1 200
C 17 Paperi ja paperituotteet2511,4 2.7531861,2 2.7321591,2 1.7642560,9 3.932
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus20,0 23316810,0 1
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet7184,1 1.5618225,5 2.4746464,8 3.2604361,6 1.213
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet940,5 891340,9 118650,5 731330,5 87
C 22 Kumi- ja muovituotteet1.91411,0 1.5501.3168,8 2.2631.1458,5 608913,2 125
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet60,0 31260,0 1.00740,0 1.060190,1 985
C 24 Perusmetallit1020,6 944880,6 1.1861240,9 963770,3 1.033
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet5433,1 1324763,2 6073562,7 962651,0 141
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet560,3 853890,6 1.430180,1 964510,2 835
C 27 Sähkölaitteet4.67126,8 2.1993.53023,7 1.9053.79128,3 1.5253.51412,7 4.872
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat2.99717,2 5.9792.90819,5 14.2912.78820,8 10.6153.22011,6 4.570
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut7964,6 1.1837475,0 6838396,3 1.5121.2714,6 528
C 30 Muut kulkuneuvot1.5158,7 1581.49710,0 4225454,1 596910,3 2.657
C 31 Huonekalut490,3 22330,2 159380,3 7520,2 68
C 32 Muut tehdasvalmisteet690,4 671941,3 1191331,0 731830,7 86
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT30,0 180,1 10,0 40,0 740,3 10,0 120,1
J 58 Kustannuspalvelut30,0 1810,0 32210,0 3
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1528
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ17.42210018.27010014.92710029.80810013.39810023.25810027.66810021.764100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Serbiasta Suomeen ja Suomen vientiä Serbiaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot