Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Romaniasta ja Suomen vienti Romaniaan toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS750,1 740,1 440,1 10,0 560,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut10,0 30,0 60,0 40,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu73704152
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA10,0 1060,2 20,0 10,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta10,0
C TEOLLISUUS35.43050,6 76.35679,6 33.65152,8 46.77970,3 28.25149,7 50.13579,9 33.87450,3 53.92476,6
C 10 Elintarvikkeiden valmistus3320,5 1484340,7 1025140,9 1.1801450,2 160
C 11 Juomien valmistus13815613410,0 136
C 13 Tekstiilien valmistus340,0 1450,0 17110,0 50130,0 16
C 14 Vaatteiden valmistus3330,5 1112980,5 272140,4 3465510,8 143
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus820,1 171020,2 1650,1 7120,0 17
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)20,0 1.46010,0 1.36910,0 1.08420,0 1.126
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1770,3 5.661250,0 4.6712030,4 4.131720,1 4.477
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen250,0 60170,0 307310,1 715200,0 786
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus7321,0 6878391,3 5806261,1 4707121,1 310
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus2.3493,4 2.3961.6652,6 3.4871.2612,2 2.2491.2691,9 3.200
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus10,0 10690,0 10850,0 66690,1 57
C 24 Metallien jalostus820,1 17.750490,1 14.48814.27819.319
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)2.6803,8 1.2764.4507,0 7903.7606,6 1.2982.7634,1 767
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus2560,4 3.3002050,3 2.8684170,7 2.9423740,6 4.582
C 27 Sähkölaitteiden valmistus8.19611,7 6.87110.20316,0 4.5758.41714,8 2.4207.03110,4 4.034
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus10.89215,5 21.2027.72812,1 12.2005.72710,1 17.0665.1807,7 13.003
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus7.25310,3 176.95010,9 34.5147,9 7711.22516,7 68
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus1.0741,5 555860,1 2575471,0 791.6692,5 350
C 31 Huonekalujen valmistus1200,2 1182860,4 1701120,2 1031470,2 281
C 32 Muu valmistus6751,0 3271930,3 5911.1192,0 1.4351.7092,5 1.002
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1340,2 14.1431070,2 127081,2 29081,3 89
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO1760,3 2100,3 1440,3 930,1
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto1760,3 2100,3 1440,3 930,1
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO10,0 10,0 20,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys110,0 32
F RAKENTAMINEN8861,3 100,0 1.3412,1 140,0 5451,0 150,0 4120,6 110,0
F 41 Talonrakentaminen2246
F 42 Maa- ja vesirakentaminen87113
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta7681,1 1.2602,0 55451,0 4030,6 2
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS31.54045,0 16.10016,8 26.63841,8 16.02124,1 25.72245,3 9.85415,7 30.13844,7 13.85319,7
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus8.93012,7 9877.54111,8 395.1379,0 6587.04510,5 2.119
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)16.27423,2 14.95713.19620,7 15.94214.54325,6 8.93315.80323,4 10.879
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)6.3369,0 1565.9019,3 406.04210,6 2637.29010,8 855
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.2851,8 40,0 8361,3 50,0 1.1051,9 30,0 1.1031,6 50,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus410,0 680,0 7100,0 3
H 51 Ilmaliikenne140,0 180,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1.2851,8 8361,3 1.1051,9 21.0891,6 2
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA20,0 10,0 50,0 30,0 10,0
I 55 Majoitus21
I 56 Ravitsemistoiminta20,0 1370,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ30,0 710,1 740,1 350,1 1350,2 1.5692,5 920,1 1.2691,8
J 58 Kustannustoiminta911218
J 61 Televiestintä110,0 12
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta30,0 6430,0 241.564780,1 1.238
J 63 Tietopalvelutoiminta710,1 1350,2 150,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA10,0 260,0 250,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)30,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA10,0 10,0 20,0 10,0 30,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta110,0 213
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA2610,4 2730,3 2080,3 1940,3 3120,5 2010,3 4440,7 1350,2
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi110,0 230,0 2240,0 480,0 3
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi2430,3 601960,3 712840,5 384330,6 26
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen50,0 137100,0 11040,0 13110,0 83
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus20,0 20,0 110,0 1
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle20,0 74112710,0 21
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA130,0 1.1521,2 60,0 2.2883,4 90,0 5050,8 220,0 7041,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta1.015575370108
N 78 Työllistämistoiminta1
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut130,0 60,0 90,0 1220,0 1
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle10,0
P KOULUTUS10,0 10,0 20,0 90,0
P 85 Koulutus10,0 10,0 20,0 9
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT10,0 10,0 20,0
Q 86 Terveyspalvelut10,0 12
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS1570,2 310,0 2160,3 100,0 2720,5 40,0 1260,2 420,1
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta60,0 111
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut1510,2 2160,3 2720,5 1260,2
S MUU PALVELUTOIMINTA10,0 10,0 20,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus12
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut10,0 10,0 20,0 20,0
X Toimiala tuntematon3340,5 1.7321,8 4070,6 1.0751,6 3350,6 3320,5 1.0941,6 3150,4
A-X KAIKKI RYHMÄT 70.086100,0 95.868 63.695100,0 66.548 56.833100,0 62.740 67.405100,0 70.391

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Romaniasta Suomeen ja Suomen vientiä Romaniaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot