Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Romania (RO) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Romania

Romania

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Romaniaan (RO)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 1.2371,7 883
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 4550,6 2..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 4550,6 2..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 7821,1 881-11,3
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 1360,2 6899,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 6460,9 813-20,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 33.54547,5 26.687
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2330,3 14956,4
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 33.31247,1 26.53825,5
3. Poltto- ja voiteluaineet 900,1 17
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 900,1 17420,0
321. Moottoripolttoaineet 00,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 900,1 17419,5
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 25.23035,7 15.174
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 19.28627,3 11.35269,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 5.9448,4 3.82255,5
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 7.41610,5 3.338
51. Henkilöautot 10,0 192-99,5
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 2.5393,6 2.762-8,1
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 7111,0 1.080-34,2
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 1.8282,6 1.6828,7
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 4.8766,9 384..
6. Kulutustavarat 2.9784,2 3.407
61. Kestokulutustavarat 930,1 5666,6
62. Puolikestokulutustavarat 1.4152,0 1.3256,8
63. Kertakulutustavarat 1.4702,1 2.027-27,5
7. Muut tavarat 1990,3 1.505
Kaikki ryhmät 70.695100,0 49.56542,6

Lähde: Tulli

Romania

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Romaniasta (RO)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 1.9292,8 1.476
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1020,2 7340,2
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1020,2 7340,2
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1.8272,7 1.40330,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 1460,2 1339,8
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.6812,5 1.27032,4
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 12.37618,3 14.964
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1940,3 723-73,1
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 12.18218,0 14.241-14,5
3. Poltto- ja voiteluaineet 1180,2 0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 1180,2 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 1180,2 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 23.32634,5 27.787
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 8.86413,1 10.244-13,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 14.46221,4 17.543-17,6
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 14.51321,4 20.008
51. Henkilöautot 5.1607,6 8.477-39,1
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 1290,2 7474,2
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 1240,2 60107,9
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 50,0 15-64,0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 9.22413,6 11.457-19,5
6. Kulutustavarat 15.43522,8 13.562
61. Kestokulutustavarat 6.88710,2 5.62222,5
62. Puolikestokulutustavarat 5.4848,1 5.925-7,4
63. Kertakulutustavarat 3.0654,5 2.01652,0
7. Muut tavarat 00 3.576
Kaikki ryhmät 67.697100,0 77.797-13,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Romaniasta Suomeen ja Suomen vientiä Romaniaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot