Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Romaniasta ja Suomen vienti Romaniaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET2.7590,9 6230,4 4.3051,3 1.0910,5 3.3691,3 7840,3
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut2.7590,9 1574.3051,3 583.3681,3 142
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet13620810,0 250
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut330825392
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA190,0 110,0 130,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet191113
C TEOLLISUUSTUOTTEET285.48392,8 158.06095,1 304.95194,0 235.48597,4 254.42798,6 292.22598,9
C 10 Elintarvikkeet3.1101,0 7995.5681,7 1.0027.1842,8 2.295
C 11 Juomat220,0 877250,0 1.3771.467
C 12 Tupakkatuotteet8210,3 7380,2 3330,1
C 13 Tekstiilit1.3010,4 4302.1190,7 1.1371.4780,6 1.303
C 14 Vaatteet6.9972,3 6218.2482,5 1.29012.0774,7 841
C 15 Nahka ja nahkatuotteet2.4170,8 731.9160,6 1432.0190,8 143
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet3.0061,0 3.6623.8031,2 5.7563.9441,5 5.357
C 17 Paperi ja paperituotteet1.8880,6 16.6371.8270,6 24.5671.0690,4 21.246
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut200,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus40,0 103001180,0 152
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet8.2792,7 19.9627.4392,3 34.0944.9631,9 17.851
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet7740,3 132270,1 1.7472180,1 2.577
C 22 Kumi- ja muovituotteet11.9863,9 8.93012.8944,0 10.51011.6804,5 9.048
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet5.5791,8 7274.6361,4 4695.4792,1 435
C 24 Perusmetallit19.1376,2 37.24929.3519,0 66.99516.6736,5 75.533
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet8.7362,8 2.87411.2523,5 4.07513.4375,2 4.901
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet34.16111,1 9.48828.1138,7 12.88721.1608,2 18.069
C 27 Sähkölaitteet48.21615,7 21.05056.43817,4 14.99063.32224,5 30.789
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat39.52012,8 27.47539.24412,1 39.10735.04513,6 67.934
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut71.01023,1 95272.59422,4 5.48438.44914,9 6.346
C 30 Muut kulkuneuvot9290,3 2.1123900,1 1.9212020,1 19.396
C 31 Huonekalut11.9493,9 46113.0404,0 73811.0854,3 767
C 32 Muut tehdasvalmisteet5.6421,8 3.6605.2061,6 6.8974.4721,7 5.776
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT1310,1 1560,1
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut1310,1 156
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT2300,1 5140,3 1170,0 1.0170,4 740,0 1.7020,6
J 58 Kustannuspalvelut2290,1 4831160,0 1.008720,0 1.692
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut3110,0 920,0 10
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ307.764100166.242100324.353100241.856100258.019100295.547100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Romaniasta Suomeen ja Suomen vientiä Romaniaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot