Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Romaniasta ja Suomen vienti Romaniaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS5130,2 3940,2 2040,1 10,0 2670,1 10,0 2490,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut5130,2 22130,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu216195235
A 03 Kalastus ja vesiviljely
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA30,0 60,0 9850,3 120,0 920,0 90,0 1080,0 20,0
B 07 Metallimalmien louhinta30,0 920,0 1
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta612810,0
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta10,0
C TEOLLISUUS136.46650,6 105.01666,2 170.05755,3 119.74971,1 172.73753,3 170.32270,4 131.20750,9 227.19476,9
C 10 Elintarvikkeiden valmistus1.2770,5 8035670,2 7871.4740,5 7961.4250,6 1.591
C 11 Juomien valmistus1.5380,6 7510,2 2310,1 9120,0 564
C 13 Tekstiilien valmistus3050,1 2124450,1 1874590,1 260630,0 97
C 14 Vaatteiden valmistus3880,1 2892770,1 3186730,2 7991.3960,5 626
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus3980,1 114550,1 235110,2 532610,1 42
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)40,0 2.998560,0 3.740140,0 5.69350,0 5.039
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus3280,1 13.6634330,1 15.9105310,2 23.2154780,2 18.940
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen670,0 764140,0 7941170,0 1.506940,0 1.867
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus4.0781,5 5.5895.3361,7 3.4235.3961,7 6.3622.9091,1 2.047
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus2.4640,9 7.8984.2051,4 9.8285.6951,8 12.6546.5442,5 11.332
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus110,0 230840,0 446220,0 405830,0 337
C 24 Metallien jalostus310,0 21.6212690,1 29.772510,0 53.8411320,1 65.836
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)6.3592,4 2.6008.8882,9 3.09610.7843,3 3.83313.6535,3 4.131
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus3.9071,4 6.5705.0891,7 7.4452.3080,7 12.9391.2520,5 13.692
C 27 Sähkölaitteiden valmistus15.4685,7 6.28518.2075,9 6.45132.48510,0 12.46633.84713,1 17.900
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus12.5664,7 32.46625.1008,2 34.94732.30510,0 31.18229.52711,4 63.472
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus76.13523,5 17129.94211,6 165
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus7850,2 93.3761,3 1.241
C 31 Huonekalujen valmistus5210,2 6727300,2 4367310,2 6006660,3 671
C 32 Muu valmistus1.4480,5 1.8302.1190,7 1.8041.5200,5 3.0943.6961,4 3.356
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus3990,1 2869190,3 595090,2 791.8570,7 14.245
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO830,0 8880,3 6080,2 6230,2
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto830,0 8880,3 6080,2 6230,2
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO210,0 120,0 150,0 300,0 90,0 500,0 10,0 30,0
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu60,0 50,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto70,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys10,0 11295010,0 7
E 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut30,0
F RAKENTAMINEN1.6190,6 1560,1 8200,3 360,0 3.1501,0 640,0 3.1841,2 500,0
F 41 Talonrakentaminen1.0110,4 1940,1 14
F 42 Maa- ja vesirakentaminen30,0 1560,0 1829
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta6050,2 1426200,2 173.0030,9 2.9761,2 6
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS112.38341,6 23.74915,0 120.45739,2 38.64122,9 135.57241,8 63.12826,1 114.03844,2 55.82818,9
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus33.78212,5 27128.3879,2 29736.42311,2 2.56328.65411,1 3.803
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)52.28019,4 22.93358.78019,1 37.95767.49720,8 60.14859.81523,2 50.711
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)26.3219,8 54533.28510,8 37931.6519,8 41725.5709,9 1.314
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.3380,5 150,0 2.4960,8 3.9601,2 4.3281,7 160,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus10200,0 20
H 50 Vesiliikenne280,0 480,0
H 51 Ilmaliikenne2320,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1.3110,5 12.4750,8 3.9471,2 4.3151,7 4
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA30,0 50,0 10,0 120,0 60,0 70,0
I 55 Majoitus2210,0 33
I 56 Ravitsemistoiminta23990,0 4
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ3.2701,2 1.2520,8 7830,3 1.9621,2 4860,1 1.0070,4 3040,1 2.9451,0
J 58 Kustannustoiminta40,0 1220,0 3940
J 60 Radio- ja televisiotoiminta1
J 61 Televiestintä30,0 10,0 14
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta1010,0 1.2392950,1 1.9421580,0 967830,0 2.889
J 63 Tietopalvelutoiminta4800,2 3280,1 2210,1
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA170,0 230,0 220,0 530,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)330,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA130,0 150,0 20,0 10,0 70,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta130,0 150,0 210,0 7
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA2.1180,8 10.4756,6 1.6360,5 3.9652,4 1.6450,5 1.1570,5 1.2260,5 8040,3
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut160,0 180,0 210,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi680,0 6.5921320,0 1.299860,0 4470,0 11
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1.9920,7 2.5251.4460,5 1.5781.5160,5 3951.1550,4 195
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen310,0 1.339250,0 1.062200,0 680190,0 461
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus9740,0 2
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle910,0 830,0 6830,0 133
M 75 Eläinlääkintäpalvelut110,0 140,0 120,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA9.5313,5 1.5531,0 2.5440,8 4960,3 820,0 4.1851,7 500,0 4.6491,6
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta3180,1 1.3521.3220,4 48650,0 2.4312.067
N 78 Työllistämistoiminta1200,0 1
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut11220,0 6
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut9.1933,4 1.1400,4 530,0 500,0 2
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito10,0 6
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle20,0 10,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS9.8406,2 9380,3 530,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus9.8409380,3 530,0
P KOULUTUS30,0 80,0 30,0 40,0 30,0 30,0 30,0 90,0
P 85 Koulutus30,0 830,0 430,0 330,0 9
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT160,0 20,0 230,0 140,0 20,0 10,0 30,0
Q 86 Terveyspalvelut10,0 60,0 30,0 10,0 3
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut80,0 90,0 80,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut70,0 100,0 270,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS320,0 1300,0 6770,2 430,0 7700,3 870,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta5560,0 4360,0 3
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut320,0 740,0 5750,2 7640,3
S MUU PALVELUTOIMINTA150,0 2660,2 200,0 2190,1 450,0 3370,1 40,0
S 94 Järjestöjen toiminta1180,0 1
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus770,0 3
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut270,0 60,0
X Toimiala tuntematon2.4400,9 5.9293,7 5.5961,8 3.0301,8 5.2201,6 1.2600,5 2.1690,8 3.4541,2
A-X KAIKKI RYHMÄT 269.871100,0 158.732 307.386100,0 168.491 324.355100,0 241.857 258.019100,0 295.547

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Romaniasta Suomeen ja Suomen vientiä Romaniaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot