Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Sri Lankasta ja Suomen vienti Sri Lankaan toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-lokakuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS660,3 490,2
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut660,3 490,2
C TEOLLISUUS3.25113,7 4.89687,0 3.10111,1 11.42495,2
C 10 Elintarvikkeiden valmistus2210,9 2370,9
C 11 Juomien valmistus80,0 30,0
C 13 Tekstiilien valmistus8283,5 4491,6
C 14 Vaatteiden valmistus4662,0 5982,1
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus360,2 560,2
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)950,0
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1450,6 2.2721940,7 7.804
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus10,0 85110,0 482
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus230,1 50430,2 52
C 24 Metallien jalostus10,0
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)2170,9 151540,6
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus1160,5 6972681,0 1.031
C 27 Sähkölaitteiden valmistus1590,7 2002781,0 755
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus660,3 1.2192290,8 1.270
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus50,0 370,1
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus9504,0 4791,7
C 31 Huonekalujen valmistus70,0
C 32 Muu valmistus80,0 32690,0 28
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus10,0 1230,1
F RAKENTAMINEN40,0 20,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta30,0 20,0
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS19.76983,4 2193,9 23.50584,3 110,1
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus1.0554,5 1.7826,4
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)13.48456,9 21816.72760,0 10
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)5.23122,1 14.99617,9
H KULJETUS JA VARASTOINTI290,5 50,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta2950,0 70
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA280,1 500,2
I 55 Majoitus20,0 70,0
I 56 Ravitsemistoiminta270,1 440,2
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ10,0 781,4 60,0 50,0
J 58 Kustannustoiminta3
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta10,0 1160,0 5
J 63 Tietopalvelutoiminta
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA
L 68 Kiinteistöalan toiminta
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA10,0 791,4 20,0 2091,7
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi710,0 18
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen81191
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus10,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA20,0 410,7 40,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta20,0 20,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito20,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle
P KOULUTUS20,0
P 85 Koulutus2
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS70,0 60,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut70,0 60,0
S MUU PALVELUTOIMINTA
S 94 Järjestöjen toiminta1
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
X Toimiala tuntematon5662,4 2805,0 1.1694,2 2792,3
*A-X KAIKKI RYHMÄT23.697100,0 5.62527.899100,0 11.997

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Sri Lankasta Suomeen ja Suomen vientiä Sri Lankaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot