Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Sri Lankasta ja Suomen vienti Sri Lankaan tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET3971,7 3681,3
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut3941,7 3661,3
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet20,0 10,0
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut10,0 10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet
C TEOLLISUUSTUOTTEET23.27798,2 5.624100,0 26.76395,9 11.996100,0
C 10 Elintarvikkeet2.49110,5 311.8056,5 97
C 11 Juomat20,0 10,0
C 13 Tekstiilit1490,6 62620,9
C 14 Vaatteet13.88558,6 116.08557,7 1
C 15 Nahka ja nahkatuotteet2891,2 1720,3 2
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet11010,0 323
C 17 Paperi ja paperituotteet230,1 2.1651770,6 7.639
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet1.3725,8 5061.1404,1 687
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet26843
C 22 Kumi- ja muovituotteet2.39310,1 643.12711,2 35
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet7773,3 5290,1 2
C 24 Perusmetallit34
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet70,0 1740,0 171
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet360,2 501620,2 923
C 27 Sähkölaitteet3581,5 4346312,3 937
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat7153,0 1.0947112,5 1.050
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut150,1 190,1 3
C 30 Muut kulkuneuvot7203,0 2.5329,1 2
C 31 Huonekalut80,0
C 32 Muut tehdasvalmisteet450,2 419970,3 77
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT60,0 20,0 10,0
J 58 Kustannuspalvelut60,0 20,0 1
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT40,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut40,0
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ23.697100,0 5.62527.899100,0 11.997

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Sri Lankasta Suomeen ja Suomen vientiä Sri Lankaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot