Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Sri Lankan ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Sri Lanka

Sri Lanka

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Sri Lankaan (LK) tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 31286,5 17974,4
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 31286,5 17974,4
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 4412,1 57-23,9
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 4311,9 55-22,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 10,2 2-68,0
6. Kulutustavarat 51,4 7-31,7
62. Puolikestokulutustavarat 41,2 7-36,9
63. Kertakulutustavarat 10,2 131,4
Kaikki ryhmät 360100,0 24348,1

Lähde: Tulli

Sri Lanka

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Sri Lankasta (LK) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 1768,8 345-48,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 512,5 225-77,4
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 50,2 1333,9
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 462,3 224-79,4
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1266,2 1204,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 150,7 6154,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1115,5 114-2,7
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1597,9 9960,4
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00,0 23-99,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1597,9 76108,9
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1226,1 212-42,5
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 110,5 67-83,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1115,5 144-23,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 31315,6 511-38,9
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 21810,9 407-46,4
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 21810,9 407-46,4
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 944,7 104-9,4
6. Kulutustavarat 1.23861,6 1.557-20,5
62. Puolikestokulutustavarat 52726,2 666-21,0
63. Kertakulutustavarat 71135,4 891-20,1
7. Muut tavarat 20,1 1141,4
Kaikki ryhmät 2.009100,0 2.725-26,2

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Sri Lankasta Suomeen ja Suomen vientiä Sri Lankaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot