Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Hongkongista ja Suomen vienti Hongkongiin toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/8 - 2023/12


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/82023/92023/102023/112023/12
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS824611.258
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 4
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA6695687731
C TEOLLISUUS2.06542,7 4.96163631,6 4.6761.32435,9 6.4481.48446,1 7.0321.83843,9 7.486
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 83 11 13 26 101
C 11 Juomien valmistus 8 12 5 9
C 13 Tekstiilien valmistus 34 1 1 53 142
C 14 Vaatteiden valmistus 10,0 631 150,8 637 10,0 429 150,5 923 100,2 569
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 1 10,0 20,1 1
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 60,3 9 103 96
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 161 117 644 1.407 1.822
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 14 12
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 202 50,2 207 942,5 447 10,0 43 330,8 89
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2264,7 47 12 74 25 11
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2896,0 7
C 24 Metallien jalostus 417 402 409 232
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 10,0 268 673,4 359 70,2 245 461,4 74 20,0 169
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 1.15323,9 1.450 1809,0 882 71219,3 1.369 1.07133,3 1.334 1.15027,5 1.238
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 3306,8 65 32216,0 228 47212,8 863 2758,5 924 61014,6 2.079
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 60,1 69 529 259 753 10,0 496
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 2 10
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 10,0 110,3 2
C 31 Huonekalujen valmistus 21 20,1 32 2 10,0 1 10,0 87
C 32 Muu valmistus 370,8 50 301,5 514 190 70,2 198 30,1 153
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 200,4 1.459 80,4 399 270,7 997 672,1 432 280,7 274
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO10,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 10,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO117
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 1 17
F RAKENTAMINEN18
F 41 Talonrakentaminen 17
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 1
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS2.06642,8 5781.14857,1 6091.67945,6 1.1311.42344,2 7521.93146,1 416
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 100,2 1618,0 100,3 40,1 47111,2
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 1.35728,1 200 30415,1 245 54014,7 346 52716,4 241 51812,4 183
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 69914,5 378 68233,9 364 1.12930,6 785 89227,7 511 94222,5 233
H KULJETUS JA VARASTOINTI61713250,8 59
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 250,8
H 51 Ilmaliikenne 6 16 10 3 7
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 1 1 2
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA10,0 180,4
I 55 Majoitus 10,0
I 56 Ravitsemistoiminta 180,4
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ4629,6 629351,7 83611,6 293110,3 601621,5 651
J 58 Kustannustoiminta 471,0 216 90,5 27 110,3 103 20,0 343 591,4 321
J 61 Televiestintä 4108,5 10,0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 50,1 414 30,1 56 481,3 190 70,2 257 10,0 330
J 63 Tietopalvelutoiminta 231,1 20,0 30,1
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA234
L 68 Kiinteistöalan toiminta 23 4
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA140,3 2710,1 2143711,8 201300,9 7810,0 127
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 43 10,0 4
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 30,1 4 30,1 125 10,0 1 79
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 10,0 23 19 42311,5 33 290,9 73 47
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 10,0 90,2
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 90,2 1 1 20,0 1
M 75 Eläinlääkintäpalvelut 10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA50,1 542100,3 390,9
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 50,1
N 78 Työllistämistoiminta 10,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 1
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 5 2 10,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 100,3 380,9
P KOULUTUS250,1 1
P 85 Koulutus 2 50,1 1
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1
Q 86 Terveyspalvelut 1
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS10,0 120,1 4320,0 2341,0 50
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 10,0 1 1 2
S MUU PALVELUTOIMINTA20,1 20,1 10,0 20,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 20,1 10,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 20,0 10,0 10,0
X Toimiala tuntematon2194,5 1.2841859,2 3731824,9 1472026,3 3642886,9 48
A-X KAIKKI RYHMÄT 4.832100,0 7.598100,0 2.010100,0 5.925100,0 3.685100,0 8.403100,0 3.221100,0 9.373100,0 4.186100,0 10.077100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Hongkongista Suomeen ja Suomen vientiä Hongkongiin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot