Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Hongkongin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Hongkong

Hongkong

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Hongkongiin (HK) tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 980,9 8811,6
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 00,0 0..
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 00,0 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 0..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 980,9 8811,3
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 730,7 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 250,2 88-71,8
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 5.11249,3 861493,4
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 6986,7 30..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 4.41442,5 832430,6
3. Poltto- ja voiteluaineet 00,0 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 00,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 00,0 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 3.02729,2 4.943-38,8
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 2.52224,3 3.714-32,1
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 5054,9 1.229-58,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 1.19111,5 80448,1
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 9208,9 13..
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 9208,9 13..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 2712,6 791-65,8
6. Kulutustavarat 9479,1 54573,9
61. Kestokulutustavarat 280,3 45-36,7
62. Puolikestokulutustavarat 7317,0 283158,3
63. Kertakulutustavarat 1881,8 217-13,3
7. Muut tavarat 00 3.897..
Kaikki ryhmät 10.376100,0 11.139-6,9

Lähde: Tulli

Hongkong

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Hongkongista (HK) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 360,8 1..
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 00,0 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 0..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 360,8 1..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 360,8 1..
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 3488,3 716-51,4
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00,0 1-96,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 3488,3 716-51,4
3. Poltto- ja voiteluaineet 00 1..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 00 1..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 00 1..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 2.73665,0 914199,4
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1.60938,3 605166,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1.12726,8 309264,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 4059,6 8.820-95,4
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 3127,4 8.580-96,4
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 3127,4 8.580-96,4
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 932,2 239-60,9
6. Kulutustavarat 56813,5 37252,8
61. Kestokulutustavarat 2275,4 2079,8
62. Puolikestokulutustavarat 2836,7 124129,4
63. Kertakulutustavarat 581,4 4238,7
7. Muut tavarat 1142,7 8632,4
Kaikki ryhmät 4.207100,0 10.910-61,4

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Hongkongista Suomeen ja Suomen vientiä Hongkongiin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot