Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Hongkongin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa


*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Hongkong

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Hongkongiin (HK) 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat1.0221.923-46,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1352-74,1
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön3233,8
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön1150-78,3
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1.0091.871-46,1
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön1088625,6
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön9001.785-49,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty17.02021.085-19,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty1.7162.805-38,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty15.30418.280-16,3
3. Poltto- ja voiteluaineet17839357,9
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 17839357,9
321. Moottoripolttoaineet00..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet17839357,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet44.40230.20347,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)30.12124.45323,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)14.2815.750148,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet10.63023.628-55,0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot749131472,9
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö730..
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö676131417,0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet9.88223.497-57,9
6. Kulutustavarat14.19812.14816,9
61. Kestokulutustavarat9428915,8
62. Puolikestokulutustavarat7.7153.844100,7
63. Kertakulutustavarat5.5417.413-25,3
7. Muut tavarat3.901364972,9
Kaikki ryhmät91.35289.3892,2

Lähde: Tulli

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Hongkongista (HK) Suomeen vuoden 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat17523668,9
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 12-65,6
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön00-99,4
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön12-62,6
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 17521741,5
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön17521741,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty6.83310.654-35,9
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty827-72,5
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty6.82510.626-35,8
3. Poltto- ja voiteluaineet52117,5
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 52117,5
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet52117,5
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet20.09640.394-50,2
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)12.23228.910-57,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)7.86411.484-31,5
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet27.76031.925-13,0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot26.84130.139-10,9
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö26.81729.923-10,4
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö24217-88,8
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet9191.786-48,5
6. Kulutustavarat7.09512.263-42,1
61. Kestokulutustavarat3.0343.159-3,9
62. Puolikestokulutustavarat3.3807.353-54,0
63. Kertakulutustavarat6801.751-61,2
7. Muut tavarat1.1171.704-34,5
Kaikki ryhmät63.08096.964-34,9

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Hongkongista Suomeen ja Suomen vientiä Hongkongiin
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot