Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Georgiasta ja Suomen vienti Georgiaan toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-lokakuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA
C TEOLLISUUS82629,7 16.44866,0 1.71945,5 11.23263,0
C 10 Elintarvikkeiden valmistus291,1 4.724320,8 3.174
C 11 Juomien valmistus433158
C 13 Tekstiilien valmistus1
C 14 Vaatteiden valmistus
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)15383
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus8931.065
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen11
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus10,0 10220,1 1.274
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus58921,1 264
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus2.07229
C 24 Metallien jalostus331,2 6421.535
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)674180
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus431,6 1.0091.54140,8 943
C 27 Sähkölaitteiden valmistus531,9 7420,0 219
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus391,4 1.6301413,7 1.294
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus50,2 1.00410,0 35
C 31 Huonekalujen valmistus250,9 43188
C 32 Muu valmistus184322
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus70,3 2.125437
F RAKENTAMINEN
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS1.58356,8 5.30521,3 1.92250,9 4.53825,5
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus943,4 5561253,3 235
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1.35348,5 4.6411.66244,0 4.273
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1364,9 1071353,6 29
H KULJETUS JA VARASTOINTI120,4 3981,6 60,2
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus17210,0 24
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta226154
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA822,9 721,9
I 56 Ravitsemistoiminta822,9 721,9
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ10,0 100,0 30,0
J 58 Kustannustoiminta6
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta42
J 63 Tietopalvelutoiminta10,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA240,1 20,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta242
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA431,5 3231,3 10,0 3371,9
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi26860
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen5520,0 161
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle431,5 117
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA1670,7 30,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta18
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle30,1
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS20,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus20,0
P KOULUTUS50,2
P 85 Koulutus50,2
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT10,0
Q 86 Terveyspalvelut10,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS40,0 10,0
X Toimiala tuntematon2348,4 2.2389,0 531,4 1.5258,6
*A-X KAIKKI RYHMÄT2.787100,0 24.9163.777100,0 17.815

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Georgiasta Suomeen ja Suomen vientiä Georgiaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot