Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Georgiasta ja Suomen vienti Georgiaan toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
C TEOLLISUUS13818,3 5.69674,6 15919,3 4.99965,3 14723,1 3.71550,9 48753,7 5.68786,2
C 10 Elintarvikkeiden valmistus10,2 1.671192,3 1.27530,5 875353,8 1.990
C 11 Juomien valmistus16712762213
C 13 Tekstiilien valmistus1
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)9558
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus323360139118
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus561610,1 74
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus11815,6 9811,9 1659937441,2 115
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus321782847229
C 24 Metallien jalostus642335,3
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)12631626
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus50,7 60670375,9 133727
C 27 Sähkölaitteiden valmistus6020,2 518,0 13566,2 29
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus101,4 53381,0 547193,0 47770,8 109
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus30,3 59710,1 357970,7 1.424
C 31 Huonekalujen valmistus10253,1 258
C 32 Muu valmistus130216143
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus50350,6 70420,4 82280,8 245
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO10,1
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto10,1
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS53670,9 1.42918,7 43853,3 1.82623,8 42166,1 1.80224,7 40244,3 78711,9
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus131,8 100506,1 76121,9 372252,8 9
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)49165,0 1.26834441,8 1.73635756,0 1.39932736,1 776
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)314,2 61445,4 14528,2 32505,5 2
H KULJETUS JA VARASTOINTI91,2 1041,4 2162,8 30,5 741,0 330,5
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus26147
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta79697433
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA496,4 335,2
I 56 Ravitsemistoiminta496,4 335,2
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ50,1 10,1 30,0 10,0
J 58 Kustannustoiminta51
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta21
J 63 Tietopalvelutoiminta10,1
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA240,3
L 68 Kiinteistöalan toiminta24
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA121,5 771,0 182,1 2192,9 142,2 110,2 490,7
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi43205442
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen341477
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle111,5 182,1 142,2
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA660,9 480,6 520,7 20,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta18
P KOULUTUS10,1 40,7
P 85 Koulutus10,1 40,7
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
Q 86 Terveyspalvelut
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS30,0 10,0
X Toimiala tuntematon111,5 2633,4 20725,2 3244,2 132,1 1.64322,5 171,9 410,6
A-X KAIKKI RYHMÄT 756100,0 7.641 823100,0 7.660 636100,0 7.300 907100,0 6.601

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Georgiasta Suomeen ja Suomen vientiä Georgiaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot