Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) maat: Australia, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Japani, Kambodza, Kiina, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Uusi-Seelanti, Vietnam
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) maista ja Suomen vienti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) maihin toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/9 - 2024/1


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) maat: Australia, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Japani, Kambodza, Kiina, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Uusi-Seelanti, Vietnam
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS1400,0 2741720,0 3031500,0 970280,0 299520,0 725
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 590,0 1390,0 1290,0 260,0 480,0 510
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 760,0 260,0 210,0 8 10,0 18
A 03 Kalastus ja vesiviljely 60,0 70,0 215
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA2230,0 13.0041.0040,1 3.3841550,0 7.9532770,0 13.0951580,0 17.812
B 07 Metallimalmien louhinta 12.421 2.899 7.485 12.809 17.448
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 2030,0 2640,0 890,0 2280,0 270,0
C TEOLLISUUS220.27927,9 591.543274.10129,0 535.530263.73728,9 630.767235.74719,9 557.933168.33822,3 545.864
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 2.0780,3 16.703 2.8990,3 11.628 2.4390,3 13.342 2.4000,2 14.880 1.7960,2 18.953
C 11 Juomien valmistus 3650,0 584 8470,1 532 8730,1 615 2680,0 533 4600,1 354
C 13 Tekstiilien valmistus 1.6230,2 352 1.5310,2 304 1.1490,1 185 1.4350,1 293 1.2440,2 539
C 14 Vaatteiden valmistus 12.8441,6 2.068 8.9530,9 1.626 3.0530,3 1.492 6.7180,6 1.847 5.5760,7 1.943
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 3.1380,4 533 3.6190,4 371 2.5480,3 360 1.8500,2 319 2.5240,3 295
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 6540,1 34.435 6840,1 38.020 2370,0 42.834 3020,0 36.636 5920,1 30.216
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 1.0860,1 152.164 8850,1 131.004 2.7410,3 154.261 1.0980,1 147.233 6630,1 175.098
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 5260,1 2.774 2600,0 2.842 1.3760,2 2.672 5420,0 2.032 4330,1 2.134
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 5.5650,7 30.758 8.1310,9 36.416 5.4030,6 25.277 8.4590,7 31.209 5.6490,7 28.646
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 9.2821,2 2.501 9.4131,0 3.328 7.8200,9 2.734 8.5990,7 3.222 6.9200,9 2.552
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2.1450,3 1.321 1.5590,2 920 2.5500,3 1.209 1.5620,1 1.299 1.2970,2 956
C 24 Metallien jalostus 19.5622,5 57.235 27.5442,9 32.902 19.2512,1 44.906 8.4700,7 34.461 5.6480,7 28.242
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 12.6871,6 6.378 8.5860,9 5.112 10.5121,2 6.055 7.9870,7 5.434 7.1981,0 7.665
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 31.8494,0 42.957 30.4143,2 53.294 33.2253,6 47.823 35.4903,0 41.649 32.4644,3 49.409
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 64.4748,2 45.790 104.63911,1 42.499 106.89011,7 31.883 66.2085,6 41.360 58.9327,8 34.664
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 24.9123,2 173.349 21.1872,2 148.777 19.8812,2 204.743 20.7051,7 168.905 17.6092,3 145.709
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 4.9990,6 575 6.4190,7 3.311 3.7470,4 1.713 3.9220,3 622 2.9090,4
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 3.6520,5 892 5.0490,5 195 5.0300,6 5.780 4.1720,4 1.387 4.1340,5
C 31 Huonekalujen valmistus 3390,0 972 6340,1 1.535 4190,0 642 3640,0 628 8230,1 1.223
C 32 Muu valmistus 3.0500,4 3.275 2.5690,3 4.557 3.1530,3 3.788 1.7460,1 5.157 1.5450,2 3.219
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3.4440,4 2.480 4.0250,4 3.697 3.7910,4 13.294 7.9470,7 4.706 2.3490,3 2.482
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO2.1830,3 8.6430,9 8.2550,9 24.6312,1 13.1161,7
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 2.1830,3 8.6430,9 8.2550,9 24.6312,1 13.1161,7
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO410,0 620490,0 1.113740,0 1.0701150,0 1.0881430,0 1.528
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 210,0 110,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 410,0 620 490,0 1.113 530,0 1.070 1040,0 1.088 1430,0 1.528
F RAKENTAMINEN4.4190,6 2.3753.0160,3 1.8063.4910,4 4921.8160,2 3602.5590,3 107
F 41 Talonrakentaminen 21 13 1220,0
F 42 Maa- ja vesirakentaminen 2.132 1.675 451 205 1.3590,2 94
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 1.2260,2 243 1.4740,2 111 1.9110,2 28 9100,1 155 1.0790,1 12
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS480.67560,9 84.592477.05150,4 47.433499.92954,8 53.442417.72535,3 27.992412.23854,6 20.504
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 78.1119,9 163 78.0218,2 109 65.9497,2 172 72.1616,1 210 64.5028,6 56
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 256.50232,5 83.838 245.11325,9 46.561 247.77127,1 51.958 216.96718,3 26.903 218.21328,9 19.750
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 146.06218,5 592 153.91716,3 762 186.20920,4 1.312 128.59710,9 879 129.52317,2 698
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.0640,1 20632.3573,4 987530,1 311388.89832,8 2438090,1 280
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 1220,0 34 30,0 380,0 8 70,0 10,0
H 51 Ilmaliikenne 100,0 61 10,0 59 50,0 43 208.36517,6 38 32
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 5120,1 105 5060,1 39 6790,1 185 4770,0 72 6180,1 208
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta 41
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA9750,1 5470,1 115350,1 57620,1 54650,1
I 55 Majoitus 900,0 400,0 220,0 1 2180,0 550,0
I 56 Ravitsemistoiminta 8860,1 5070,1 10 5130,1 5 5440,0 5 4100,1
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ52.5646,7 3.17166.3497,0 3.571102.98211,3 2.79578.9226,7 4.59982.76511,0 4.587
J 58 Kustannustoiminta 1.0560,1 1.264 2.0440,2 1.607 2.8280,3 1.800 1.0680,1 2.362 3.4760,5 2.243
J 61 Televiestintä 30.7103,9 2 38.6134,1 40 39.4954,3 10 27.5182,3 22 37.8025,0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 4.8880,6 1.810 14.0741,5 1.844 8.9311,0 966 4.4480,4 2.167 5.4380,7 2.342
J 63 Tietopalvelutoiminta 15.8562,0 11.6081,2 51.7225,7 45.8643,9
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA4910,1 335580,1 31.1190,1 21.1030,1 31.1970,2 64
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2570,0 2430,0 6190,1 9580,1 9650,1 64
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA320,0 1490,0 16690,1 713110,0 9620,0 6
L 68 Kiinteistöalan toiminta 320,0 1490,0 1 6690,1 71 3110,0 9 620,0 6
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA8.1521,0 14.3198.9330,9 9.1779.0061,0 7.0387.7890,7 3.8039.0981,2 4.435
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 10,0 1 50,0 1 36 90,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 4420,1 137 3610,0 94 5810,1 153 3680,0 12 2950,0 110
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 3.6600,5 12.497 3.6210,4 6.729 4.4390,5 5.115 3.9190,3 1.830 4.3520,6 2.790
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 3.7010,5 1.546 4.5920,5 2.227 3.5290,4 1.623 3.0840,3 1.916 4.1300,5 1.459
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 1870,0 250,0 1 1500,0 1 1340,0 320,0 3
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 1600,0 139 3190,0 125 3030,0 111 2560,0 44 2840,0 73
M 75 Eläinlääkintäpalvelut 100,0 20,0 190,0 50,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA1.9410,2 1753.0290,3 1152.6970,3 1.7801.3180,1 421.2060,2
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 5790,1 1 6380,1 7 1.0550,1 281 2620,0 2790,0 17
N 78 Työllistämistoiminta 50,0 1 30,0 10,0 32 10,0 20,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 150,0 900,0 540,0 720,0 40,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 9480,1 16 8660,1 1.1150,1 7030,1 11 6730,1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 260,0 1060,0 700,0 270,0 410,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 3680,0 1.3260,1 4010,0 2530,0 2080,0
P KOULUTUS2100,0 4940,1 1190,0 4830,0 2320,0
P 85 Koulutus 2100,0 4940,1 1190,0 4830,0 2320,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT6770,1 63570,0 113040,0 204320,0 145040,1
Q 86 Terveyspalvelut 6750,1 6 3490,0 11 3030,0 20 4280,0 14 5030,1
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 10,0 80,0 10,0 40,0 10,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS4060,1 1.3458030,1 9686130,1 9786080,1 1554720,1 1.218
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 420,0 53 1260,0 60 1900,0 1 2770,0 610,0 6
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 3500,0 6650,1 4080,0 3020,0 4060,1
S MUU PALVELUTOIMINTA1.1410,1 2.2200,2 1.3170,1 1.2230,1 1.1190,1
S 94 Järjestöjen toiminta 40,0 50,0 70,0 110,0 10,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 6130,1 8240,1 7700,1 4590,0 7140,1
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 5240,1 1.3910,1 5400,1 7520,1 4040,1
X Toimiala tuntematon13.9211,8 8.43365.8717,0 10.29416.9451,9 21.20522.2321,9 6.19059.8547,9 15.454
A-X KAIKKI RYHMÄT 789.600100,0 720.099100,0 945.728100,0 613.822100,0 912.933100,0 728.905100,0 1.184.455100,0 615.833100,0 754.407100,0 612.609100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) maista Suomeen ja Suomen vientiä Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) maihin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot