Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Australia, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Japani, Kambodza, Kiina, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Uusi-Seelanti, Vietnam
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)sta ja Suomen vienti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)n toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-marraskuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Australia, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Japani, Kambodza, Kiina, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Uusi-Seelanti, Vietnam
2023 tammi-marraskuu2022 tammi-marraskuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS1.1900,0 3.7150,0 1.3290,0 10.6820,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut9760,0 1.0520,0 10.187
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu2010,0 187
A 03 Kalastus ja vesiviljely180,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA10.5040,1 127.9771,7 9.2700,1 277.0693,3
B 07 Metallimalmien louhinta121.1247.5720,1 270.976
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta2.0750,0 1.4770,0 6.020
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta2220,0 73
C TEOLLISUUS2.947.72630,3 6.502.96885,0 3.925.93132,1 7.256.09985,6
C 10 Elintarvikkeiden valmistus31.9290,3 182.20632.2020,3 249.992
C 11 Juomien valmistus8.1400,1 7.0869.1460,1 8.300
C 13 Tekstiilien valmistus17.0200,2 4.90421.9210,2 6.924
C 14 Vaatteiden valmistus102.3391,1 19.341158.3171,3 22.622
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus35.9280,4 5.64444.3480,4 7.146
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)8.1500,1 338.3619.5360,1 661.551
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus24.0260,2 1.633.05450.8950,4 1.620.467
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen7.5650,1 24.4148.4230,1 11.700
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus95.1281,0 360.650140.4001,1 350.849
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus93.8731,0 33.470188.4131,5 41.177
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus22.6870,2 13.48541.7690,3 15.867
C 24 Metallien jalostus214.1632,2 566.163359.7802,9 1.025.833
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)133.8311,4 84.335200.8691,6 71.169
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus485.7255,0 579.171727.6776,0 824.990
C 27 Sähkölaitteiden valmistus813.2758,4 473.632888.5107,3 447.919
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus275.1272,8 1.868.200426.1263,5 1.603.717
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus47.7930,5 12.02077.2780,6 10.586
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus69.3140,7 19.47078.5890,6 7.366
C 31 Huonekalujen valmistus5.8910,1 12.5639.0250,1 17.184
C 32 Muu valmistus26.1960,3 35.82135.2180,3 27.418
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus42.3150,4 74.85430.5100,2 42.524
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO51.6990,5 68.2650,6
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto51.6990,5 68.2650,6
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO7240,0 9.6760,1 8460,0 8.8770,1
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu300,0 280,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto130,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys6890,0 9.6768050,0 8.862
E 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
F RAKENTAMINEN193.2192,0 21.5750,3 449.8073,7 24.5780,3
F 41 Talonrakentaminen74
F 42 Maa- ja vesirakentaminen11.144
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta19.6470,2 11.75117.7730,1 783
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS5.419.90855,6 599.9177,8 6.489.79153,1 571.9956,7
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus850.0468,7 1.365731.9236,0 2.100
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)3.021.25531,0 589.5283.967.71732,5 559.961
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1.548.60715,9 9.0251.790.15114,6 9.935
H KULJETUS JA VARASTOINTI161.5031,7 6.8770,1 247.7442,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus4710,0 855480,0 134
H 50 Vesiliikenne562
H 51 Ilmaliikenne2.0440,0 4527760,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta9.6330,1 1.68612.5350,1 549
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta150
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA6.6780,1 1030,0 10.2120,1 1060,0
I 55 Majoitus5850,0 91.1030,0 2
I 56 Ravitsemistoiminta6.0930,1 949.1090,1 104
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ608.4966,2 38.3270,5 600.9934,9 39.0580,5
J 58 Kustannustoiminta24.9520,3 18.16452.8170,4 17.164
J 61 Televiestintä355.2373,6 108284.7812,3 117
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta83.3190,9 19.634109.4480,9 21.183
J 63 Tietopalvelutoiminta144.1971,5 152.6341,2
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA10.1850,1 1790,0 5.2260,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)6.9990,1 2.3990,0 19
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA3.6030,0 1970,0 3.3630,0 570,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta3.6030,0 1973.3630,0 57
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA101.5251,0 126.3741,7 129.7031,1 101.6561,2
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut690,0 37610,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi5.5500,1 1.24814.9890,1 1.977
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi52.9530,5 69.87350.4430,4 76.904
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen37.6670,4 54.53454.9180,4 20.878
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus1.3260,0 99950,0 12
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle3.8460,0 1.0608.1320,1 1.885
M 75 Eläinlääkintäpalvelut1140,0 1740,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA30.3090,3 4.6400,1 37.6440,3 3.6510,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta8.8700,1 29318.8430,2 20
N 78 Työllistämistoiminta500,0 54740,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut3.5370,0 1.2280,0 36
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut11.3690,1 13210.8300,1 1.394
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito1.0860,0 1.1500,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle5.3970,1 6.3810,1
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS6570,0 40,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus6570,0 4
P KOULUTUS2.7440,0 140,0 3.4490,0 5120,0
P 85 Koulutus2.7440,0 143.4490,0 512
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT4.0220,0 1140,0 6.2590,1 750,0
Q 86 Terveyspalvelut3.9800,0 1136.2300,1 74
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut10,0 80,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut420,0 1210,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS7.6700,1 6.2170,1 7.4970,1 5.6100,1
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta1.6280,0 222127
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta700,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut5.8910,1 5.0540,0
S MUU PALVELUTOIMINTA15.7540,2 25.5600,2 3380,0
S 94 Järjestöjen toiminta1120,0 1720,0 1
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus7.3150,1 14610.0710,1
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut8.3280,1 15.4840,1
T KOTITALOUKSIEN TOIMINTA TYÖNANTAJINA; KOTITALOUKSIEN ERIYTTÄMÄTÖN TOIMINTA TAVAROIDEN JA PALVELUJEN TUOTTAMISEKSI OMAAN KÄYTTÖÖN
T 98 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon161.3371,7 198.3492,6 203.9291,7 158.5521,9
*A-X KAIKKI RYHMÄT9.739.396100,0 7.647.50812.227.016100,0 8.476.461

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)sta Suomeen ja Suomen vientiä Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)n
Maaryhmien alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot