Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

MINT maat: Indonesia, Meksiko, Nigeria, Turkki
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen MINT maista ja Suomen vienti MINT maihin toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-marraskuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
MINT maat: Indonesia, Meksiko, Nigeria, Turkki
2023 tammi-marraskuu2022 tammi-marraskuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS290,0 1.2640,1 940,0 2.4310,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut260,0 930,0 2.409
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu10,0 6
A 03 Kalastus ja vesiviljely10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1290,0 5.3430,2 4860,0 5.6440,3
B 07 Metallimalmien louhinta1990,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta30,0 600,0 5.644
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta2270,0
C TEOLLISUUS425.10131,4 1.815.01884,1 519.05037,0 1.625.42583,3
C 10 Elintarvikkeiden valmistus13.0031,0 3.52815.3011,1 5.597
C 11 Juomien valmistus4.0190,3 4003.6870,3 330
C 13 Tekstiilien valmistus13.2811,0 4.46919.1321,4 5.159
C 14 Vaatteiden valmistus12.9461,0 15014.8031,1 386
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus1.3860,1 1342.1040,2 138
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)1.2590,1 16.8929950,1 14.921
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus2.5870,2 397.6793.1520,2 520.611
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen1940,0 13.2222260,0 13.249
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus7.4910,6 35.15923.6161,7 46.083
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus18.2731,3 9.15037.4492,7 8.120
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus2.2070,2 14.3932.7890,2 10.627
C 24 Metallien jalostus32.0972,4 153.73744.8643,2 105.160
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)13.2671,0 23.52132.7782,3 14.795
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus13.0031,0 79.33813.6551,0 148.685
C 27 Sähkölaitteiden valmistus27.8122,1 151.17939.9792,9 95.056
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus40.8513,0 830.69746.6873,3 556.428
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus144.34510,7 5.082142.98010,2 8.671
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus6.0080,4 5.95415.0431,1 1.994
C 31 Huonekalujen valmistus1.2160,1 4261.4130,1 304
C 32 Muu valmistus1.7210,1 5.3622.8510,2 2.991
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus3.9110,3 5.5543.9720,3 6.043
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO1.1900,1 19.8131,4
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto1.1900,1 19.8131,4
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO2040,0 67.9213,1 4520,0 38.8272,0
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu580,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto1120,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys580,0 67.9172810,0 38.827
F RAKENTAMINEN131.8519,7 3.4680,2 100.2147,1 6.6510,3
F 41 Talonrakentaminen50
F 42 Maa- ja vesirakentaminen3.342
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta5.3480,4 767.0930,5 270
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS579.32242,8 80.2183,7 650.06146,4 111.0565,7
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus157.73111,7 2.087160.49011,4 1.239
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)288.46421,3 70.745345.96324,7 101.610
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)133.1279,8 7.387143.60810,2 8.207
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.3330,1 8.2950,4 2.6730,2
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus2620,0 791.2700,1 59
H 51 Ilmaliikenne90,0 170,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1.0170,1 8.1771.2860,1 3.400
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta11
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA2.4150,2 2.4460,2 380,0
I 55 Majoitus300,0 40,0
I 56 Ravitsemistoiminta2.3850,2 2.4420,2 38
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ28.4712,1 9230,0 13.7631,0 1.4150,1
J 58 Kustannustoiminta1830,0 52280,0 62
J 61 Televiestintä9620,1 27890,1 6
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta4.1910,3 8319.4200,7 1.333
J 63 Tietopalvelutoiminta23.1291,7 3.5120,3
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA7710,1 100,0 2830,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)7710,1 2490,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA1900,0 8770,0 2030,0 50,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta1900,0 8772030,0 5
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA7.1620,5 24.6371,1 6.8170,5 24.5291,3
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut190,0 2050,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi4920,0 5038820,1 371
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi3.5790,3 21.5873.6630,3 21.167
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen7530,1 2.2549940,1 2.014
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus2030,0 1360,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle2.1140,2 2771.1270,1 951
M 75 Eläinlääkintäpalvelut20,0 90,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA1.9340,1 4940,0 2.1370,2 580,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta1.1490,1 1901.0670,1 2
N 78 Työllistämistoiminta40,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut1080,0 870,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut3780,0 2843580,0 46
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito530,0 1960,0 10
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle2420,0 4290,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS10,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus10,0
P KOULUTUS3760,0 60,0 520,0 60,0
P 85 Koulutus3760,0 6520,0 6
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1.6820,1 140,0 1.3740,1 210,0
Q 86 Terveyspalvelut1.6820,1 141.3740,1 21
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut50,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS5200,0 7520,0 6060,0 4850,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta250,0 37
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta10,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut4950,0 5850,0
S MUU PALVELUTOIMINTA8660,1 9300,1 4520,0
S 94 Järjestöjen toiminta690,0 42500,0 1
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus220,0 52480,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut7740,1 6580,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon169.74212,5 147.0026,8 80.6425,8 131.8686,8
*A-X KAIKKI RYHMÄT1.353.683100,0 2.158.6381.402.095100,0 1.952.368

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia MINT maista Suomeen ja Suomen vientiä MINT maihin
Maaryhmien alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot