Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

MINT maat: Indonesia, Meksiko, Nigeria, Turkki
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen MINT maista ja Suomen vienti MINT maihin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS210,0 1.9430,2 340,0 3.1340,2 970,0 2.4310,1 300,0 1.2640,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut70,0 20,0 950,0 2.409270,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu126210,0 6
A 03 Kalastus ja vesiviljely10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA550,0 3.7380,3 1690,0 3.9560,3 4860,0 6.2160,3 2290,0 5.5390,2
B 07 Metallimalmien louhinta30,0 2000,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta3.738230,0 3.956600,0 6.21630,0
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta2270,0
C TEOLLISUUS348.94335,9 1.035.42184,3 476.86538,0 1.233.49880,0 557.09236,8 1.784.28583,2 457.56431,7 1.979.81883,9
C 10 Elintarvikkeiden valmistus13.3021,4 3.51613.0141,0 2.68616.2591,1 5.64514.3481,0 3.745
C 11 Juomien valmistus3.4160,4 2154.3140,3 2574.0530,3 4154.0060,3 457
C 13 Tekstiilien valmistus17.3871,8 3.82022.0401,8 4.97220.6421,4 5.55714.2801,0 5.081
C 14 Vaatteiden valmistus10.4891,1 16312.7511,0 14916.2751,1 39614.6181,0 153
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus3.5060,4 1172.0550,2 1512.2910,2 1431.4810,1 180
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)1990,0 12.0974540,0 13.7979970,1 16.6671.2780,1 18.449
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus4.7140,5 405.8911.8480,1 458.7703.3630,2 574.1032.8690,2 442.013
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen680,0 9.581920,0 4.0062400,0 15.3692140,0 14.990
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus5.7080,6 35.8997.6240,6 40.07624.3631,6 48.9528.0430,6 37.786
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus15.7811,6 8.29920.1621,6 9.61439.2092,6 9.23419.5311,4 9.828
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus8070,1 7.6831.5850,1 9.5912.9220,2 11.1672.2990,2 15.838
C 24 Metallien jalostus21.8912,3 114.71038.5823,1 111.81545.0023,0 124.52732.2422,2 167.157
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)10.2551,1 8.40322.9021,8 7.78934.0772,2 20.43814.1971,0 25.059
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus29.3893,0 45.71512.8951,0 57.78114.8401,0 156.95613.9541,0 85.654
C 27 Sähkölaitteiden valmistus13.4301,4 61.77630.0222,4 74.69141.4142,7 105.51130.3022,1 157.327
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus32.5823,4 208.43840.3893,2 364.23550.8103,4 607.03843.1023,0 910.981
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus155.35210,2 8.949154.71710,7 5.334
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus15.5701,0 2.0796.3020,4 5.978
C 31 Huonekalujen valmistus1.7500,2 3521.4820,1 4121.5410,1 3761.3060,1 447
C 32 Muu valmistus1.8560,2 3.6025.4180,4 2.3413.2200,2 3.3351.7660,1 5.474
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus2.8720,3 9.3673.5530,3 4.8724.6350,3 6.3944.7740,3 5.994
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO1800,0 1680,0 19.8291,3 1.3100,1
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto1800,0 1680,0 19.8291,3 1.3100,1
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO1530,0 34.5992,8 4090,0 47.0223,1 4980,0 47.9332,2 2430,0 72.5713,1
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu60,0 590,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto1580,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys1530,0 34.5994030,0 47.0222810,0 47.933580,0 72.567
F RAKENTAMINEN6.7910,7 2550,0 31.6172,5 4.3420,3 116.1437,7 6.6510,3 131.9349,1 3.8630,2
F 41 Talonrakentaminen7590,1 14300,0 50
F 42 Maa- ja vesirakentaminen3.8110,4 11226.5342,1 4.3203.738
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta2.2210,2 1424.6530,4 227.4850,5 2705.4260,4 76
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS553.37456,9 64.8325,3 661.43552,7 124.8068,1 703.56946,4 115.8425,4 620.17043,0 91.7253,9
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus158.82016,3 562187.48014,9 1.173175.64111,6 1.556173.16812,0 3.217
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)262.49827,0 63.164348.57027,8 122.458373.60524,6 104.568304.21221,1 81.025
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)132.05613,6 1.105125.38710,0 1.178154.32310,2 9.719142.7909,9 7.482
H KULJETUS JA VARASTOINTI25.7942,7 1760,0 19.6571,6 2.7220,2 1.3440,1 9.0110,4
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus4380,0 33990,0 1311.2730,1 592670,0 84
H 50 Vesiliikenne4770,0 50,0
H 51 Ilmaliikenne170,0 90,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta24.8432,6 10019.5421,6 1.0041.3320,1 3.9641.0200,1 8.866
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta4711
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA1.2030,1 2.4560,2 170,0 2.6230,2 380,0 2.7270,2
I 55 Majoitus200,0 30,0 1740,0 300,0
I 56 Ravitsemistoiminta1.1830,1 2.4520,2 2.6190,2 382.6970,2
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ14.2401,5 3.4550,3 11.8200,9 2.5030,2 15.4621,0 1.5290,1 36.2332,5 9610,0
J 58 Kustannustoiminta50,0 38430,0 280,0 741840,0 66
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen4
J 60 Radio- ja televisiotoiminta130,0
J 61 Televiestintä4440,0 415680,0 101.0390,1 69850,1 4
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta12.3611,3 3.3559.4260,8 2.43010.2020,7 1.4345.1300,4 854
J 63 Tietopalvelutoiminta1.7680,1 4.1790,3 29.9272,1
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA8220,1 250,0 2830,0 7710,1 100,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)8220,1 250,0 2490,0 7710,1
K 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA270,0 1520,0 2330,0 50,0 1920,0 8820,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta270,0 1520,0 2330,0 51920,0 882
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA10.0011,0 7.5620,6 8.8180,7 15.0391,0 7.3190,5 30.0221,4 7.8050,5 27.4371,2
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut20,0 1250,0 50,0 220,0 20
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi5490,1 2245700,0 3399080,1 4075830,0 635
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi5.1440,5 5.6994.6020,4 7.7694.0010,3 23.6263.9240,3 22.758
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen2.7460,3 1.2572.7800,2 6.1521.0080,1 5.0117550,1 3.742
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus1380,0 760,0 1430,0 2080,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle1.4100,1 3051.2910,1 7781.2440,1 9512.3110,2 285
M 75 Eläinlääkintäpalvelut120,0 40,0 90,0 20,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA1.4140,1 3120,0 2.3590,2 2110,0 2.2790,2 580,0 1.9950,1 4980,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta1510,0 6710,1 71.1850,1 21.1520,1 190
N 78 Työllistämistoiminta70,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut80870,0 1350,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut1580,0 3130,0 3770,0 463890,0 289
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito1.0190,1 5000,0 1960,0 10570,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle1080,0 6600,1 104340,0 2550,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS1100,0 10,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus1100,0 10,0
P KOULUTUS1420,0 10,0 3760,0 10,0 540,0 60,0 5700,0 60,0
P 85 Koulutus1420,0 13760,0 1540,0 65700,0 6
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1.8720,2 200,0 2.4600,2 1.4370,1 210,0 1.8190,1 150,0
Q 86 Terveyspalvelut1.8700,2 202.5120,2 1.4370,1 211.8180,1 15
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut20,0 50,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS2900,0 5640,0 7420,0 4920,0 5620,0 8200,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta120,0 240,0 7250,0 3
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta10,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut2780,0 4850,0 7180,0 5360,0
S MUU PALVELUTOIMINTA7920,1 3680,0 8870,1 2120,0 9880,1 4820,0 8800,1
S 94 Järjestöjen toiminta42510,0 1690,0 4
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus830,0 352480,0 230,0 5
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut7180,1 7140,0 7870,1
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA90,0
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta90,0
X Toimiala tuntematon5.9080,6 75.6666,2 33.9192,7 104.9356,8 83.9745,5 144.5516,7 175.15512,1 162.2166,9
A-X KAIKKI RYHMÄT 971.882100,0 1.228.658 1.254.796100,0 1.541.446 1.515.840100,0 2.144.583 1.441.944100,0 2.359.088

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia MINT maista Suomeen ja Suomen vientiä MINT maihin
Maaryhmien vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot