Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

MINT maat: Indonesia, Meksiko, Nigeria, Turkki
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen MINT maista ja Suomen vienti MINT maihin toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/9 - 2024/1


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
MINT maat: Indonesia, Meksiko, Nigeria, Turkki
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS10,0 10,0 10,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 10,0 10,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA160,0 36620,0 4265201000,1 1952340,2 185
C TEOLLISUUS20.80227,8 158.10334.04629,9 152.93938.82432,6 171.52431.43536,2 159.07038.54336,3 143.295
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 1.1191,5 282 1.6021,4 250 9550,8 261 1.3441,5 217 1.4251,3 442
C 11 Juomien valmistus 2130,3 72 2950,3 12 3160,3 8 100,0 57 360,0 58
C 13 Tekstiilien valmistus 7611,0 352 1.1731,0 253 9880,8 261 9731,1 612 1.5031,4 279
C 14 Vaatteiden valmistus 1.3751,8 17 6390,6 1.0610,9 18 1.6361,9 3 1.7161,6
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 840,1 1310,1 1 980,1 940,1 46 1020,1
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 1050,1 1.434 1020,1 1.564 640,1 1.277 180,0 1.557 890,1 1.120
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 1800,2 42.104 2090,2 38.600 1110,1 23.775 2820,3 45.024 3240,3 47.672
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 240,0 499 70,0 47 440,0 589 10,0 1.767 430,0 1.441
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 5330,7 2.426 4480,4 3.228 6880,6 2.098 5510,6 2.627 5960,6 6.175
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1.2901,7 2.314 2.7552,4 1.046 2.1121,8 942 1.2581,4 677 3.2713,1 1.027
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 4370,6 1.831 1410,1 1.023 2760,2 1.206 920,1 1.340 1330,1 3.256
C 24 Metallien jalostus 5590,7 19.671 1110,1 11.855 2.2561,9 8.770 1440,2 8.509 4.6594,4 15.989
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1.0621,4 1.162 1.1461,0 3.163 9640,8 1.521 8991,0 1.538 7840,7 1.786
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 8771,2 9.771 9770,9 5.380 1.2491,0 5.354 9391,1 6.043 7890,7 9.880
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 3.2264,3 9.227 1.5841,4 9.661 2.1031,8 8.177 2.4172,8 6.071 2.1372,0 8.537
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 4.0975,5 58.330 2.9112,6 73.021 2.9812,5 114.449 2.1272,5 79.231 3.9273,7 42.962
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 3.7215,0 162 8.1317,1 477 14.54112,2 238 9.73511,2 251 7.8637,4
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 2060,3 532 970,1 779 3150,3 663 2940,3 24 6220,6
C 31 Huonekalujen valmistus 1410,2 42 1040,1 15 410,0 48 900,1 20 1440,1 2
C 32 Muu valmistus 400,1 142 520,0 455 1350,1 523 430,1 112 2.2112,1 168
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 1400,2 424 1020,1 362 2720,2 442 8361,0 440 8620,8 377
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO330,0 170,0 1190,1
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 330,0 170,0 1190,1
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO9.9464.410140,0 7.707390,0 4.650
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 9.946 4.410 30,0 7.707 4.650
F RAKENTAMINEN5.1736,9 2829210,8 1.2811,1 442830,1 3963370,3 141
F 41 Talonrakentaminen 30,0
F 42 Maa- ja vesirakentaminen 282 442 396 1620,2 81
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 3890,5 3060,3 5720,5 780,1 1720,2 60
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS41.45955,5 3.52646.70841,0 10.17847.48639,9 3.45440.16946,3 11.50546.25343,6 9.321
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 12.16616,3 106 12.74411,2 69 17.86515,0 188 15.26817,6 1.128 12.75812,0 664
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 19.17925,7 2.631 22.58319,8 10.095 18.87715,9 2.747 15.33317,7 10.281 21.17820,0 8.632
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 10.11413,5 789 11.38010,0 14 10.7459,0 519 9.56811,0 95 12.31711,6 25
H KULJETUS JA VARASTOINTI2410,3 1.747910,1 1.2171380,1 60590,0 7161050,1 399
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 1990,3 23 30,0 10 50,0 5 260,0 91
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 410,1 1.724 800,1 1.194 1300,1 595 20,0 689 730,1 268
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta 39
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA950,1 2210,2 1660,1 2980,3 1470,1
I 55 Majoitus 20,0 10,0
I 56 Ravitsemistoiminta 950,1 2210,2 1640,1 2970,3 1470,1
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ3.6924,9 485.4084,7 4910.1798,5 1007.7628,9 376.5606,2 23
J 58 Kustannustoiminta 10,0 5 2 14 10,0 14 60,0 12
J 61 Televiestintä 1510,2 10,0 1 130,0 1 240,0 1 280,0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 3110,4 43 4820,4 47 9890,8 49 9381,1 22 4900,5 12
J 63 Tietopalvelutoiminta 3.2294,3 4.9254,3 9.1777,7 6.7987,8
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA370,0 1010,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 370,0 10,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA10,0 450,0 10140,0 20,0 5
L 68 Kiinteistöalan toiminta 10,0 450,0 10 140,0 20,0 5
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1.0701,4 7.9776560,6 2.4891.0500,9 2.2116500,7 2.7991.2701,2 1.466
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 30,0 30,0 40,0 30,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 560,1 19 260,0 78 1080,1 87 910,1 132 460,0 35
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 5090,7 7.824 3740,3 2.234 6220,5 2.093 3450,4 1.172 9110,9 1.288
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 890,1 75 120,0 177 1360,1 32 1.488 50,0 125
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 730,1 220,0 90,0 40,0 40,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 3410,5 60 2200,2 1730,1 2060,2 8 3010,3 19
M 75 Eläinlääkintäpalvelut 20,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA3330,4 562070,2 971270,1 12610,1 41500,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 1710,2 1530,1 870,1 30,0 920,1
N 78 Työllistämistoiminta 30,0 30,0 20,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 50,0 320,0 270,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 1210,2 56 170,0 97 10,0 12 120,0 4 240,0
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 20,0 40,0 230,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 400,1 300,0 50,0 120,0 90,0
P KOULUTUS20,0 1960,2 10,0 1940,2 1210,1
P 85 Koulutus 20,0 1960,2 10,0 1940,2 1210,1
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1490,2 1390,1 1720,1 1360,2 11710,2
Q 86 Terveyspalvelut 1490,2 1390,1 1720,1 1360,2 1 1710,2
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS240,0 380,0 330,0 229420,0 68140,0 1
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 90,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 240,0 290,0 330,0 420,0 140,0
S MUU PALVELUTOIMINTA1320,2 100,0 1390,1 140,0 410,0
S 94 Järjestöjen toiminta 10,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 60,0 5 10,0 30,0 10,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 1260,2 90,0 1360,1 130,0 400,0
X Toimiala tuntematon1.4301,9 12.71925.29122,2 23.34619.35116,3 6.4825.6736,5 13.71012.11011,4 11.937
A-X KAIKKI RYHMÄT 74.729100,0 194.808100,0 114.000100,0 195.241100,0 119.062100,0 193.344100,0 86.803100,0 193.215100,0 106.092100,0 166.791100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia MINT maista Suomeen ja Suomen vientiä MINT maihin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot